Verhoogde leverwaarden: oorzaken en betekenis

Leverwaarden verhoogd: wat is de oorzaak?

De leverwaarden ALT, AST en GLDH zijn verhoogd als de levercellen beschadigd zijn, bijvoorbeeld door schimmelvergiftiging of acute virale hepatitis. Door de vernietiging van de levercellen komen de enzymen vrij en komen ze in verhoogde concentraties in het bloed terecht. Tegelijkertijd is er een afname van stoffen die door de levercellen worden geproduceerd (albumine, stollingsfactoren).

  • Ontsteking van de galwegen (cholangitis), galstenen (cholelithiasis)
  • Levertumor
  • Hepatitis
  • Levercirrose
  • Congestieve lever
  • Cystic fibrosis (cystische fibrose)
  • Aangeboren ziekten zoals het Alagille-syndroom (zeldzame erfelijke ziekte)

Bilirubine is bovendien niet alleen een leverwaarde, maar ook een belangrijke parameter voor het verval van rode bloedcellen. Dergelijke hemolyse treedt bijvoorbeeld op bij bepaalde bloedarmoede (zoals sikkelcelanemie) of bij het geven van onjuiste bloedtransfusies. Andere oorzaken van verhoogd bilirubine zijn:

  • Brandwonden
  • Afsterven van skeletspiercellen (rabdomyolyse), bijvoorbeeld bij een epileptische aanval of ernstig trauma

Verhoogde leverwaarden: de betekenis van quotiënten

Als de leverwaarden slecht zijn, kan de verhouding van verschillende meetwaarden tot elkaar (quotiënt) een indicatie geven van de onderliggende ziekte.

De verhouding tussen AST en ALT (deritisquotiënt) kan helpen de oorzaak van hepatitis vast te stellen: waarden onder de 1 komen bijvoorbeeld voor bij acute virale hepatitis, waarden rond de 1 bij levercirrose. Waarden boven de 1 duiden daarentegen op chronische hepatitis, en waarden boven de 2 duiden doorgaans op alcoholgerelateerde leverschade.