Uitbreidingsbrug

Een verlengingsbrug (synoniemen: vrijloopbrug, aanhangwagenbrug) wordt gebruikt om een ​​verkorte of onderbroken rij tanden te herstellen door een pontiek aan twee in elkaar grijpende kronen te bevestigen. De verlenging van de brug wordt strikt beperkt door de speciale kenmerken van de brugstatica.

Brug statica

Vanwege de structurele vereisten van een verlengbrug die hieronder worden toegelicht, hebben dergelijke ontwerpen lagere overlevingskansen dan de zogenaamde eindpier bruggen​ Desalniettemin kan onder bepaalde omstandigheden een verlengingsbrug de behandelingsoptie bij uitstek zijn om toch vaste prothesen mogelijk te maken en verwijderbare restauraties of chirurgische ingrepen zoals implantatie van kunstmatige tandwortels te vermijden. Allereerst dient een vergelijking te worden gemaakt met een eindbrug. In dit geval hangt de zogenaamde pontic tussen de tanden die dienen als brughoofden, in tegenstelling tot bij de verlengingsbrug. De opening tussen de tanden wordt daarom omsloten door twee tanden. Indien de pontiek van een eindaanslagbrug door kauwdruk wordt belast, vindt de overdracht van de compressiekrachten in axiale richting statisch gunstig op de aanslagtanden plaats. De statische eisen die aan de aanslagtanden van een verlengbrug worden gesteld, zijn daarentegen veel groter. Hier wordt de pontic aan de laatste abutmenttand bevestigd, waarbij sterke trekkrachten op de abutmenttand werken ver van de belasting wanneer de brughanger wordt kauwgolven, terwijl het abutment nabij de last wordt ingebracht (ingedrukt) in de alveolus (de benige tandholte). Door de trekkrachten kan het bruganker loskomen. Om een ​​dergelijke belasting te kunnen weerstaan, moeten de tandassen van de aanslagtanden grotendeels parallel zijn uitgelijnd en moeten de tanden voldoende gedimensioneerd zijn. Dit resulteert in een strikte indicatie voor endodontisch (wortel) behandelde abutmenttanden waarvan tand structuur is sterk verminderd vanwege voorgeschiedenis. Aan de hogere eisen voor retentie (het mechanisch vasthouden van de brug op de aanslagtanden) wordt enerzijds voldaan door een bijna parallelwandige voorbereiding (slijpen). Aan de andere kant heeft een helling van de abutmenttanden tegengesteld aan de positie van het brughoofdstuk een positief effect op de statica van de brug. Dergelijke remanente voorbereidingsvormen kunnen meestal alleen worden gemaakt door volledige kronen te herstellen, niet gedeeltelijke kronen​ Daarnaast moeten de tanden via een gezond parodontium in het bot worden verankerd (parodontaal apparaat) om de onvermijdelijke trekkrachten te weerstaan. Door de toegepaste trekkrachten is de breedte van de brughanger in de tandboog beperkt tot maximaal één premolaarbreedte. Materialen

 • Volledig gegoten brug van edelmetaallegeringen of niet-edelmetaallegering (EMF, NEM) of titanium - in het posterieure gebied voor het herstel van een verkorte rij tanden (veroorzaakt door het ontbreken van een posterior kies).
 • Kunststof fineerbrug - Een metalen frame krijgt een tandkleurige plastic coating in het zichtbare gebied. Sinds de kunststof fineer is de beperkende factor voor de levensduur van de constructie, deze fineeroptie wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt.
 • Brug van keramisch fineer - metalen frame met keramisch fineer.
 • Volledig keramische brug - bijv. Gemaakt van zirkonia, gemaakt van alumina or lithium disilicaat.

