E-vaccinatiepaspoort

Wat is het digitale vaccinatiebewijs?

Het digitale of elektronische vaccinatiecertificaat (e-vaccinatiecertificaat) bevat dezelfde informatie als het momenteel geldige gele papieren vaccinatiecertificaat.

In de toekomst wordt alle informatie over uw vaccinaties via het digitale vaccinatiecertificaat opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier (ePA). Denk hierbij aan het type vaccinatie, de datum van uw vaccinatieafspraak, de vaccinatiedosis inclusief batchnummer en de individuele handtekening van uw vaccinerende arts.

Waar heeft u het e-vaccinatiecertificaat voor nodig?

Het elektronische immunisatiedossier wordt op uw verzoek geactiveerd als een vrijwillig onderdeel van het elektronische patiëntendossier (ePA). Als onderdeel van de ePA bevat het ook uw verzekerdegegevens, zoals onder meer uw naam, voornaam en geboortedatum.

Deze consolidatie van uw gezondheidsgegevens vindt alleen plaats als u er actief mee akkoord gaat en alleen als u de noodzakelijke toegangsrechten verleent. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit toegangsbeheer in detail zal worden vormgegeven.

Wat gebeurt er met het gele (analoge) vaccinatiebewijs?

Het gedrukte gele vaccinatiecertificaat is een internationaal erkend, drietalig document conform de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het elektronische vaccinatiecertificaat is daarentegen voorlopig beperkt tot Duitsland. Het ‘gele boekje’ blijft daarom een ​​belangrijk document, vooral voor reizigers.

Iedereen die bijvoorbeeld naar bepaalde landen in delen van Afrika of Azië wil reizen, moet mogelijk bij binnenkomst een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts overleggen. Wanneer een dergelijk bewijs nodig is, hangt onder meer af van de regio en het soort reis.

Wanneer is het e-vaccinatiepaspoort beschikbaar?

Het elektronische vaccinatiepaspoort is naar verwachting beschikbaar vanaf 01 januari 2022. Het gebruik ervan is – net als het elektronische patiëntendossier zelf – vrijwillig.

Hoe werkt het e-vaccinatiepaspoort?

Op voorwaarde dat u uw arts de nodige toegangsrechten verleent, zal hij of zij elke keer dat een vaccinatie wordt toegediend een overeenkomstige vermelding in uw ePA aanmaken.

Toestemming alleen bij direct arts-patiëntcontact

De toegang tot uw e-vaccinatiepaspoort is hetzelfde als voor het elektronisch patiëntendossier: Uw arts kan de gegevens pas in direct contact met hem of haar wijzigen nadat u hem de benodigde autorisaties heeft gegeven in uw ePA-app. Ook moet uw arts zich bij de zogenaamde e-health connector identificeren door middel van zijn beroepsbeoefenaarkaart (eHBA) om toegang te krijgen tot de gegevens.

Toegang tot uw eigen gegevens via de ePA-app

Wat zijn de voordelen van de e-vaccinatiekaart?

Overstappen op de elektronische vaccinatiekaart biedt u verschillende voordelen:

  • Volledige, gestandaardiseerde documentatie
  • Betere traceerbaarheid van uw vaccinatiegeschiedenis
  • Alle vaccinaties gebundeld, in één oogopslag zichtbaar
  • Herinneringsfunctie voor komende (booster)vaccinaties
  • Bescherming tegen mogelijke vaccinatiehiaten
  • Bescherming tegen verlies van het vaccinatieboekje (back-up in de ePA)
  • Beheer van gezondheidsgegevens via de betreffende ePA-app
  • Anti-namaak

Gegevensbescherming – waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Als onderdeel van uw ePA gelden dezelfde hoge normen voor technologie, autorisatie en encryptieconcepten ook voor de elektronische vaccinatiekaart. Hierdoor zijn uw gegevens optimaal beschermd tegen toegang door derden. De wettelijke basis hiervoor is de wet op de bescherming van patiëntengegevens (PDSG), die door de Duitse Bondsdag is aangenomen.

U bepaalt zelf wie er toegang heeft en u behoudt te allen tijde de controle over uw persoonlijke gezondheidsgegevens.

Speciaal geval: Corona-vaccinatiecertificaat

Voor de huidige Corona-pandemie heeft de federale overheid een aanvullend digitaal vaccinatiebewijs laten ontwikkelen. Het documenteert uw immuunstatus met betrekking tot Sars-CoV-2 in de vorm van een QR-code. Deze krijgt u van de vaccinerende arts en wordt uitgeprint. Vervolgens kunt u deze op uw smartphone scannen en via een app uploaden.

Het digitale vaccinatiecertificaat maakt het gemakkelijker om te reizen tijdens de Corona-pandemie, maar ook om evenementen, bioscopen, theaters, restaurants of sportscholen te bezoeken als dat vanwege de huidige incidenten nodig is.

Lees er meer over in het artikel ‘digitaal Corona-vaccinatie bewijs’.