Dysgrammatisme bij kinderen – therapie

Verschillende professionals hebben verschillende benaderingen om dysgrammatisme te behandelen. Het behandelconcept hangt ook individueel af van de leeftijd van het kind en het type en de mate van dysgrammatisme. Een logopedist laat het kind meestal oefeningen doen op het gebied van luisteraandacht, ritme en het gebruik van correcte woord- en zinsconstructies. Hij maakt gebruik van beeldverhalen en rollenspellen.

Als het dysgrammatisme gepaard gaat met een grotere ontwikkelingsachterstand, werken logopedisten samen met artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en/of psychologen.

Beschrijving | Oorzaken | Symptomen | Diagnose | Therapie | Prognose