Vermoeidheid bij kanker: oorzaken, symptomen en behandeling

Vermoeidheid in kanker verwijst naar een ernstige staat van uitputting die niet verdwijnt, zelfs niet met rust en ontspanning maatregelen​ Meer dan 75 procent van alle kanker patiënten beschrijven 피로 bij kanker als zeer schrijnend. Het woord "피로”Is afgeleid van het Frans of Engels en betekent vermoeidheid, loomheid, uitputting.

Wat is vermoeidheid bij kanker?

Vermoeidheid in kanker is een pathologische, chronische toestand van uitputting en vermoeidheid, die niet kan worden beïnvloed door herstel maatregelen zoals rust of slaap. Naast de uitgesproken lichamelijke zwakte en vermoeidheid, voelen de getroffenen zich ook psychisch uitgeput of uitgeput. Vermoeidheid bij kanker moet niet worden verward met CVS, chronische vermoeidheid syndroom (CSF). Een belangrijk criterium is de kankersoort. Met name in borstkanker, prostaat kanker, leukemie net zoals lymfoomwordt vermoeidheid vaak waargenomen bij kanker. Verder speelt ook het type behandeling van de kanker een grote rol. Vermoeidheid bij kanker heeft een negatieve invloed op het fysieke en mentale welzijn. De kwaliteit van leven wordt aanzienlijk verminderd, wat kan leiden naar Depressie naast de steeds afnemende prestaties.

Oorzaken

Een specifieke oorzaak van vermoeidheid bij kanker is nog niet vastgesteld. Bij de ontwikkeling ervan spelen echter verschillende factoren een grote rol. Deze omvatten de kanker zelf en het effect ervan op het lichaam en de psyche. Behandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie belasten ook het menselijk organisme, dat kan leiden tot vermoeidheid en uitputting. Ongewenste bijwerkingen van kankerbehandeling zijn vaak bloedarmoede, koorts, pijn net zoals misselijkheid, die vermoeidheid bij kanker kunnen bevorderen. Veel kankerpatiënten zijn vaak ondervoed, waardoor het lichaam niet meer van de nodige voedingsstoffen wordt voorzien, wat op zijn beurt kan resulteren in een chronische staat van uitputting en dus vermoeidheid bij kanker. De kanker zelf, evenals de therapieën, kunnen een negatief effect hebben op de stofwisseling van het lichaam. Dit kan resulteren in een vroeg begin van menopauze of de ontwikkeling van hypothyreoïdie​ Het is bekend dat deze stofwisselingsstoornissen de uitputting van energiereserves versnellen, waardoor vermoeidheid bij kanker wordt bevorderd. Andere ziekten die vermoeidheid bij kanker bevorderen, zijn onder meer zenuwaandoeningen Parkinson net zoals multiple sclerose.

Symptomen, klachten en tekenen

Vermoeidheid bij kanker heeft in de regel altijd een zeer negatief effect op de kwaliteit van leven van de getroffen persoon en vermindert deze aanzienlijk. Het verdere verloop en de klachten zijn daarbij ook zeer sterk afhankelijk van de exacte expressie en de ligging van de kanker, zodat een algemene herbei voorspelling niet mogelijk is. Allereerst leidt vermoeidheid bij kanker tot ernstige vermoeidheid en uitputting van de getroffen persoon. Patiënten vertonen ook een aanzienlijk verminderd vermogen om ermee om te gaan spanning en vermoeid lijken. Ze nemen ook vaak niet actief deel aan het dagelijks leven en hebben altijd hulp nodig in het dagelijks leven. Vermoeidheid bij kanker kan ook leiden slaapproblemen en algemene zwakte bij de getroffen persoon. Evenzo vertonen veel patiënten een sterke lusteloosheid en stoornissen in concentratie or coördinatie​ Het dagelijkse leven van de patiënt wordt sterk beperkt door de ziekte. De ziekte kan ook leiden tot psychische klachten of Depressie​ Veel patiënten hebben er ook last van bloedarmoede en kan het bewustzijn verliezen of vallen in een coma​ De ernst van de symptomen kan echter sterk variëren en wordt nog verergerd door chemotherapie.

