Femurbreuk (dijbeenbreuk): symptomen en therapie

Femurfractuur: beschrijving

Bij een femurfractuur is het langste bot in het lichaam gebroken. Een dergelijk letsel komt zelden alleen voor, maar meestal als onderdeel van een uitgebreid trauma, zoals veroorzaakt door ernstige auto-ongelukken.

Het dijbeen (femur) bestaat uit een lange schacht en een korte nek, die tevens de bal van het heupgewricht draagt. In het gebied van de schacht is het dijbeen zeer stabiel. De trochanter major, een benig uitsteeksel aan de buitenkant tussen de femurhals en de schacht, dient als spieraanhechtingspunt. De kleine trochanter is een klein benig uitsteeksel aan de binnenkant van het dijbeen.

Afhankelijk van de locatie van de breukopening zijn er de volgende soorten femurfracturen:

 • Femurhalsfractuur
 • Pertrochanterische femurfractuur
 • Subtrochanterische femurfractuur
 • Femurfractuur nabij het heupgewricht (proximale femurfractuur)
 • Femorale schachtfractuur
 • Proximale femurfractuur van het kniegewricht
 • Periprothetische femurfractuur

Hieronder worden alle typen fracturen in meer detail besproken – met uitzondering van de femurhalsfractuur. Dit wordt in meer detail besproken in het artikel Femurhalsfractuur.

Pertrochantere en subtrochantere femurfractuur

De zogenaamde subtrochantere femurfractuur is een fractuur onder de trochanters op de schacht van het femur en vertoont ongeveer dezelfde kenmerken als een pertrochantere femurfractuur.

Proximale femurfractuur.

Bij 70 procent van alle femurfracturen is de fractuur een proximale femurfractuur. In dit geval bevindt de breukspleet zich verder op de schacht nabij het heupgewricht. Bij dit type femurfractuur wordt het bovenste botfragment door de spieren naar buiten gedraaid.

Femorale schachtfractuur

Rondom het dijbeen bevindt zich een sterke mantel van zacht weefsel, bestaande uit quadriceps-spieren aan de voorkant en ischiocrurale spieren aan de achterkant. Aan de binnenkant bevinden zich extra spieren, de adductorgroep. Afhankelijk van de locatie van de femurfractuur bewegen de spieren de botelementen in een bepaalde richting.

Kniegewricht (distale) femurfractuur

De distale femurfractuur (ook wel supracondylaire femurfractuur) bevindt zich op de schacht nabij het kniegewricht (tot 15 centimeter boven de kniegewrichtslijn). In dit geval wordt het bovenste botfragment naar binnen getrokken en het onderste fragment naar achteren geduwd.

Er is sprake van een periprothetische femurfractuur wanneer het femur verankerd is in een prothese, zoals een heup- of knieprothese, en de fractuur zich boven of onder de prothese bevindt. Omdat er steeds meer mensen zijn met dergelijke prothesen, neemt ook de incidentie van periprothetische femurfracturen toe.

Dijbeenfractuur: symptomen

Een femurfractuur is zeer pijnlijk. Het aangedane been kan niet worden belast, zwelt op en vertoont een misvorming. Vaak ontstaat er een open fractuur – in dit geval raakt de huid gewond door botsplinters.

De onmiddellijke maatregel op de plaats van het ongeval is het been zo pijnloos mogelijk te positioneren en te spalken. Bij een open dijbeenfractuur kunt u de wond het beste afdekken met een steriel verband totdat de patiënt in het ziekenhuis arriveert.

Een femurfractuur kan ernstige bloedingen veroorzaken, mogelijk resulterend in een shock van de bloedsomloop. Symptomen hiervan zijn onder meer een koude, zweterige huid met een bleke, grijsachtige kleur. Ongeacht de omgevingstemperatuur huiveren en huiveren de patiënten en zijn hun handen en voeten koud.

Symptomen van een femurschachtfractuur

Symptomen van proximale femurfractuur van het heupgewricht

Bij een proximale femurfractuur lijkt het been verkort en naar buiten gedraaid. Getroffen personen beschrijven ook pijn door compressie en pijn in de lies.

Symptomen van een femurfractuur nabij het kniegewricht (distaal)

Voor de hand liggende tekenen van een fractuur bij een distale femurfractuur zijn blauwe plekken en zwellingen, en mogelijk een slechte uitlijning van het been. De knie kan niet worden bewogen. Bovendien is er zeer ernstige pijn.

Symptomen van per- en subtrochantere femurfractuur

Een typisch symptoom van een pertrochantere femurfractuur is een verkort en naar buiten gedraaid been. De getroffen persoon is onvast tijdens het lopen en staan. Het been kan vanwege de hevige pijn niet worden bewogen. Soms is er een blauwe plek of blauwe plek te zien.

