Slokdarmkanker: medicamenteuze therapie

Therapeutische doelen

 • Genezing of verbetering van de prognose
 • Indien nodig ook verbetering van de symptomen, vermindering van tumor massa, palliatief (palliatieve behandeling).

Therapie aanbevelingen

 • De belangrijkste therapeutische procedure voor plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom is een operatie met als doel volledige verwijdering van de tumor (oraal, aboraal en circumferentiaal) en regionaal weefselvocht knooppunten.
 • Voor gelokaliseerde adenocarcinomen van de slokdarm en oesofagogastrische (gastro-intestinale) overgang van categorie cT2, neoadjuvant chemotherapie (NACT; preoperatieve chemotherapie) kan postoperatief worden uitgevoerd en voortgezet [S3-richtlijn].
 • Bij operabele patiënten met adenocarcinoom van categorie cT3 van de slokdarm of oesofagogastrische overgang en reseceerbare cT4-tumoren, perioperatief chemotherapie of preoperatieve radiochemotherapie (RCTX) moet worden uitgevoerd [S3-richtlijn].
 • Bij operabele patiënten met cT2 plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm kan preoperatieve radiochemotherapie (RCTX) gevolgd door volledige resectie worden uitgevoerd [S3 richtlijn].
 • Bij operabele patiënten met categorie cT3 plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm en reseceerbare cT4-tumoren dient preoperatieve radiochemotherapie (RCTX) gevolgd door volledige resectie te worden uitgevoerd [S3-richtlijn].
 • Cytostatische therapie:
  • Neoadjuvans chemotherapie (NACT; preoperatieve chemotherapie) bij patiënten met primair operabele tumoren van de slokdarm of slokdarm-maagovergang (mediane overleving verdubbeld van 2 naar meer dan 4 jaar).
  • Bij de behandeling van slokdarmkanker kan chemotherapie worden gebruikt, vaak in combinatie met radiotherapie bij inoperabele tumoren en / of metastasen op afstand (radiochemotherapie, RCTX)
  • Op platina gebaseerde chemotherapie is nu de standaardzorg voor plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm.
  • Mogelijke chemotherapiebehandelingen voor neoadjuvante preoperatieve radiochemotherapie (RCTX) zijn:
   • 5-fluoruracil (5-FU) / cisplatine
   • Carboplatine / paclitaxel
   • Folkox
  • Palliatieve chemotherapie [S3-richtlijn]:
   • Patiënten met gemetastaseerd (vorming van dochtertumoren) of lokaal gevorderd adenocarcinoom van de slokdarm die niet curatief kunnen worden behandeld, dienen systemische chemotherapie te krijgen. Het therapeutische doel is om de overleving te verlengen en de kwaliteit van leven te behouden.
   • Als de HER 2-status negatief is, wordt een platina (oxaliplatine or cisplatine) - en in dit verband moet een combinatie van twee of drie geneesmiddelen die fluoropyrimidine bevatten, worden gebruikt.
   • Tweede lijn systemische therapie moet worden gegeven aan patiënten met gemetastaseerd of lokaal gevorderd adenocarcinoom van de slokdarm die niet curatief kan worden behandeld en die in het algemeen voldoende zijn volksgezondheid.
   • Tweede lijn therapie kan worden overwogen bij patiënten met gemetastaseerd of lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm dat niet curatief te behandelen is en voldoende algemeen is. voorwaarde.
  • 'Gericht Therapie: Op basis van een aangetoond overlevingsvoordeel is er een indicatie voor het gebruik van trastuzumab in combinatie met cisplatine en fluorpyrimidinen (5-FU of capecitabine) in tumoren die HER 2 tot overexpressie brengen (IHC3 + of IHC2 + en FISH +) [S3-richtlijn] Red Hand Letter: Herceptin (trastuzumab), 03/23/2017: Grensverkeer hartfunctie voor, tijdens en na behandeling met trastuzumab om de incidentie en ernst van linkerventrikeldisfunctie en congestie te verminderen hart- mislukking (CHI).
 • In gevorderde stadia wordt palliatieve therapie gegeven (behandeling gericht op het verlichten van symptomen in plaats van op genezing van ziekten):
  • Enterale voeding, bijv. Voedselvoorziening via een PEG (percutane endoscopische gastrostomie: endoscopisch gecreëerde kunstmatige toegang van buitenaf via de buikwand in de maag).
  • Infusietherapie via een poortkatheter (poort).
  • Suppletie van micronutriënten
  • Pijn therapie (volgens WHO-faseschema; zie hieronder 'Chronische pijn").
 • Zie ook onder "Verdere therapie".

Er wordt hier geen gedetailleerde informatie gegeven over actieve ingrediënten en doseringen, omdat de therapieregimes voortdurend worden gewijzigd.