Diagnose en verloop

Om vermoeidheid bij kanker vast te stellen, is het noodzakelijk dat de getroffen persoon zijn of haar symptomen zo nauwkeurig mogelijk beschrijft. Hiervoor zijn speciale vragenlijsten ontwikkeld, waarmee zowel de oncoloog als de huisarts kan verduidelijken of vermoeidheid bij kanker aanwezig is. Na het ondervragen van de symptomen is het belangrijk om de oorzaak van vermoeidheid bij kanker te achterhalen. Hier worden verschillende examens gebruikt, zoals bloed tests of ultrageluid​ Met hun hulp kan worden opgehelderd of er deficiëntieverschijnselen, stofwisselingsziekten of infecties aanwezig zijn. Nadere gedetailleerde ondervraging leert of de patiënt andere medicijnen gebruikt of dat Depressie is bijvoorbeeld ook aanwezig. Het beloop van vermoeidheid bij kanker is zeer gevarieerd, aangezien de intensiteit van de ziekte van patiënt tot patiënt verschilt en de oorzaken ook op een groot aantal verschillende gebieden kunnen worden gevonden. Als richtlijn voor vermoeidheid bij kanker kan worden aangenomen dat, afhankelijk van het type kankerbehandeling, vermoeidheid meestal 3 tot 5 dagen na aanvang van de behandeling begint. chemotherapie​ Hoe langer de behandeling duurt en hoe vaker een chemotherapiecyclus wordt herhaald, hoe groter het risico dat de kankerpatiënt vermoeid raakt bij kanker. Er werd waargenomen dat vermoeidheid bij kanker volledig verdween binnen één tot twee maanden tijdens de operatie. Bij chemotherapie duurde de vermoeidheid bij kanker tot enkele maanden en bij immuuntherapieën werd de vermoeidheid bij kanker soms zo uitgesproken dat de behandeling soms moest worden onderbroken.

Complicaties

Vermoeidheid bij veel kankerpatiënten is een gevolg van behandeling met bestraling of agressieve chemotherapie. Ernstige vermoeidheid is op zichzelf een complicatie van de behandeling van kanker. Voorbij alle angst en pijnbetekent de daaropvolgende uitputting vaak een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van leven. De getroffenen kunnen verdere complicaties van hun toch al moeilijke leven voorkomen door een actief leven te leiden en begeleidend leven te ondergaan psychotherapie​ Typische complicaties van aan kanker gerelateerde vermoeidheid zijn onder meer sociale terugtrekking, constant hoofdpijnprestatieverlies of sufheid. Oudere kankerpatiënten kunnen bovendien problemen met de bloedsomloop ervaren hersenendepressie of kortademigheid. De mogelijke complicaties zijn afhankelijk van het type, de agressiviteit en de locatie van de kankerfocus. Door behandeling zijn ze echter ook mogelijk. Sommige patiënten kunnen bijvoorbeeld beter omgaan met tumorbestraling dan met agressieve chemotherapie. Deze lekken het organisme uit. Ze transformeren wat eens een goede nutriëntensituatie was in een dramatische tekortssituatie. Vermoeidheid bij kanker betekent constant werken tegen uitputting, de angst voor terugval beheersen en een dieet dat tekorten aan voedingsstoffen aanpakt. Met psychosociale ondersteuning kunnen emotionele stress en angst worden behandeld. Tumorgeassocieerde vermoeidheid is op zichzelf geen depressie. Het kan echter een depressie veroorzaken. Deze tasten de weerstand van de patiënt aan. Daarom is tumor-geassocieerde vermoeidheid een complicatie van veel kankers die behandeling behoeven.

Wanneer moet je naar een dokter?

In de meeste gevallen wordt vermoeidheid bij kanker al direct behandeld als onderdeel van de tumorbehandeling, dus een aanvullend bezoek aan een arts voor diagnose is niet langer nodig. De ziekte kan echter niet volledig worden beperkt, en het verdere verloop van de ziekte hangt ook sterk af van het type tumor en de verspreiding ervan. Een arts moet altijd worden geraadpleegd als het dagelijkse leven van de patiënt ernstig wordt beperkt door vermoeidheid met kanker of als de getroffen persoon lijdt aan pijn​ Daarom is een bezoek aan de dokter bijzonder geschikt als de patiënt lijdt slaapstoornissen of depressie, omdat een gezonde psyche een positief effect kan hebben op het beloop van kanker. Patiënten met deze ziekte zijn in ernstige gevallen aangewezen op opname in een ziekenhuis als de klachten niet thuis of met behulp van medicatie kunnen worden behandeld. Een bezoek aan de dokter is daarom ook aan te raden als de getroffen persoon zorg nodig heeft van een verpleegkundige en niet meer alleen de alledaagse leven aankan. Vooral bij chemotherapie kunnen de bijwerkingen zeer ernstig zijn en dienen daarom altijd door een arts gecontroleerd te worden.

