Donepezil: effecten, toepassing, bijwerking

Hoe donepezil werkt

Donepezil is een geneesmiddel tegen dementie. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Bij deze ziekte sterven zenuwcellen (neuronen) in de hersenen geleidelijk af. In de meeste gevallen is een groot aantal neuronen al gestorven voordat de eerste symptomen verschijnen en de ziekte wordt ontdekt.

Om met andere neuronen te communiceren, kan een zenuwcel boodschapperstoffen (neurotransmitters) afscheiden. Deze zenden hun signaal uit door zich aan te sluiten op speciale aanlegplaatsen (receptoren) in het membraan van aangrenzende zenuwcellen.

Een van de belangrijkste zenuwboodschappers die betrokken zijn bij geheugen, retentie en herinnering is acetylcholine. Net als de andere neurotransmitters werkt het door zich te koppelen aan zijn receptoren in het membraan van andere zenuwcellen. Acetylcholine wordt vervolgens door een enzym (acetylcholinesterase) gesplitst in acetaat en choline, die niet langer op de receptoren inwerken en het signaal beëindigen. De twee splitsingsproducten worden opnieuw opgenomen in de eerste zenuwcel, gekoppeld en kunnen vervolgens indien nodig weer worden vrijgegeven.

Om de symptomen van de ziekte van Alzheimer te verlichten en de geheugenprestaties te verbeteren, wordt donepezil gebruikt als een selectieve remmer van het enzym acetylcholinesterase. Met andere woorden, het remt het enzym zodat acetylcholine langer op de receptoren van stroomafwaartse neuronen blijft – het signaal wordt als het ware sterker.

Ondanks het verlies van hersencellen kunnen de overgebleven zenuwcellen dus nog steeds met normale intensiteit communiceren, wat het geheugen en de retentie van Alzheimerpatiënten verbetert. Dit maakt het mogelijk om het moment waarop een patiënt zorg nodig heeft uit te stellen.

Klinische onderzoeken naar het gebruik van donepezil bij de ziekte van Alzheimer bevestigen de stabilisatie van de cognitieve prestaties (menselijke functies gerelateerd aan perceptie, leren, herinneren, denken en weten) gedurende een periode van ten minste zes maanden.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na inname als tablet komt donepezil via de darm in het bloed terecht en passeert van daaruit de bloed-hersenbarrière naar het centrale zenuwstelsel. Daar oefent het zijn werking uit.

Wanneer wordt donepezil gebruikt?

Donepezil is goedgekeurd voor de symptomatische behandeling van milde tot matige Alzheimerdementie.

Off-label wordt het ook gebruikt als palliatief medicijn voor ernstige Alzheimer-dementie.

Het moet continu worden ingenomen om het effect te behouden. Het effect is dosisafhankelijk, daarom wordt gestreefd naar de hoogst getolereerde dosering.

Hoe donepezil wordt gebruikt

Het werkzame bestanddeel wordt ingenomen als zout (donepezilhydrochloride), in de vorm van tabletten of smelttabletten (oplossen in seconden in de mond). De behandeling wordt gewoonlijk gestart met eenmaal daags vijf milligram donepezil.

Na een maand zal de arts beoordelen of de dosering voldoende is of verhoogd moet worden naar tien milligram donepezil per dag. Hogere doseringen worden niet aanbevolen.

Therapie mag alleen worden gegeven als de patiënt zich in een verpleeginstelling bevindt of een zorgverlener heeft die toezicht houdt op het gebruik van donepezil door de patiënt.

Wat zijn de bijwerkingen van donepezil?

Ruim tien procent van de behandelde mensen klaagt over diarree, misselijkheid en hoofdpijn. Deze bijwerkingen treden vooral op als de dosis te snel wordt verhoogd.

Andere vaak voorkomende bijwerkingen van donepezil zijn verlies van eetlust, agressief gedrag, opwinding, duizeligheid, slapeloosheid, braken, indigestie, huiduitslag, spierkrampen, incontinentie en vermoeidheid.

Eén op de honderd tot duizend patiënten kan ook last krijgen van epileptische aanvallen, een vertraagde hartslag en maag-darmbloedingen als bijwerkingen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van donepezil?

Contra-indicaties

Donepezil mag niet worden gebruikt in geval van een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof.

Interacties met andere geneesmiddelen

Omdat donepezil voornamelijk in de lever wordt afgebroken door twee verschillende enzymen (cytochroom P450 2D6 en 3A4) die ook andere actieve ingrediënten afbreken, kunnen er interacties optreden als deze middelen in combinatie worden gegeven.

Sommige actieve ingrediënten zorgen ervoor dat er meer enzymen in de lever worden geproduceerd, die donepezil vervolgens sneller afbreken. Dit vermindert de effectiviteit ervan. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door anticonvulsiva en epilepsiemiddelen (zoals fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine), het verdovingsmiddel fenobarbital en ook door sommige voedingsmiddelen (zoals gember, knoflook, zoethout).

Patiënten met luchtwegaandoeningen zoals astma of COPD moeten donepezil met voorzichtigheid gebruiken, omdat het risico op acute exacerbatie kan toenemen.

Als naast donepezil regelmatig niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's zoals ASA, ibuprofen, diclofenac) worden ingenomen, kan het risico op maag-darmbloedingen toenemen.

Leeftijdsbeperking

Het gebruik van donepezil wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Op dezelfde manier mogen volwassen patiënten met ernstige leverinsufficiëntie donepezil niet gebruiken vanwege een gebrek aan ervaring.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen donepezil niet gebruiken omdat er geen onderzoeken beschikbaar zijn over de veiligheid of effectiviteit ervan.

Om medicijnen te krijgen met donepezil

Hoe lang is donepezil al bekend?

De ontwikkeling van donepezil begon in 1983 in Japan. Het actieve ingrediënt kreeg zijn eerste goedkeuring in de VS in 1996. Generieke geneesmiddelen die het actieve ingrediënt donepezil bevatten, zijn sinds 2010 op de markt.