Uitputting: oorzaken, behandeling en hulp

Geen ongewoon voorbeeld: een succesvolle, zelfverzekerde manager bezwijkt onder het gewicht van onbereikbare carrièredoelen. Uitputting is de oorzaak. Dit voorwaarde, of beter gezegd, uitputting genoemd, treft in toenemende mate veel mensen in hun professionele en privéleven. Oorzaken, diagnostische mogelijkheden en de mogelijkheden voor behandeling en preventie moeten daarom nauwkeuriger bekend en vooral vaker gebruikt worden.

Wat is uitputting?

Een toestand van totale uitputting wordt steeds vaker een burn-out symptoom, vooral in het professionele veld. Uitputting wordt over het algemeen gedefinieerd als een toestand van verminderde fysieke of mentale prestaties, die gepaard gaat met het onaangename gevoel van zwakte, 피로 en lusteloosheid en vaak door andere symptomen zoals hoofdpijn en spierpijnverhoogde prikkelbaarheid of concentratie problemen. Specifieke indicatoren van uitputting zijn ook maagdarmklachten, kortademigheid, duizeligheid en het verlies van privé- en professionele belangen. In dit verband kunnen de klachten van verschillende duur zijn. Ze kunnen algemeen en niet-specifiek zijn, of ze kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden voorkomen. Uitputting kan optreden als symptoom van ziekte, maar ook voorafgaand aan mogelijke ziekten als ernstig alarmsignaal. Een toestand van totale uitputting wordt vooral in het professionele veld steeds vaker een burn-out symptoom genoemd. De prestatievermindering door uitputting is omkeerbaar door herstel, mits de oorzaak in een eerdere ligt spanning.

Oorzaken

Een oorzaak van uitputting kan de aanwezigheid zijn van chronische vermoeidheid syndroom. Dit verwijst naar een moeilijk te diagnosticeren ongeneeslijke ziekte waarvan de oorsprong nog niet voldoende is opgehelderd. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door slopende mentale en fysieke uitputting met tal van bijbehorende symptomen. De oorzaak van uitputting kan ook zijn bloedarmoede, hypothyreoïdie of cardiovasculaire ziekte. Hetzelfde, ijzertekortkan een onopgemerkt etterende focus of immuundeficiëntie causaal verband houden met het fenomeen van uitputting. DepressieNaast stemmingswisselingenneerslachtigheid en lusteloosheid kunnen ook leiden tot uitputting. Burn-outsyndroom, een toestand van ernstige emotionele uitputting en verminderde prestaties, kan worden veroorzaakt door aanhoudende overbelasting en onjuiste werkbelasting. Gebrek aan slaap, een verminderde slaapkwaliteit kan ook als trigger worden beschouwd. Het slaaptekort kan worden veroorzaakt door iemands eigen wangedrag, zoals slecht gedrag dieet of een slechte luchtkwaliteit binnenshuis, of door ziekten zoals slaap apneu or rusteloze benen syndroom (insensaties en disfuncties, vooral in de benen). Daarnaast vormen diepgewortelde zenuw-emotionele spanningen zoals liefdesverdriet, relatieconflicten, geldzorgen of verdriet vaak de voorwaarden voor uitputting. Aanzienlijke klimaatveranderingen kunnen ook verantwoordelijk zijn voor uitputting. Medicijnen nemen of drugs of het omgaan met schadelijke stoffen kan ook bijdragen aan uitputting.

Ziekten met dit symptoom

 • Verkoudheid
 • Restless Legs Syndroom
 • Hypothyreoïdie
 • pericarditis
 • Griep
 • Depressie
 • IJzergebrek
 • Vitamine tekort
 • Burnout syndroom
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CSF)
 • Stroke
 • Trombose

Diagnose en verloop

Als er geen duidelijke, duidelijke reden voor uitputting kan worden vastgesteld, moet een arts worden geraadpleegd als de duur wordt verlengd. Op basis van de symptomen kan de arts mogelijk al gericht onderzoek doen om een ​​diagnose te stellen. De behandelend arts stelt in principe vragen over de symptomen en de duur van de symptomen om de oorzaak vast te stellen. Van belang zijn mogelijk bestaande ziekten en de weergave van de leefomstandigheden. Bijvoorbeeld informatie over dieet of mogelijke professionele of privé problemen zijn belangrijk. Bloed toetsen en bepaalde organische onderzoeken kunnen ook behulpzaam zijn bij het vaststellen van de oorzaak van de klacht. In het proces kunnen apparaat- of beeldvormingsprocedures worden gebruikt. Uitputting verloopt in het begin vaak verraderlijk en onopgemerkt. In de regel wordt de vereiste aandacht en gedragsverandering of het bezoek aan de dokter vertraagd. Een symptoom van uitputting is zeer variabel in termen van oorzaak, type en duur. In het geval van zelfopgewekte uitputting, het origineel voorwaarde kan meestal in korte tijd worden hersteld door een gedragsverandering. Bij ongeneeslijke chronische ziekten gaat het beloop meestal gepaard met blijvende beperkingen. Medicatie kan meestal alleen verlichting bieden, maar niet zonder symptomen. Ook het beloop van de ziekte kan gunstig worden beïnvloed door gedragstherapie​ In het geval van tijdelijke ziekten kan een goede kans op herstel worden verwacht door vroegtijdig specialistisch onderzoek.

