Eustress: functie, taken, rol en ziekten

De term eustress staat voor "positief spanning, 'Terwijl dysstress' negatieve stress 'betekent. Beide termen worden vaak genoemd in de context van spanning management. Spanning is niet altijd schadelijk voor het menselijk organisme, maar kan ook positieve effecten registreren.

Wat is eustress?

De term eustress staat voor "positieve stress", terwijl dysstress "negatieve stress" betekent. Beide termen worden vaak genoemd in de context van stress management​ De term ‘eustress’ gaat terug naar de Latijnse taal, waarbij de lettergreep ‘Eu’ als voorvoegsel ‘goed’ betekent. Eustress heeft een positief effect op het menselijk organisme, terwijl dysstress op lange termijn schadelijk is. Mensen kunnen binnen enkele seconden beslissen of een stressvolle situatie voor hen negatief of positief is, hoewel deze perceptie subjectief is. Het lichaam past zich aan aan 'vluchten' of 'vechten'. Terwijl de ene persoon een taak als een prettige uitdaging beschouwt en deze dus associeert met positieve stress, kan dezelfde taak voor een ander precies het tegenovergestelde betekenen. Positieve stress is goed voor mensen; het wekt hun drive en geeft de neurotransmitters vrij adrenaline en Cortisol, die onvoorstelbare krachten mobiliseren.

Functie en taak

Of een situatie wordt geassocieerd met eustress of dysstress, hangt niet alleen af ​​van de subjectieve sensatie, maar ook van andere factoren zoals leeftijd, fysieke gesteldheid, opleiding, inkomen, religie en de sociale omgeving. De grenzen tussen eustress en dysstress kunnen vloeiend zijn, omdat zelfs degenen die dagelijks positieve stress ervaren, vanwege uitdagende taken die meestal ook gepaard gaan met succes en erkenning, niet altijd topprestaties kunnen leveren. Iedereen heeft rustperiodes nodig waarin lichaam en geest de kans krijgen om te regenereren, anders burn-out dreigt op een gegeven moment. Dysstress ontstaat in de meeste gevallen verraderlijk, door vele kleine gebeurtenissen en ongemakken die het dagelijks leven met zich meebrengt. Het kan echter ook een langdurige situatie zijn, zoals pesten op het werk. In dit geval ervaart de getroffen persoon de situatie en de bijbehorende taken niet meer als positieve stress die hem aanspoort tot topprestaties, maar als negatieve stress door een psychologisch stressvolle situatie. De tijd komt dat hij zijn taken niet meer aankan en zich ontwikkelt volksgezondheid problemen. Veel mensen denken dat het het beste is om helemaal zonder stress te leven. Vanuit medisch oogpunt is deze situatie echter contraproductief, omdat mensen een bepaalde minimale hoeveelheid stress nodig hebben om productief te blijven en de persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen. Mensen ervaren positieve stress in een evenwichtige en prettige professionele en privé-omgeving. Gelukkige mensen voelen zich in staat om te gaan met de veranderingen die het leven onder deze omstandigheden met zich meebrengt. Het lichaam reageert op deze positieve ervaringen met het vrijkomen van neurotransmitters zoals acetylcholine Door de hersenen​ Deze blij hormonen mensen extra geven sterkte om maximale energie te mobiliseren. De cardiovasculair systeem gaat overdrive, pupillen verwijden, ademhaling wordt bekort en de eetlust wordt afgeremd. Deze reactie van het lichaam is een dringend noodzakelijke stressreactie op veranderende situaties. Eustress mag echter alleen selectief plaatsvinden en niet continu, omdat de natuur het zo heeft ingericht dat mensen alleen op korte termijn al hun krachten kunnen mobiliseren om 'de wereld over te nemen'. Deze stressreactie duurt doorgaans een kwartier, omdat het lichaam hiervoor grote energiereserves gebruikt adrenaline release, die niet voldoende zijn voor een langere periode. Dysstress wordt ervaren door mensen in een negatieve persoonlijke of negatieve professionele omgeving. Het lichaam reageert niet op deze negatieve toestand door boodschappersubstanties af te geven. Integendeel, negatieve stress legt een druk op de mens immuunsysteem, dat daardoor constant op zijn hoede is en doelloos en lukraak werkt. Het 'het-gevaar-is-weg'-signaal wordt niet werkelijkheid, en het lichaam geeft nu geen krachtgevende neurotransmitters meer af, maar schadelijke hormonen die plaats onnodige druk op de cardiovasculair systeem en kan verschillende kwalen en ziekten veroorzaken.

Ziekten en kwalen

Stress wordt veroorzaakt door verschillende factoren die negatief (dysstress) of positief (eustress) kunnen zijn. Het lichaam raakt onmiddellijk in een staat van intense spanning. Tegelijkertijd worden verschillende neurotransmitters vrijgegeven die de getroffen persoon in staat stellen om te gaan met de stressvolle situatie die voorhanden is. Een belangrijk neurotransmitter dat maakt uitgebreide stress management is adrenaline​ Tijdens het vrijkomen van adrenaline hebben getroffen individuen meer kracht tot hun beschikking. Als deze belangrijke boodschappersubstantie echter regelmatig wordt vrijgegeven, treedt op een gegeven moment een gewenningseffect op en reageert het lichaam niet langer in stressvolle situaties met hetzelfde sterkte zoals eerder. Concentratie en aandacht afnemen, 피로 en een algemeen gevoel van zwakte treedt sneller op. Niemand is in staat om elke dag topprestaties te leveren, zelfs niet als dit verband houdt met positieve uitdagingen in de privé- of professionele omgeving, die meestal ook erkenning en succes opleveren. Eustress kan op een gegeven moment ook in het tegenovergestelde veranderen, in dysstress. Fysieke alarmsignalen zijn zwakte, 피로, concentratie problemen, hoofdpijn en hartkloppingen. Wie deze waarschuwingssignalen van zijn lichaam negeert, die in het begin nog onschadelijk zijn, loopt het risico op den duur ernstig ziek te worden. Mensen die permanent gestrest zijn, zijn prikkelbaar, verliezen snel hun kalmte en zijn vatbaar voor verkoudheid en infectieziekten​ De oorspronkelijk positieve stress die gemotiveerde topprestaties tot gevolg hadden, leidt nu tot prestatieverlies. Milde ziekten zijn onder meer burn-out, migraine en arm wond genezen​ Ernstige ziekten zoals hart- aanval, arteriosclerose, prikkelbare darm syndroom, prikkelbaar maag, beroerte, maag zweren of galstenen kan ook het gevolg zijn wanneer eustress in dysstress verandert. Getroffen personen zijn vatbaar voor verslavend gedrag met pillen en alcohol, lijden aan Depressie en lusteloosheid. Ze geven zich uiteindelijk over aan een staat van innerlijke berusting, die een negatief effect heeft op het gevoel, het denken en het sociale leven.