Eosinofiele granulomatose met polyangiitis: medicamenteuze therapie

Therapeutische doelstelling

 • Risicovermindering of preventie van complicaties.

Therapie aanbevelingen

 • Therapie van bronchiale astma - zie daar!
 • Therapie is gebaseerd op het aantal eosinofielen (moet minder zijn dan 700 / ml).
 • cortisone therapie alleen is geïndiceerd bij afwezigheid van cardiale betrokkenheid of ernstige ontsteking van het perifere gebied zenuwstelsel.
 • In geval van manifestatie in de hart-, nieren, CZS-gebruik van immunosuppressiva.

Verdere opmerkingen

 • Remissie-inductie:
 • Remissiebehoud (therapie gedurende ten minste 24 maanden):
  • MTX of azathioprine (AZA) equivalent In geval van contra-indicaties, intoleranties of eerdere falen van de behandeling: rituximab (500 mg iv elke 6 maanden), plus GC ≤ 7.5 mg / d indien nodig.
 • Herhalingsbehandeling:
  • Herhaling met orgaanbedreigende manifestatie: hernieuwde inductie therapie met cyclofosfamide or rituximab, elk plus GC (1 mg / kg lichaamsgewicht, max. 80 mg / d).
 • Ondersteunende therapie: behandeling van comorbiditeiten; vaccinaties; tumor screening. Verder behandeling van cardiovasculaire risicofactoren / ziekten.