Dyscalculie-oefeningen: typen, structuur en doelen

Welke oefeningen helpen bij dyscalculie?

Er zijn verschillende aanbiedingen voor dyscalculie-oefeningen op de markt. Ze zijn gebaseerd op verschillende leersystemen, zoals flashcards, dozen en software. Laat u adviseren bij de keuze van geschikte dyscalculieoefeningen door de verantwoordelijke specialisten!

Structuur van de oefeningen

Eenmaal onder de knie worden rekenkundige bewerkingen meestal permanent begrepen, maar herhaling is niettemin een integraal onderdeel van een oefenconcept.

In de context van dyscalculie-oefeningen worden individuele rekenstappen steeds opnieuw verwoord. Als de betrokkene er geen moeite mee heeft om het rekenproces mondeling te beschrijven, heeft hij of zij het begrepen. Geheugensteuntjes worden in de regel niet aanbevolen, omdat ze problemen niet oplossen, maar overslaan.

Inhoud van de oefeningen

Een belangrijke oefening is bijvoorbeeld het positioneren van een getal op de getallenlijn. Met deze oefening moet de betrokkene gevoel krijgen voor de getallenruimte. Hij leert ook operationele strategieën voor het omgaan met wiskundige uitdagingen.

Evaluatie van de oefeningen

Aanvullende softwareprogramma's

Voor de getroffenen is het vaak nuttig om naast de oefeningen uit de therapie geschikte leersoftwareprogramma's te gebruiken. Ze bieden vooral kinderen een speelse benadering van leren. Het gebruik van leersoftware en computerondersteunde leerprogramma's vervangt echter op geen enkele wijze professionele therapie.

Een selectie van programma's gebaseerd op de bevindingen van medische richtlijnen en wetenschappelijk getest is bijvoorbeeld te vinden op de website van het Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (Duitse Vereniging voor Dyslexie en Dyscalculie).

Is preventie via oefeningen mogelijk?

Wat zijn de doelen van de dyscalculieoefeningen?

De begeleider bespreekt de doelstellingen van de dyscalculieoefeningen uitvoerig en stelt deze samen met de betrokkene vast. Dit is erg belangrijk, vooral voor kinderen, om hen een duidelijk en realistisch perspectief te geven. De keuze van het oefenmateriaal wordt in nauw overleg met alle betrokken hulpverleners gemaakt. De dyscalculieoefeningen bevorderen specifiek die deelgebieden waarop de getroffen persoon zwakke punten vertoont.

Het doel van dyscalculieoefeningen met een kind is dat hij of zij het wiskundeonderwijs in zijn of haar klas kan inhalen en het niveau van wiskundig begrip kan verwerven dat nodig is voor het dagelijks leven.

Bij volwassenen is het soms zo dat ze door de jaren heen tactieken hebben ontwikkeld om bepaalde rekenproblemen te vermijden. Ze moeten nu deze strategieën onder ogen zien. De oefeningen helpen om verkeerd aangeleerde patronen te doorbreken en om rekenstappen opnieuw en correct te leren.