Behandeling en therapie

De behandeling van vermoeidheid bij kanker moet individueel op de patiënt worden afgestemd. Het belangrijkste criterium hierbij is de communicatie tussen arts en patiënt. Pas als de arts zoveel mogelijk informatie heeft, kan een succesvol behandelplan worden opgesteld. Afhankelijk van de symptomen, lichaamsbeweging in de vorm van uithoudingsvermogen opleiding, fysiotherapie, ergotherapie net zoals zwemmen kan worden beschouwd. Ontspanning oefeningen zoals autogene training, yoga of Qi Gong hebben ook een positief effect op vermoeidheid bij kanker. Omdat er vaak problemen zijn met in slaap vallen en door de nacht slapen, kan een bezoek aan het slaaplaboratorium verlichting bieden. De psyche en zijn stabiliteit spelen een zeer belangrijke rol, dus het is nuttig om gedragstherapie in het gezelschap van zowel fysieke als medicamenteuze therapieën.

het voorkomen

Het preventieve maatregelen voor vermoeidheid bij kanker zijn beperkt. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken zodra de kanker is vastgesteld. Lichte lichaamsbeweging, gezond dieet, en voldoende slaap worden aanbevolen profylactische maatregelen. De belangrijkste factor is om de symptomen en klachten niet te verbergen en te doen praten openlijk over hen met de dokter, omdat vanwege de individualiteit van vermoeidheid bij kanker elk geval anders is.

Follow-up

De zogenaamde vermoeidheid bij kanker is een veel voorkomend verschijnsel. Deze vorm van vermoeidheid treedt op als gevolg van bestraling of chemotherapie. Als onderdeel van de nazorg voor kanker, psychotherapeutische maatregelen en voedingsgeneeskunde worden belangrijker naast de reguliere medische onderzoeken. Chronische vermoeidheid kan jaren aanhouden nadat de medische behandeling al lang geleden is beëindigd. De uitputting die ermee gepaard gaat, plaatst in verschillende mate spanning op de getroffenen. Hoe beter de nazorg bij vermoeidheid is afgestemd op het individu, des te kansrijker zijn de genomen maatregelen. Oncologische nazorg die poliklinisch of intramuraal wordt verleend, kan in dat geval een poging tot vermoeidheidsrevalidatie omvatten. Bij alle aanbiedingen is de mate van uitputting van de behandelde patiënten doorslaggevend. Overbelasting van de getroffenen moet worden vermeden. Psychologische zorg wordt vaak verleend aan groepen van personen met dezelfde aandoening. Daarnaast zijn individuele gesprekken mogelijk. Er wordt begeleiding gegeven bij het beheer van individuele activiteiten. EEN cognitieve training programma en oefentherapie Maatwerk op de individuele behoeften behoort ook tot de nazorg bij vermoeidheid na kanker. Ontspanning methoden of zogenaamde lichaamstherapieën zoals yoga, opmerkzaamheid meditatie, MBSR of Qi Gong kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij vermoeidheid. Voedingsadvies or therapie levert voedingsstoffen zodat het gestreste en uitgeputte organisme kan regenereren. Eventueel farmacologische aanvulling therapie wel aanvullen nazorg.

Wat u zelf kunt doen

De pijnlijke uitputting en constante vermoeidheid van kanker vormen een enorme last voor het dagelijks leven. Om de dagelijkse routine met vermoeidheid het beste te beheren, speelt zelfhulp de ondersteunende rol. De eerste en belangrijkste stap betreft het eigen gezin. Het is moeilijk voor hen om zich in te leven in de fysieke en emotionele toestand van het zieke lid. Een gesprek helpt om de eigen ontberingen te beschrijven. Het resultaat is een veel meer begripvolle sfeer in huis. Daarna wordt het gemakkelijker om de rest te sparen sterkte​ Dit betekent allereerst dat de dagelijkse taken in kleine stapjes worden verdeeld en korte rustperioden worden gepland. EEN dieet dat geeft het uitgemergelde lichaam nieuw sterkte draagt ​​ook aanzienlijk bij aan de opluchting. Dit kan worden bereikt met een gevarieerde en gezonde voeding. Een menu waarin de voorkeuren van alle familieleden zijn opgenomen, is nuttig. Bovendien moeten de getroffenen proberen hun oude terug te krijgen geschiktheid om hun gevoel van eigenwaarde te versterken. In het begin zijn wandelingen geschikt, later licht uithoudingsvermogen sporten zoals wandelen, fietsen of zwemmen​ Alternatieven zijn onder meer geschiktheid studio's of begeleide kankersportgroepen. Tegelijkertijd blazen deze activiteiten de sociale contacten met vrienden nieuw leven in. De vertrouwde manier van leven keert geleidelijk terug en geeft de lang verloren gewaande boost. Extra opvang wordt geboden door contacten met zelfhulpgroepen. Ze tonen verdere betrouwbare manieren om met de ziekte om te gaan en maken de uitwisseling van ervaringen met derden mogelijk.