Oogtest: procedure en betekenis

Wat is een oogtest?

Het zicht van de ogen kan worden gecontroleerd door middel van oogtesten. Hiervoor zijn verschillende methoden. Welke wordt gebruikt, hangt af van het doel van de test, dat wil zeggen wat de test moet vaststellen. Opticiens en oogartsen voeren de oogtest meestal uit.

Oogtest voor gezichtsscherpte

Om de gezichtsscherpte te testen, gebruiken mensen graag zichtkaarten met karakters van verschillende grootte. Meestal zijn deze tekens cijfers of letters. Andere symbolen die vaak worden gebruikt bij oogtesten zijn de E-haak en de Landolt-ring.

 • De Landolt-ring bestaat uit een cirkel met een kleine opening. Het wordt ook altijd in verschillende gedraaide posities op de oogkaart weergegeven. Vervolgens moet de patiënt aangeven waar op de ring de opening zich bevindt.

Oogtest voor kinderen

Voor kleuters (2 jaar en ouder) die zich nog niet goed kunnen uitdrukken of cijfers en letters kunnen lezen, is er als alternatief de LEA-test. In deze test wordt hen gevraagd om sterk vereenvoudigde symbolen te herkennen waarnaar ze op een vel papier verwijzen of waarvoor ze een naam mogen kiezen. De cirkel kan bijvoorbeeld een bal of een zon zijn, en het aan beide zijden gebogen symbool kan een vlinder, appel of hart zijn.

Visustest voor centrale gezichtsstoornissen

Een eenvoudige oogtest die iedereen gemakkelijk thuis kan uitvoeren is de Amsler rastertest. Het biedt vroege indicaties van netvliesziekten die verband houden met gezichtsvelddefecten.

Hoe de test met het Amsler grid precies werkt en wanneer deze gebruikt wordt, lees je in het artikel Amsler grid.

Oogtest voor kleurherkenning

Hoe de Ishihara kleurenkaart werkt, welke andere testprocedures er zijn om kleurwaarneming te testen en hoe ze werken, lees je in het artikel Kleurzichttest.

Oogtest om breking te bepalen

Om de breking of een mogelijke brekingsfout (gebrekkig zicht) te bepalen, worden volwassenen meestal eenvoudigweg voorzien van verschillende lenzen. Ze moeten dan aangeven met welke lenzen ze het beste zien.

Stereo oogtest

Nieuw: De 3D-ogentest

Sinds 2014 is er een andere oogtestprocedure beschikbaar: de 3D-zichttest is ontworpen om het gezichtsvermogen gemakkelijk en nauwkeurig te bepalen. In plaats van naar alfabetische tabellen te kijken, kijkt de testpersoon door een 3D-bril naar een monitor waarop driedimensionale figuren of landschappen verschijnen.

Wanneer doe je een oogtest?

Wanneer een visuele beperking wordt vermoed, wordt meestal een oogtest uitgevoerd. De oogarts of opticien zal dit bijvoorbeeld adviseren als een patiënt of klant meldt dat de letters bij het lezen altijd wat wazig zijn (verziendheid) of dat hij of zij verre voorwerpen of gezichten niet meer goed kan zien (bijziendheid). Hier vindt u een overzicht van ziekten die kunnen worden opgespoord met een oogtest:

 • Bijziendheid en verziendheid
 • Scheelzien (schele ogen)
 • Nachtblindheid
 • Kleurwaarnemingstekort (bijvoorbeeld rood-groen tekort)
 • Netvliesziekten (bijvoorbeeld maculaire degeneratie)

Preventieve oogtest voor kinderen

Veel gezichtsstoornissen zoals astigmatisme, bijziendheid of verziendheid moeten idealiter in een vroeg stadium worden behandeld, zodat ze niet tot blijvende visuele beperkingen leiden. Om deze reden wordt bij diverse preventieve onderzoeken op de kinderleeftijd al een oogtest uitgevoerd, namelijk bij:

 • U7 op tweejarige leeftijd
 • U8 op vierjarige leeftijd
 • U9 op 5-jarige leeftijd

Oogtest in de arbeidsgeneeskunde

Opticiens en andere bevoegde instanties voeren vaak een oogtest uit tijdens preventieve medische controles op het gebied van de arbeidsgeneeskunde. Voor bepaalde beroepsgroepen is een goede gezichtsscherpte van groot belang om gevaar voor zichzelf en anderen te voorkomen. Hieronder vallen alle beroepen met de volgende activiteiten:

 • Rij- en stuurwerkzaamheden (bijv. buschauffeurs, machinisten, piloten)
 • Computerwerkplekken (bijvoorbeeld kantoorwerk, bewaker)

Oogtest voor het rijbewijs

Voor rijbewijzen is ook een oogtest door een oogarts vereist. Wilt u weten welke eisen er worden gesteld aan het gezichtsvermogen van aanvragers van een rijbewijs en hoe lang de voltooide oogtest geldig is, lees dan het artikel Oogtest – Rijbewijs.

Wat doe je tijdens een oogtest?

Visustest met ooggrafieken

Voor het onderzoek van de gezichtsscherpte plaatst de arts de zichtkaart op ongeveer 30 tot 40 centimeter afstand van de patiënt. Als hij daarentegen de tv-scherpte onderzoekt, zou de afstand tussen de patiënt en de kaart idealiter ongeveer vijf meter moeten zijn.

Oogtest: refractiebepaling en skiascopy

Bij de subjectieve refractiebepaling, die voor volwassenen voldoende is, zet de arts eenvoudigweg een andere bril op de testpersoon. Vervolgens wordt de proefpersoon gevraagd aan te geven met welke lenzen hij of zij de op een oogkaart afgebeelde karakters of figuren het beste kan herkennen.

Lange stereotest I en II

De arts houdt de testkaart op een afstand van ongeveer 40 centimeter voor de ogen van de proefpersoon. Vervolgens wordt de proefpersoon gevraagd de figuren die hij ziet te beschrijven (bijvoorbeeld een olifant of een auto). Kinderen die nog niet zo gedetailleerd kunnen beschrijven wat ze zien, kunnen ook naar de figuren verwijzen.

Wat zijn de risico’s van een oogtest?

Waar moet ik op letten na een oogtest?

Omdat de oogtestprocedures niet-invasief en volkomen onschadelijk zijn, hoeft u achteraf geen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Afhankelijk van de uitslag van uw oogtest zijn voor een preciezere diagnostiek soms verdere testprocedures nodig. Hierdoor kan het bijvoorbeeld nodig zijn de pupillen te verwijden met speciale oogdruppels, waardoor uw rijvaardigheid voor korte tijd wordt beperkt.