Elektronische ziektebriefje (eAU)

Wat verandert de nieuwe meldingsprocedure voor u?

Voor verzekerden verandert de introductie van het elektronisch certificaat van arbeidsongeschiktheid (eAU) weinig – de basisprocedure voor het melden van ziekte blijft hetzelfde.

Bij ziekte moet u zich uiterlijk vanaf de derde dag ziek melden bij uw werkgever en een verklaring van arbeidsongeschiktheid (AU) overleggen. Uw behandelende arts zal de AU zoals gebruikelijk afgeven.

Wat is nieuw: Uw zogenaamde presentatieplicht is niet langer van toepassing. Vanaf 1 oktober 2021 geeft uw arts uw gegevens over arbeidsongeschiktheid rechtstreeks door aan uw zorgverzekeraar. Dit nieuwe elektronische meldkanaal is van toepassing op alle personen die verzekerd zijn onder de wettelijke ziektekostenverzekering, inclusief degenen met een marginale baan.

U bent echter nog steeds verplicht uw ziekte te melden. U moet zich ziek melden bij uw werkgever per telefoon, fax, e-mail of ook via messengerdiensten (WhatsApp, SMS, etc.). Maak vooraf met uw werkgever duidelijk welk communicatiekanaal zij verkiezen. U bent namelijk verplicht ervoor te zorgen dat uw ziekmelding onverwijld bij uw werkgever terechtkomt.

Heeft de “gele slip” zijn langste tijd gehad?

De “gele strook” wordt voorlopig echter niet volledig afgeschaft: uw arts blijft u ondanks de nieuwe meldingsprocedure een papieren attest van arbeidsongeschiktheid bezorgen. Dit papieren certificaat dient voor u als bewijs en documentatie.

Wanneer wordt het elektronisch attest van arbeidsongeschiktheid ingevoerd?

De Wet Afspraakservice en Levering (TSVG), die in mei 2019 in werking treedt, regelt het proces van geleidelijke digitalisering en netwerking van het zorgstelsel. Het bepaalt dat de nieuwe eAU-kennisgevingsprocedure in twee stappen zal worden ingevoerd:

  • Vanaf 1 oktober 2021 geeft uw arts bij ziekte uw eAU door aan uw zorgverzekeraar.
  • Vanaf 1 juli 2022 stuurt uw zorgverzekeraar uw eAU-gegevens ook door naar uw werkgever.

Vanaf 2022 zal de gehele AU-rapportageprocedure daarom over de hele linie digitaal plaatsvinden. Vanaf deze datum wordt alleen nog het elektronische attest van arbeidsongeschiktheid gebruikt. Zowel uw werkgever als uw zorgverzekeraar zijn dan volledig geïntegreerd in de elektronische AU-meldingsprocedure.

Wat zijn de voordelen van het elektronisch attest van arbeidsongeschiktheid?

De nieuwe elektronische meldingsprocedure biedt u verschillende voordelen:

  • Uw ziekmelding komt sneller bij uw zorgverzekeraar dan per post.
  • Er wordt gezorgd voor een tijdige melding van uw arbeidsongeschiktheid.
  • Eventuele ziekte-uitkeringen kunnen sneller worden uitbetaald.

Een volledige documentatie van uw ziekteverlof kan ook worden gegarandeerd bij de eAU. Dit kan bijvoorbeeld ook conflicten op het gebied van het arbeidsrecht voorkomen. Bijvoorbeeld de vraag of er wel of niet tijdig een verklaring van arbeidsongeschiktheid bij uw werkgever is ingediend. Het elektronische attest van arbeidsongeschiktheid vereenvoudigt de meldingsprocedure, vermindert de bureaucratie en ontslaat u van de verplichting om het voor te leggen.

Welke technische eisen heeft u nodig?

Meer informatie over het elektronisch patiëntendossier vindt u hier.

De technische vereisten moeten worden verstrekt door uw behandelende artsen of uw medische praktijk. De telematica-infrastructuur (TI) vormt het hart van de vervanging van de op papier gebaseerde AU.

Net als bij de papieren AU vereist de eAU ook een handtekening van uw behandelend arts. Dit betekent dat uw eAU elektronisch door hem of haar wordt ondertekend. Hiervoor is de zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening (QES) bedoeld.

Op de zogenaamde e-health connector identificeert uw arts zich met zijn beroepskaart (eHBA) en zijn pincode. Uw gegevens worden vervolgens “digitaal ondertekend” en uw eAU wordt verzonden naar de zorgverzekeraar.

In bepaalde gevallen kan uw arts zich ook identificeren met zijn medische praktijkkaart (SMC-B) en uw eAU ondertekenen – in beide gevallen wordt een hoog veiligheidsniveau gegarandeerd door de gecodeerde communicatie van de TI.

Bij een technische storing van de TI zorgt uw arts ervoor dat uw zorgverzekeraar op de hoogte wordt gesteld van uw ziekteverlof.

Om dit te doen, slaat uw arts uw eAU op in het praktijkmanagementsysteem (PVS) en verzendt deze op een later tijdstip, wanneer de technische problemen zijn opgelost.

Indien dit niet binnen één werkdag mogelijk is – bij langdurige technische problemen – stuurt uw behandelende praktijk een papieren exemplaar van uw AU zelf. Volgens de Federal Association of Statutory Health Insurance Physicians zou deze vervangende procedure echter slechts zeer zelden nodig zijn.