Geneesmiddelensneltest: toepassingen en betrouwbaarheid

Wat is een snelle drugstest?

Een snelle drugstest wordt gebruikt voor het eenvoudig en snel opsporen van medicijnen, bepaalde medicijnen of hun afbraakproducten in urine, speeksel of zweet, op de huid of op het oppervlak van voorwerpen. Ademgasanalyse voor alcoholdetectie wordt ook wel een snelle drugstest genoemd.

Over het algemeen zijn snelle drugstests gebaseerd op een zogenaamde immunoassay. Het levert bewijs van drugsgebruik met behulp van een antigeen-antilichaamreactie. Antilichamen zijn stoffen die normaal gesproken door het lichaam worden gevormd en die vreemde stoffen (antigenen) binden en deze zo onschadelijk maken. In een snelle drugstest – om het simpel te zeggen – binden de gezochte stoffen zich aan kunstmatig geproduceerde, specifieke antilichamen en veroorzaken een kleurreactie die zichtbaar is voor het blote oog.

Wanneer doe je een snelle drugstest?

In verschillende situaties kan een snelle drugstest nodig zijn om het gebruik van een middel op te sporen. Naast juridische aspecten kan dit ook therapeutisch van belang zijn, bijvoorbeeld wanneer het toedienen van een tegengif of een intensieve medische behandeling (beademing, dialyse) noodzakelijk kan zijn. Er wordt een snelle drugstest uitgevoerd, bijvoorbeeld:

  • in gevallen van vermoedelijke vergiftiging en in onverklaarde medische noodsituaties
  • om de voortgang van de medicamenteuze behandeling te volgen
  • om de schuldvraag te verhelderen, bijvoorbeeld bij verkeersongevallen
  • in het kader van onderzoek in de forensische geneeskunde

Wat wordt er gedaan bij een snelle drugstest?

In de verse urine wordt een urineteststrip of een zogenaamde multi-drugsscreenkaart gedoopt. Als de hoeveelheid van de gezochte stof de grenswaarde overschrijdt, verandert een testveld van kleur.

Wat zijn de risico's van een snelle drugstest?

Het uitvoeren van een snelle drugstest brengt als onderzoeksmethode geen gezondheidsrisico’s met zich mee. In zeldzame gevallen kan een snelle drugstest vals positief zijn. Het gebruik van legale hennepproducten (zoals in shampoo) kan bijvoorbeeld resulteren in een positieve veegtest. Het eten van maanzaadcake kan ook een kleurverandering veroorzaken bij de snelle drugstest. Dit komt omdat Europese maanzaad sporen van opiumachtige stoffen bevat, zij het in medisch irrelevante hoeveelheden.

Waar moet u op letten bij het doen van een sneldrugstest?