endoscopie

Definitie

Het woord "endoscopie" komt uit het Grieks en is vertaald uit de twee woorden "binnen" (endon) en "observeren" (skopein). Zoals het woord suggereert, is endoscopie een medische procedure waarbij een speciaal apparaat - de endoscoop - wordt gebruikt om naar binnen te kijken lichaamsopeningen en holle orgels. Deze procedure, ook wel endoscopie genoemd, stelt de arts in staat het onderzochte te onderzoeken lichaamsopeningen of holle organen, om aldaar bestaande ziekten te herkennen en mogelijk zelfs ter plekke te behandelen tijdens de endoscopie.

Naast een optisch systeem (camera) en een koude lichtbron beschikt het apparaat (endoscoop) ook over flexibele en stijve hulpmiddelen voor behandeling. In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen een starre, niet bewegende endoscoop (bijv. Artroscoop voor artroscopie of gewrichten) en een flexibele, bewegende endoscoop (bv. endoscoop voor gastro-intestinale endoscopie) en tussen puur diagnostische endoscopie (voor diagnose en afname van weefselmonsters) en therapeutische endoscopie (voor interventies, ook wel minimaal invasieve chirurgie genoemd).

Indicaties

De indicaties voor endoscopie zijn over het algemeen in vier grote groepen te verdelen: enerzijds wordt endoscopie vooral voor diagnostische doeleinden gebruikt. Tijdens het onderzoek kan de behandelende arts het betreffende orgaan of lichaamsholte onderzoeken en - indien nodig - weefselmonsters nemen (biopsieën), zodat achteraf een nauwkeurige diagnose kan worden gesteld. Klassiek wordt dit bijvoorbeeld gebruikt voor de vroege detectie van kanker of andere inwendige ziekten (bijv. ontsteking, verwondingen, enz.).

Aan de andere kant wordt endoscopie ook gebruikt voor therapeutische doeleinden, zodat tumoren, poliepen, slijm of afscheidingen, vreemde voorwerpen of stenen kunnen worden verwijderd, bloeden kan worden gestopt, vernauwingen kunnen verwijden en materialen kunnen worden ingebracht. Verder kan endoscopie ook worden gebruikt voor het plannen voorafgaand aan een operatie, zodat bijvoorbeeld de exacte locatie en omvang van de uitzetting van een tumor voorafgaand aan een operatie kan worden bepaald. Tenslotte dient een endoscopie ook als mogelijkheid voor tumor nazorg, om eventuele recidieven of andere tumorvorming in een vroeg stadium te kunnen detecteren. Endoscopie kan worden gebruikt in de volgende gebieden: longen, slokdarm en maagdarmkanaal, borstholte, buikholte, nierbekken, blaas en urineleider, gewrichten, baarmoeder en eileiders, neus- en sinussen, strottehoofd en gehoorgang/middenoor.