Complicaties

Uitputting wordt als een onvermijdelijk permanent beschouwd voorwaarde bij veel volwassenen. In het dagelijkse leven van vandaag komt echter bijna elke dag enige mate van uitputting voor, waardoor het niet meer op tijd herkend wordt wanneer er iets verandert in deze waargenomen normale uitputting. Uitputting kan ook een indicatie zijn van een ziekte - het kan er bijvoorbeeld op duiden bloedarmoede met andere oorzaken, onjuiste voeding, stofwisselingsstoornissen, vooral van de schildklierof psychische problemen. Omdat uitputting echter als zo normaal wordt ervaren, merken veel mensen het symptoom van ziekte pas op als het te laat is, namelijk wanneer andere ziektesymptomen al zijn toegevoegd. Afhankelijk van de hoofdoorzaak kan dit de behandeling en de kans op herstel bemoeilijken en kan een lange in plaats van een korte kuur noodzakelijk zijn. Uitputting moet daarom serieus worden genomen als het langer duurt, slechter of anders wordt gevoeld dan voorheen, of het dagelijks leven beïnvloedt. Zelfs uitputting die niet wordt veroorzaakt door een lichamelijke ziekte kan problematisch zijn voor de getroffen persoon als hij of zij niet langer in staat is om met dagelijkse taken om te gaan of erin slaagt om te gaan met werk en andere verplichtingen, maar door uitputting zijn of haar sociale relaties verwaarloost . Het verwaarlozen van vrienden en familieleden kan op korte termijn goed gaan, maar op de lange termijn kan uitputting een aanzienlijk negatief effect hebben op de deelname aan het sociale leven en moet deze eerst medisch worden geëvalueerd voordat het zich voordoet.

Wanneer moet je naar een dokter?

Veel mensen zien uitputting niet eens als een mogelijk symptoom van ziekte. Ze schrijven het vaak toe aan overwerk, lichaamsbeweging, verdriet of andere situaties die energie uitputten. Zelfs in het geval van ziekten zoals verkoudheid, wordt uitputting meestal slechts ondergeschikt gemaakt. Vaak is dit prima. Uitputting is niet per se een reden om onmiddellijk naar een arts te gaan. Als een toestand van uitputting echter ongewoon lang aanhoudt of zelfs optreedt bij slechts lichte inspanning, is een bezoek aan de dokter zeker aan te raden. Uitputting kan een ziekte verhullen die serieus moet worden genomen. Iedereen die vanwege een hoge mate van uitputting zijn huisarts bezoekt, zal veel vragen moeten beantwoorden in een gedetailleerde anamnese en vervolgens een grondige fysieke controle ondergaan. Dit wordt aangevuld met bloed tests, omdat laboratoriumwaarden kan waardevolle informatie geven over de oorzaak van ernstige of chronische uitputting. Er is zelfs een speciale uitputtingsziekte: de "chronische vermoeidheid syndroom ”, technisch afgekort als CVS. Bij uitgesproken uitputting dient echter ook een ernstige ziekte als mogelijke oorzaak te worden beschouwd. Dit kan onder andere verstoord zijn immuunsysteem of een hormonaal evenwicht, maar ook niet-ontdekte infecties en kanker​ Psychische aandoeningen zoals Depressie worden ook meestal geassocieerd met lusteloosheid of uitputting. Uit voorzorg moet daarom bij uitputting een bezoek aan de arts worden overwogen.