Bevestigingsmogelijkheden

 • Conventionele bevestiging - De permanente verbinding tussen brugmateriaal en brughoofden wordt gecreëerd door middel van een conventionele cement (bijv. zink fosfaatglasionomeer of carboxylaatcement). Het cement dient als zodanig alleen om de cementvoeg op te vullen, die zo dun mogelijk gehouden moet worden. Het feitelijke houvast van de brug wordt verzorgd door zogenaamde wrijving (passing door statische wrijving tussen parallelle wanden). - Behalve metalen brugframes kan oxidekeramiek in principe ook conventioneel worden bevestigd.
 • Adhesieve cementering - Na conditionering (chemische voorbehandeling) van de te verlijmen oppervlakken, dwz de geprepareerde tanden en de binnenoppervlakken van de kronen, wordt een micromechanische binding gegenereerd door middel van chemisch uithardende composieten (kunststoffen), waardoor de retentie (mechanische ) van de kronen op de abutmenttanden. - Keramische materialen worden vaak gecementeerd met de meer complexe lijmtechniek.

Indicaties (toepassingsgebieden)

 • Om een ​​premolaar op te bouwen afsluiting in het geval van een verkort tandstelsel.
 • Alleen op twee direct naast elkaar liggende abutmenttanden als het abutment voldoende lang en ver van de last verwijderd is, en als de asuitlijning grotendeels hetzelfde is en de preparatievorm dus bijna parallelwandig is
 • Op vitale (levende, niet wortelbehandelde) en stabiel gedimensioneerde abutmenttanden.
 • Voor het verlengen van een verkorte rij tanden met een pontic distaal bevestigd (achter de laatste abutmenttand) in de breedte van niet meer dan één premolaar (een anterieure kleine kies)
 • Aan het einde van een onderbroken rij tanden met mesiaal (voor de laatste abutmenttand) bevestigd pontic in de breedte van maximaal één premolaar - bijv. Om de voorbereiding van een hoektand tand.
 • Om tandmigratie te voorkomen - bijv. De verlenging van een antagonist (uitgroei van een tand in de tegenoverliggende kaak vanuit het botcompartiment).

Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties

 • Vrijloopbrug met slechts één abutment - De speciale vorm van het enkele abutment zelfklevende brug (synoniemen: zelfklevende brug, Maryland-brug) is een uitzondering.
 • Endodontisch behandelde gebitselementen met overmatig verlies van substantie.
 • Parodontopathie - gebitselementen met een eerdere ziekte van het parodontium, die niet permanent bestand zijn tegen de speciale statische belasting veroorzaakt door een verlengingsbrug.
 • Apicale osteolyse (inflammatoire botoplossing rond de worteltop).
 • Korte klinische kronen - Het resulterende gebrek aan retentie (mechanische hold) van de kroonrestauratie op de geprepareerde abutmenttanden leidt tot het loskomen van de brug.

Relatieve contra-indicaties

 • cariës-vrije aanslagtanden - hier het herstel van de opening met een implantaat of, vooral bij adolescenten, met een zelfklevende brug moet als alternatief worden overwogen.
 • Inefficiënt mondhygiëne - Sinds de aanslagtanden en dus hun parodontium (parodontaal apparaat) worden blootgesteld aan speciale belastingen door een verlengingsbrug, moeten worden tegengegaan met adequate hygiënetechnieken het ontstaan ​​of de progressie van parodontitis.
 • Gebrek aan naleving - Het gebrek aan bereidheid tot regelmatige tandheelkundige controleafspraken, aangevuld met PZR (professionele gebitsreiniging) of zelfs UPT (ondersteunende parodontale Therapie) stelt het succes van de brugherstel in vraag.
 • Voorwaarde na resectie van de worteltip - Operatief veroorzaakte verkorting van de wortelkan leiden op een ongunstige kroon-wortel relatie.
 • Intolerantie voor componenten van een metaallegering - Ontwijking van compatibele alternatieven (bijv.goud legering of keramiek).
 • Onverenigbaarheid met op PMMA gebaseerde kunststoffen (polymethylmethacrylaat) - Ontwijking om materiaal te overbruggen, dat kan worden bevestigd met conventioneel cement.

