Elleboog: functie, anatomie en ziekten

Wat is de elleboog?

De elleboog is een samengesteld gewricht dat drie botten omvat: het opperarmbeen (bovenarmbeen) en de radius (radius) en ulna (ellepijp). Preciezer gezegd, het zijn drie gedeeltelijke gewrichten met een gemeenschappelijke gewrichtsholte en een enkele gewrichtskapsel die een functionele eenheid vormen:

  • Articulatio humeroulnaris (gewrichtsverbinding tussen het opperarmbeen en de ellepijp)
  • Articulatio humeroradialis (gewrichtsverbinding tussen het opperarmbeen en de radius)
  • Articulatio radioulnaris proximalis (gewrichtsverbinding tussen ulna en radius)

Het ellebooggewricht wordt aan de binnen- en buitenkant vastgehouden door collaterale ligamenten.

De belangrijkste zenuwen en bloedvaten lopen langs de flexorzijde van het gewricht – bij bloedafname prikt de arts een ader in de elleboogholte.

Wat is de functie van de elleboog?

De elleboog maakt flexie en extensie van de onderarm tegen de bovenarm mogelijk. Bovendien kan de hand naar buiten (palm naar boven) of naar binnen (palm naar beneden) worden gedraaid door het gewricht te draaien. Bij de eerste beweging (supinatie) zijn de radius- en ellepijpbeenderen evenwijdig aan elkaar; in het tweede deel (pronatie) worden ze gekruist. Het scharniergewricht tussen het opperarmbeen en de ulna werkt samen met de andere twee gewrichten om een ​​wielbeweging mogelijk te maken: de rotatie van de onderarm tegen het opperarmbeen.

De armflexor (brachialis), die onder de biceps ligt, buigt ook in het ellebooggewricht.

De brachioradialis-spier is een belangrijke armflexor die vooral wordt gebruikt bij het tillen en dragen van zware lasten.

De armextensor (triceps brachii) is de enige strekspier aan de elleboog. Omdat de drie buigspieren in rust een sterkere tonus hebben dan de strekspieren, bevindt de onderarm zich altijd in een licht gebogen positie als we hem losjes laten hangen.

Waar bevindt de elleboog zich?

De elleboog is de scharnierende verbinding tussen het bovenarmbeen en de twee onderarmbeenderen.

Welke problemen kan de elleboog veroorzaken?

Een elleboogfractuur treedt meestal op wanneer iemand op zijn uitgestrekte hand valt. De breuklijn kan zich op verschillende punten in het gewrichtsgebied bevinden, dat wil zeggen dat de term elleboogfractuur alle fracturen van de bovenarm, ellepijp of radius in de buurt van het ellebooggewricht omvat. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de olecranonfractuur (fractuur van het uiteinde van de ellepijp aan de elleboogzijde).

Het ellebooggewricht kan ook ontwrichten. Deze dislocatie treedt meestal op in het humer-oulnaire gewricht, dat wil zeggen het gedeeltelijke gewricht tussen het opperarmbeen en de ulna. De oorzaak is meestal een val op de uitgestrekte of licht gebogen arm.

Een slijmbeurs dichtbij het gewricht kan pijnlijk ontstoken raken (bursitis olecrani). Soms zijn bacteriën de oorzaak. In andere gevallen is er sprake van een abacteriële ontsteking, zoals kan voorkomen bij reumatoïde artritis of jicht. Chronische druk als gevolg van veelvuldig leunen op de elleboog (“studentenelleboog”) kan ook de oorzaak zijn van abacteriële bursitis.