Behandeling en therapie

De behandeling van uitputting hangt af van de oorzaak die door de diagnose wordt bepaald. De staat van uitputting kan het gevolg zijn van een ziekte of kan zich voordoen als een andere tijdelijke beperking. De uitputting kan zijn veroorzaakt door het eigen gedrag van de patiënt of door externe omstandigheden. Deze bevindingen vormen de basis voor het type behandeling. Afhankelijk van de symptomen kunnen de eigen gedragsveranderingen dat wel leiden aan de eliminatie van uitputting. Gezondere levensstijlen zoals een evenwichtige dieet en voldoende bewegen (sporten) kan leiden hieraan. Voedingsadvies De mogelijkheden van natuurgeneeskunde kunnen specifiek worden gebruikt: Acupunctuur, natuurlijke remedies zoals Sint-janskruid or valeriaanevenals vitaminen en mineralen​ Kneipp-toepassingen zoals afwisselende douches kan ook voordelig zijn. Het doel is hier om de stofwisseling te verbeteren, de stemming te verlichten door een goede nachtrust te bevorderen. De dagelijkse routine kan worden gereorganiseerd. Stressfactoren moet indien mogelijk worden vermeden of verminderd. Overbodige deadlines kunnen op deze manier bijvoorbeeld worden gewijzigd, evenals een geconstateerd tekort aan daglicht (winter Depressie) of sociale contacten. Het is ook belangrijk om rustpauzes en een langere periode vast te stellen evenwicht of spanning en ontspanning​ Oefenen van een ontspanning techniek zoals autogene training, yogaof de spier van Jakobson ontspanning kan een effectief hulpmiddel zijn bij het behandelen van uitputting. Psychisch geïnduceerde uitputting kan ook een ambulante of intramurale psychotherapeutische behandeling vereisen. Afhankelijk van de diagnose van de ziekte kan medicatie aangewezen zijn. Ziektegerelateerd maatregelen zoals immunotherapie of hormoonbehandeling kunnen ook nodig zijn. Alle opgespoorde verontreinigende stoffen / omgevingsfactoren moeten worden vermeden. Eventuele ontbrekende beschermingsmiddelen moeten worden aangeschaft voor onvermijdelijk werken met verontreinigende stoffen. Psychosociale ondersteuning, zoals extra contacten of nieuwe hobby's, kan helpen om de conditie te verbeteren. Als alternatieve behandeling kan ook een intramurale behandeling in een gespecialiseerde kliniek worden overwogen (pijn behandeling, etc.). Overmatig verbruik van genotmiddelen zoals alcohol or koffie moet worden vermeden.

Vooruitzichten en prognose

Uitputting is meestal slechts een tijdelijk probleem en verdwijnt na een paar dagen of weken als een bepaalde activiteit die de uitputting heeft veroorzaakt, niet meer wordt uitgevoerd. In veel gevallen komt uitputting voort spanning op het werk. Een echte behandeling door een arts is dan niet nodig. De getroffen persoon kan de stress verminderen en zo de uitputting verminderen. Zonder behandeling of zonder vermindering van de activiteit die tot uitputting leidt, kan de getroffen persoon ook lichamelijke symptomen ervaren. Deze omvatten bijvoorbeeld hoofdpijn of uitleg en een algemeen gevoel van ziekte. In dit geval, volksgezondheid moet altijd op de eerste plaats komen en belangrijker zijn dan stress op het werk. Bij blijvende uitputting kan ook een arts geraadpleegd worden, die medicijnen kan voorschrijven. Deze helpen het lichaam om nieuwe energie terug te winnen. Dit kan leiden op een positief beloop van de ziekte. Het symptoom wordt alleen in zeldzame gevallen door de arts behandeld en kan ook eenvoudig worden behandeld huismiddeltjes.

het voorkomen

Het fenomeen uitputting ontwikkelt zich voornamelijk tijdens een langer proces. Daarom is het belangrijk om vroege fysieke en mentale signalen waar te nemen als tekenen van uitputting en om tijdig te reageren. Dit kan door het eigen gedrag te veranderen, zoals een evenwichtiger dieet volgen en extra bewegen. Vermijden stressfactoren, een gezonde nachtrust krijgen en toegeeflijkheid vermijden, kunnen ook uitputting voorkomen. Het kan ook helpen om tijdig een arts of natuurgeneeskundige te raadplegen. Uitputting als oorzaak van aantasting van het persoonlijk welzijn komt steeds vaker voor. De economische schade die wordt veroorzaakt door beperkingen van de arbeidsgeschiktheid is aanzienlijk. Daarom moeten er meer informatiemogelijkheden over dit probleem worden gecreëerd. De kans op vroege opsporing en behandeling hiervan volksgezondheid wanorde zou veelbelovender worden.

Wat u zelf kunt doen

Uitputting kan bij veel mensen voorkomen en hoeft niet per se door een arts te worden behandeld. In veel gevallen is het voldoende om de stress in het dagelijks leven te minimaliseren en het lichaam iets te gunnen. Dit kan het symptoom van uitputting aanzienlijk beperken. Uitputting kan ook worden behandeld met sportactiviteit en een verandering in dieet. Vaak spelen ook sociale factoren een belangrijke rol. Zo kunnen vrienden, iemands partner of familie evenzeer helpen om de uitputting te boven te komen. Als de uitputting een psychologische component heeft, moet in sommige gevallen een psycholoog worden geraadpleegd. Hier kunnen de oorzaken van de uitputting worden behandeld en kan de patiënt verschillende vormen uitproberen therapie en ontspanning door hemzelf. Deze omvatten bijvoorbeeld yoga of antistress-therapieën. Deze kunnen worden gebruikt om de symptomen van uitputting te behandelen. Even belangrijk is een gezonde en rustgevende slaap om genoeg te hebben sterkte voor de nieuwe werkdag de volgende ochtend. Als de uitputting langer duurt en niet kan worden opgelost huismiddeltjes, is het raadzaam om een ​​arts te raadplegen. In dit geval kan het een ziekte zijn die tot uitputting leidt.