Voor de procedure

 • Gevoeligheidstest
 • Röntgendiagnostiek
 • Indien nodig, chirurgische, conservatieve en parodontale revalidatie van abutmenttanden en inschatten van hun prognose.
 • Evaluatie van de aanslagtanden op haalbaarheid van een remanente voorbereidingsvorm, die de belasting van de brug voldoende mechanische ondersteuning kan tegengaan.

De procedure

De procedure voor het vervaardigen van een verlengbrug wordt uitgelegd aan de hand van een volledig gegoten brug als voorbeeld. Eventuele aanvullende procedurestappen voor vast keramiek fineer- bruggen, hars fineer- bruggen, lijmbruggen en constructies vervaardigd met behulp van de CAD / CAM-methode worden hier alleen genoemd. I. Eerste behandelsessie

 • Indruk van de tegenoverliggende kaak en de kaak met de toekomstige aanslagtanden voor de daaropvolgende tijdelijke fabricage.
 • Opgraving - Carious tand structuur wordt verwijderd, wordt de tand voorzien van opgebouwde vullingen, indien nodig, om gebieden dichtbij de pulpa (nabij de pulpa) te behandelen (bijvoorbeeld met calcium hydroxidepreparaten, die de vorming van nieuwe stimuleren dentine (dentine)) en om gebieden die onder zichzelf gaan, te blokkeren.
 • Voorbereiding (slijpen) - vermindering van de kroonhoogte met ongeveer 2 mm en rondschuren van de gladde oppervlakken onder een hoek van ongeveer 6 ° convergerend naar het coronale gebied. De cirkelvormige verwijdering moet ongeveer 1.2 mm zijn en eindigt aan de gingivarand of licht subgingivaal (onder het gingivale niveau) in de vorm van een afschuining of trede met een afgeronde binnenrand. Opgebouwde vullingen moeten voldoende door het preparaat worden vastgegrepen (vatrijpingseffect).
 • Invoegrichting - Een belangrijke procedurele stap die een vaste brug ontwerp mogelijk in de eerste plaats is het uitlijnen van de voorbereidingshoeken van de aanslagtanden. Om een ​​gemeenschappelijke inbrengrichting van de volgende kronen te garanderen, kan het nodig zijn om iets af te wijken van de ideale 6 ° -voorbereiding.
 • Plaatsing van retractiedraden - Alvorens een afdruk te maken van de abutmenttanden, moet het omliggende tandvlees (tandvlees) wordt tijdelijk verplaatst met een retractiedraad (uit het Latijn retrahere: terugtrekken) die in de sulcus (gingivale pocket) wordt geplaatst, waardoor de preparatiemarge op de afdruk wordt weergegeven. De draad wordt verwijderd onmiddellijk voordat de afdruk wordt gemaakt.
 • Voorbereidingsafdruk - bijv. Tweefasige afdruk met A-siliconen (additiehardende siliconen) in dubbele pasta-techniek: een hogere viscositeit (viskeuze) pasta oefent een stempeldruk uit bij een lage viscositeit massa, die daarbij in de gingivale pocket wordt gedrukt en de preparatiemarge vormt tot in detail.
 • Gezichtsboogeenheid - voor het overbrengen van de individuele scharnieraspositie (as door het temporomandibulair gewrichten) naar de articulator (tandheelkundig apparaat voor het imiteren van bewegingen van het kaakgewricht).
 • Bijtregistratie - bijv. Gemaakt van plastic of siliconen; brengt de boven- en onderkaak in positionele relatie met elkaar
 • Tijdelijke restauratie - De afdruk die in het begin werd gemaakt, wordt in het gebied van de voorbereiding gevuld met chemisch uithardende acryl en teruggeplaatst in de mond​ De hars hardt uit in de holte die door de voorbereiding ontstaat. De tijdelijke kronen zijn fijn gevormd en geplaatst met tijdelijk cement (bijv zink oxide-eugenol cement) dat gemakkelijk te verwijderen is. Als lijmcementatie gepland is, moet een tijdelijk cement zonder eugenol (zonder kruidnagelolie) worden gebruikt, aangezien eugenol de hardingsreactie van de bevestigingscomposieten remt (remt). - Het ontwerp van een tijdelijke pontic is mogelijk en nuttig om tandmigratie te voorkomen totdat de definitieve restauratie is gecementeerd.