Een subtrochantere femurfractuur vertoont dezelfde symptomen als een pertrochantere fractuur.

Symptomen van een periprothetische femurfractuur

Een periprothetische femurfractuur kan zich voordoen met symptomen die lijken op die van een normale femurfractuur, afhankelijk van de locatie van de fractuur. De breuk kan optreden rond de trochanter major, de schacht en nabij het kniegewricht.

Een femurfractuur ontstaat wanneer er sterke krachten op het bot inwerken. Verkeersongevallen zijn bijvoorbeeld vaak de oorzaak van een femurfractuur. Meestal worden jongere mensen getroffen. Bij oudere mensen treedt de femurfractuur meestal op nabij het kniegewricht of de femurhals. Osteoporose, waarbij het bot wordt ontkalkt, speelt een grote rol. In tegenstelling tot een femurfractuur treedt een femurhalsfractuur op bij zelfs kleine valpartijen.

Femorale schachtfractuur

Heupgewricht (proximale) femurfractuur

Een proximale femurfractuur is een typische fractuur bij ouderen. De oorzaak van het ongeval is meestal een val thuis.

Kniegewricht (distale) femurfractuur

Het ongevalsmechanisme bij een distale femurfractuur is vaak een scheermestrauma (hoog scheermestrauma) – er werkt veel kinetische energie (kinetische energie) op het bot. Het resultaat is meestal een groter verkleiningsgebied, waarbij vaak gewrichten, kapsels en ligamenten betrokken zijn. Ouderen met osteoporose kunnen echter ook een distale femurfractuur krijgen, waarbij het meestal om een ​​eenvoudige fractuur gaat.

Per- en subtrochantere femurfractuur

Zowel pertrochantere als subtrochantere femurfracturen komen doorgaans voor bij ouderen. De oorzaak is meestal een val op de heup.

Periprothetische femurfractuur

De oorzaak van een periprothetische femurfractuur is meestal een val of ongeval. Risicofactoren zijn:

 • ziekten zoals osteoporose
 • onjuiste positie van de steel in de prothese
 • onvolledige cementmantel
 • botweefsel desintegreert (osteolyse)
 • losgemaakte prothese
 • herhaalde gewrichtsvervanging

Femurfractuur: onderzoeken en diagnose

Een dijbeenfractuur kan in de meest extreme gevallen levensbedreigend zijn. Als u een dergelijke fractuur vermoedt, dient u direct de huisartsenpost of uw huisarts te bellen. De specialist voor botbreuken is de arts orthopedie en traumachirurgie.

Medische geschiedenis

De eerste stap bij het stellen van de diagnose is een uitgebreid gesprek waarin de arts vraagt ​​hoe het ongeval precies is gebeurd en uw medische voorgeschiedenis (anamnese). Mogelijke vragen zijn:

 • Hoe is het ongeval ontstaan?
 • Was er sprake van direct of indirect trauma?
 • Waar bevindt zich de mogelijke breuk?
 • Hoe omschrijf je de pijn?
 • Waren er eerdere verwondingen of eerdere schade?
 • Zijn er eerder klachten geweest zoals belastingspijn?

Fysiek onderzoek

Apparatieve diagnostiek

Een röntgenfoto bevestigt de diagnose. Om de breuk nauwkeuriger te beoordelen, wordt het hele dijbeen met de aangrenzende gewrichten geröntgend. Beelden van het bekken, het heupgewricht en de knie worden ook in twee vlakken gemaakt.

In het geval van verbrijzelde of defecte fracturen wordt meestal een vergelijkend beeld van de andere kant gemaakt voor verdere behandelingsplanning. Als vasculaire schade wordt vermoed, kan Doppler-echografie – een vorm van echografie – of angiografie (vasculaire röntgenfoto) nuttig zijn.

Dijbeenfractuur: behandeling

Het been moet worden gespalkt en zorgvuldig worden verlengd terwijl het nog op de plaats van het ongeval is. Therapie in het ziekenhuis bestaat meestal uit het operatief stabiliseren van het been. Hiervoor moet de fractuur anatomisch nauwkeurig worden opgezet en de as en rotatie worden hersteld zonder functieverlies.

Femorale schachtfractuur

Een femurschachtfractuur wordt meestal geopereerd. De techniek die gewoonlijk wordt gekozen is het zogenaamde vergrendelende intramedullaire nagelen. Hierdoor kan het dijbeen over het algemeen sneller genezen en sneller worden belast. Bovendien raken tijdens de operatie slechts enkele zachte weefsels gewond.

Na de operatie test de arts de stabiliteit van het kniegewricht. Dit is vooral belangrijk bij jongere patiënten met een femurfractuur veroorzaakt door een hoog-rasan-trauma, omdat daarbij vaak de kruisbanden van de knie gewond raakten.

