Werk als therapeut tijdens de zwangerschap | Fysiotherapie tijdens de zwangerschap?

Tewerkstelling als therapeut tijdens de zwangerschap

Werkgelegenheid tijdens zwangerschap wordt geregeld door de Wet op de moederschapsbescherming. De fysiotherapeut dient haar te melden zwangerschap aan de werkgever zodat passende beschermende maatregelen kunnen worden genomen voor het opgroeiende kind. 6 weken voor de bevalling en tijdens de kraamperiode (8 weken na de geboorte van het kind) geldt een wettelijk arbeidsverbod.

In de periode voor de bevalling kan de moeder afzien van ontslag, maar zij dient zich ervan bewust te zijn dat zij, vooral als zij als fysiotherapeut werkt, zal worden blootgesteld aan zware lichamelijke belasting. Mobilisatie van patiënten, herpositionering, transfers en ook massages zijn eisen van het lichaam waartegen de zwangere vrouw moet worden beschermd. Omgaan met chemicaliën zoals ontsmettingsmiddelen of medicatie (bijv. in iontoforese of vergelijkbaar) moet ook tijdens zwangerschap​ De Wet op de moederschapsbescherming moet worden nageleefd en nageleefd. Er kan ook een medisch werkverbod worden opgelegd.

Wat is verboden tijdens de zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap moet het tillen van zware lasten worden verboden en moet het hanteren van schadelijke chemicaliën dringend worden vermeden. Nachtdiensten, werken in vakanties of weekenden en overuren (meer dan 90 uur in twee opeenvolgende weken) zijn verboden door de Wet op de kraambescherming. Gedurende de periode van 6 weken ervoor (uitzonderingen indien mogelijk) en 8 weken na de bevalling (verplicht) geldt een arbeidsverbod.

Ook zijn bepaalde activiteiten verboden, waarbij vooral de zwangere vrouw wordt uitgedaagd. Denk hierbij aan activiteiten waarbij de zwangere vrouw vaak sterk moet buigen of strekken. Vanaf de 5e maand mag de zwangere vrouw geen activiteiten meer uitvoeren waarbij ze lang moet staan. Voor bepaalde vereisten, zoals het ondersteunen van een patiënt, moet de zwangere vrouw hulp zoeken.

Kosten

Fysiotherapie en fysiotherapie tijdens de zwangerschap valt onder volksgezondheid verzekering als de reden van het voorschrijven verband houdt met de zwangerschap. Fysiotherapie door andere oorzaken, die ook voor de zwangerschap bestond of daar niet mee te maken hebben, wordt door de volksgezondheid verzekeringsmaatschappij zoals gewoonlijk. Alle voorgeschreven medicatie en maatregelen die verband houden met de zwangerschap vallen onder de volksgezondheid verzekering.

De zwangere vrouw is ook vrijgesteld van eigen bijdragen. Massages of fysiotherapie zijn ook remedies en vallen daarom onder deze regeling. De ziektekostenverzekeraar dekt ook enkele cursussen ter voorbereiding op de geboorte of subsidieert deze op zijn minst.

Dit is echter afhankelijk van de aanbieder. Raadpleeg de ziektekostenverzekeraar. Hetzelfde geldt voor revalidatiegymnastiek en cursussen.