II. tandtechnisch laboratorium

II.1. het gieten van de voorbereidingsafdruk met speciaal gips.

II.2. het werkmodel maken (gips model waarop de brug zal worden gemaakt) - het model is in een houder geplaatst, de toekomstige werkende stempels zijn vastgemaakt zodat ze afzonderlijk van de basis kunnen worden verwijderd en teruggezet na het zagen van het model. II.3. modelassemblage in de articulator - op basis van de gezichtsboog en beetregistratie

IÍ.4. wax-up - eerst de kronen, daarna de brughanger worden gevormd door vloeibare was in lagen aan te brengen volgens anatomische en functionele aspecten. Aan het afgewerkte wasmodel worden gietkanalen van was bevestigd. II.5. metaalgieten - Het wasmodel is ingebed in een gietmoffel. In de hete oven wordt de was uitgebrand zonder residu, waardoor holtes in de investering ontstaan. Vloeibaar metaal (goud of legering van niet-edelmetaal) wordt via de gietkanalen in de holtes gebracht door middel van centrifugale en vacuümprocessen. Na afkoeling wordt het gietstuk afgebroken en vervolgens spiegelglans gepolijst. III. tweede behandelsessie

 • Verwijderen van de tijdelijke restauratie en reiniging van de abutmenttanden bijv. Met chloorhexidine.
 • Proberen in de brug terwijl je de statische en dynamische occlusie controleert (laatste bijt- en kauwbewegingen) met behulp van verschillende gekleurde occlusiefolies om het te markeren
 • Controle van proximale contacten - contactpunten met aangrenzende tanden moeten zo strak zijn als tussen natuurlijke tanden, maar mogen geen gevoel van spanning veroorzaken
 • Definitief cementeren - Voor het cementeren (bijv. Met conventionele zink fosfaat of carboxylaatcement), zijn de abutmenttanden gedroogd, maar niet overdreven. De kronen worden met cement dun uitgespreid en onder langzaam toenemende aandrukkracht op de tanden geplaatst om de cementvoeg zo dun mogelijk te maken.
 • Wachten op de uithardingsfase, de brug gecontroleerd in situ (in de juiste positie) houden.
 • Verwijder al het overtollige cement na het uitharden.
 • Occlusiecontrole

Na de procedure

 • Herroep (vervolgafspraak) onmiddellijk voor hercontrole.
 • Daarna regelmatig terugroepacties met mondhygiëne opfriscursus om brugverlies te voorkomen door cariës of parodontitis (tandbederf of parodontitis).

Mogelijke complicaties

 • Het loslaten van de brug door een gebrek aan mechanische retentie (de mechanische grip van de brug op de tanden van de aanslag).
 • Breuk (tandfractuur) van een of meer gebitselementen, vooral endodontisch behandelde tanden (met wortel vulling).
 • Technische storingen - breuk van het brugframe.
 • Losmaken van de cementvoeg op een abutmenttand - vooral op het abutment ver van de belasting.
 • ontoereikend mondhygiëne - resulterend in het ontstaan ​​van parodontitis of de ontwikkeling van marginale cariës langs de kruinrand.
 • Aan de bereiding gerelateerde pulpitis (ontsteking van de pulpa).
 • Gevoeligheden van de tanden (overgevoeligheden) als gevolg van adhesieve bevestigingstechniek of materiaal.