Werkverbod | ISG-klachten tijdens zwangerschap - oefeningen

Werkverbod

Of er voor een zwangere vrouw met ISG-klachten een arbeidsverbod wordt uitgesproken, hangt altijd af van de individuele situatie en de uit te voeren functie. In het algemeen mag een arbeidsverbod alleen worden opgelegd als de uit te voeren activiteit het welzijn van de moeder of het ongeboren kind in gevaar zou brengen. Door een arbeidsverbod wordt de zwangere vrouw dan geheel of gedeeltelijk ontslagen van haar werkverplichting. Anders dan bij een normale ziekmelding, waarmee men na 6 weken ziekengeld zou krijgen, geldt bij het arbeidsverbod de hele tijd over het volledige salaris, dat dan door de werkgever en de volksgezondheid verzekeringsbedrijf. Wanneer en in hoeverre een arbeidsverbod wordt opgelegd, beslist uitsluitend de behandelende arts.

Osteopathie

Osteopathie is een manuele therapievorm die in Duitsland onder deze term alleen mag worden uitgevoerd door speciaal opgeleide osteopaten. Osteopathie is gebaseerd op vier basisprincipes. De osteopaat heeft tijdens de behandeling de patiënt als geheel in gedachten en probeert het probleem niet direct te bestrijden, maar door middel van zachte manuele grijptechnieken het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren zodat het lichaam in principe zichzelf kan genezen.

De osteopaat werkt alleen met zijn handen, mechanisch of anderszins AIDS en medicijnen worden niet gebruikt in osteopathie​ Een behandeling duurt doorgaans 45-60 minuten en is inclusief een gedetailleerd medische geschiedenis​ Gewoonlijk zijn 2-3 sessies nodig om acute problemen te verbeteren.

Ook voor zwangere vrouwen is de behandeling door een osteopaat de laatste jaren steeds meer ingeburgerd. Dit is niet alleen het geval voor de typische klachten die ermee gepaard gaan zwangerschap, maar ook als kraamzorg na de bevalling. Het is belangrijk dat de behandelende osteopaat bijgeschoold is in het werken met zwangere vrouwen. Het artikel Osteopathie bij a hernia misschien ook interessant voor u.

  • Het beschouwt de mens als een eenheid op zich, waarbij alle delen van lichaam, geest en ziel met elkaar zijn verbonden,
  • Functie en structuren beïnvloeden elkaar,
  • Het lichaam heeft zelfgenezende krachten, waarbij alle delen van het organisme in harmonie en goed werken bloed circulatie die alle functies van de weefsels verzekert.