Femurschachtfractuur bij kinderen

Bij pasgeborenen, zuigelingen en jonge kinderen met een femurschachtfractuur proberen artsen eerst een conservatieve behandeling. Een gesloten fractuur kan worden geïmmobiliseerd met een gipsverband voor het bekkenbeen of met een zogenaamde 'overheadextensie' (het been verticaal omhoog trekken), uitgevoerd in het ziekenhuis gedurende ongeveer vier weken. In zeldzame gevallen wordt een operatie overwogen.

Bij schoolgaande kinderen verdient een operatie de voorkeur vanwege een femurschachtfractuur. Een bekkengips ondervindt op deze leeftijd problemen in de thuiszorg. Verlenging is even moeilijk uit te voeren vanwege de lange verblijfsduur in het ziekenhuis en het ongemak. Afhankelijk van het letsel is “externe fixator” de primaire behandeling en in meer ongecompliceerde gevallen wordt elastisch stabiel intramedullair nagelen (ESIN) uitgevoerd.

Heupgewricht (proximale) femurfractuur

Femurfractuur dichtbij het kniegewricht (distaal).

Bij een femurfractuur nabij het kniegewricht of bij betrokkenheid van het gewrichtsoppervlak is het belangrijk om het bot exact anatomisch opnieuw uit te lijnen. Alleen zo kan een goed functioneel resultaat worden bereikt.

Bij conventionele procedures wordt de fractuur gestabiliseerd met hoekplaten en de dynamische condylaire schroef (DCS). Nieuwere procedures winnen echter geleidelijk aan acceptatie: de zogenaamde retrograde techniek van intramedullaire nagelosteosynthese en ingebrachte plaatsystemen, waarbij de schroeven hoekstabiel in de plaat worden verankerd, laten goed succes zien.

Per- en subtrochantere femurfractuur

Periprothetische femurfractuur

Chirurgie verdient ook de voorkeur boven conservatieve therapie voor periprothetische femurfracturen. Afhankelijk van het type fractuur worden verschillende operaties gebruikt, zoals prothesevervanging, plaatosteosynthese of retrograde nagelen.

Nazorg voor femurfracturen

De nazorg is afhankelijk van hoe ernstig de blessures zijn en hoe stabiel de osteosynthese is. Na de operatie wordt het been op een schuimspalk geplaatst totdat de wonddrainage is verwijderd. Twee dagen na de operatie wordt gestart met passieve bewegingstherapie met de zogenaamde CPM-bewegingsspalk. Afhankelijk van het verloop van de femurfractuur en het implantaat kan het been langzaam weer gedeeltelijk belast worden. De mate van belasting hangt af van de hoeveelheid callus (nieuw botweefsel) die is gevormd. Dit wordt gecontroleerd op een röntgenfoto. Na ongeveer twee jaar worden de platen en schroeven operatief verwijderd.

Femurfractuur: verloop van de ziekte en prognose

In individuele gevallen hangt de prognose van een femurfractuur grotendeels af van het type en de omvang van de fractuur.

Zo is de prognose na behandeling van een femurschachtfractuur zeer goed. Ongeveer 90 procent van de gevallen geneest binnen drie tot vier maanden zonder blijvende schade. Als het bot slecht geneest, kan intramedullaire nagelosteosynthese de borgpen verwijderen en autoloog (lichaamseigen) spongieus bot (sponsachtig weefsel in een bot) bevestigen. Deze stimulus kan de botgenezing versnellen.

Een fractuur van het dijbeen nabij het heupgewricht (proximaal) komt meestal voor bij ouderen na een val. Sommige getroffen personen zijn niet in staat het volledige gewicht op het been te dragen, zelfs nadat de behandeling is voltooid, en hebben dan beperkte mobiliteit. Het kan zijn dat de patiënt verpleegkundige zorg nodig heeft.

Bij een femurfractuur nabij het kniegewricht (distaal) kan de patiënt al vroeg na de operatie met oefeningen beginnen. Meestal kan het been na ongeveer twaalf weken weer volledig belast worden.

In het geval van een pertrochantere femurfractuur kan de patiënt onmiddellijk na de operatie het volledige gebruik van zijn of haar been hervatten.

Complicaties

 • Positionele schade
 • Compartiment syndroom
 • Diepe iliacale veneuze trombose (DVT)
 • Infecties, vooral in de mergholte (vooral bij open femurfracturen)
 • Pseudartrose (vorming van een “vals gewricht” tussen de fractuuruiteinden)
 • Axiale slechte uitlijning
 • Verkeerde rotatiepositie (vooral bij intramedullaire nagelosteosynthese)
 • Beenverkorting
 • ARDS (acute respiraotry distress syndrome): acute schade aan de longen; mogelijke complicatie als de femurfractuur deel uitmaakt van een ernstig meervoudig letsel (polytrauma)