Dislocatie: behandeling, symptomen

Kort overzicht

 • Behandeling: Eerste hulp: immobilisatie, afkoeling, geruststelling van de getroffen persoon; arts ontwricht het gewricht handmatig, gevolgd door röntgenfoto en immobilisatie met verband of spalken, in geval van bijkomende verwondingen of falen van de ontwrichting eventueel chirurgische maatregelen
 • Symptomen: hevige pijn, verlichtende houding, immobiliteit van het aangetaste lichaamsdeel, tintelingen en ongevoeligheid als gevolg van zenuwbeschadigingen.
 • Diagnose: arts controleert de positie van het aangetaste gewricht, de bloedstroom, de mobiliteit en het gevoel van stimuli, beeldvormingsprocedures (zoals röntgenfoto's, echografie, computertomografie), zelden artroscopie van het gewricht
 • Oorzaken: kracht als gevolg van een val of ongeval, aangeboren of verworven gewrichtsinstabiliteit (door losse ligamenten), chronische gewrichtsschade of -ontsteking, misvorming (dysplasie) van het gewricht, instabiliteit door leeftijdsgebonden slijtage
 • Prognose: complicatie door botbreuk (dislocatiefractuur), meestal volledige genezing bij eenmalige dislocatie, aanhoudende klachten mogelijk bij hernieuwde dislocatie

Wat is een luxatie?

‘Luxatie’ is de medische term voor een dislocatie. In dit geval springt de gewrichtskop – het bot dat normaal in de kom ligt – eruit. De twee gewrichtscomponenten verliezen daardoor het contact met elkaar.

Dit komt vooral voor bij gewrichten die vanwege hun ligging op het lichaam of anatomie gevoeliger zijn voor blessures, zoals de schouder, elleboog of (kunst)heup.

Dislocatie is bijvoorbeeld ook mogelijk op de volgende locaties:

 • Voet (enkel, tenen, Chopart of Lisfranc gewrichtslijn).
 • Temporomandibulair gewricht
 • Pols (perilunaire dislocatie)
 • Tanden (positieverandering in de uitsparing voor de tandwortel in het kaakbot)
 • Strottenhoofd (voornamelijk als gevolg van verkeersongevallen)
 • Sternoclaviculair gewricht (sternoclaviculair gewricht)

Over het algemeen gebeurt dit vooral gemakkelijk bij zeer mobiele gewrichten: normaal gesproken stabiliseren aanhechtende spieren en ligamenten een gewricht. Maar als deze structuren bijvoorbeeld beschadigd of overbelast raken, is een onzorgvuldige, schokkerige beweging of een val vaak voldoende – en ontstaat er een ontwrichting.

Kinderen vóór de leeftijd van zeven jaar lijden zelden aan een ontwrichting. Dit komt omdat hun botten nog steeds flexibeler zijn en beter meegeven als er kracht op wordt uitgeoefend.

Welke soorten dislocaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten dislocaties – afhankelijk van welk gewricht ontwricht is en of de gewrichtsoppervlakken geheel of gedeeltelijk ontwricht zijn. Een paar voorbeelden:

Dislocatie van het schoudergewricht

Het schoudergewricht is het meest mobiele gewricht bij de mens. Het wordt meestal beïnvloed door ontwrichting van alle gewrichten. Hoe u eerste hulp kunt verlenen bij een schouderdislocatie, leest u in het artikel Schouderdislocatie.

Ontwrichting van de elleboog

Een ontwrichte elleboog is het op één na meest voorkomende type gewrichtsdislocatie en is verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van alle dislocaties. Het is het gevolg van een val op de uitgestrekte arm. Vaak gaat een dergelijke ontwrichting van de elleboog gepaard met andere verwondingen, zoals gescheurde ligamenten, gebroken botten of zenuwbeschadigingen. Meer hierover leest u in het artikel Elleboogluxatie.

Patellaire luxatie

Vingerluxatie

Wanneer de volleybal of basketbal tijdens het sporten heftig tegen een uitgestrekte vinger stuitert, glijdt een vingergewricht gemakkelijk uit zijn normale positie. Raadpleeg bij een ontwrichte vinger een arts! Waarom en hoe je bij een dergelijk letsel de juiste eerste hulp kunt verlenen, lees je in het artikel Vingerdislocatie.

subluxatie

Bij een dislocatie zijn de uiteinden van de botten die het gewricht vormen volledig verplaatst. Als er daarentegen slechts een gedeeltelijk uit elkaar drijven van de gewrichtsoppervlakken plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld bij wervellichamen, is er sprake van een subluxatie. Als deze bijzondere vorm in het ellebooggewricht optreedt, wordt er sprake van Chassaignac-verlamming (subluxatie van de radiuskop). Het komt bijna uitsluitend bij kinderen voor en treedt op wanneer een kind schokkerig aan de arm wordt getrokken. Je leest er meer over in het artikel Subluxatie.

Wat te doen bij een ontwrichting?

Probeer nooit zelf een ontwricht gewricht te plaatsen! Er bestaat gevaar voor beknelling of scheuring van zenuwen, bloedvaten of ligamenten! Laat de dislocatie daarom altijd over aan een arts.

Eerste hulp maatregelen

 • Immobilisatie: Het eerste dat u moet doen, is het ontwrichte gewricht immobiliseren met een wikkel of verband. Bij dislocaties van de arm kunt u de getroffen persoon het beste vragen deze stil te houden. Bovendien kan het soms helpen de arm te stabiliseren door voorzichtig een kussen tussen de arm en de romp te klemmen.
 • Afkoeling: Wanneer er een dislocatie optreedt, zwelt het getroffen gebied meestal snel op. Er is ook hevige pijn. Zowel zwelling als pijn kunnen worden verlicht door koeling. Voor het koelen zijn ijsblokjes gewikkeld in een doek of een koelpak geschikt. Breng ijs nooit rechtstreeks op de huid aan!

Medische behandeling

In het geval van een ontwrichting zonder bijkomende verwondingen zal de arts het ontwrichte gewricht meestal handmatig verkleinen. Dit kan erg pijnlijk zijn. Daarom krijgt de patiënt vooraf meestal een sterke pijnstiller of een korte verdoving. Dit heeft ook als voordeel dat de spierspanning dan wordt verminderd. Dit maakt het gemakkelijker om het bot opnieuw in de koker te plaatsen.

In sommige gevallen van dislocatie is handmatige aanpassing niet succesvol of treden er bijkomende verwondingen op (bijvoorbeeld letsel aan zenuwen, bloedvaten of spieren, of een botbreuk). In dergelijke gevallen is chirurgische ingreep noodzakelijk. Bij jongere, atletisch actieve mensen wordt ook vaak een operatie uitgevoerd bij dislocaties om het risico op herdislocatie te verminderen. Tijdens de operatie spant de chirurg het overbelaste kapsel- of ligamenteuze apparaat aan en herstelt zo de stabiliteit van het gewricht.

Wat zijn de symptomen van een dislocatie?

Een traumatische ontwrichting veroorzaakt door kracht van buitenaf is meestal erg pijnlijk. Daarom neemt de patiënt onmiddellijk een beschermende houding aan. Bij een ontwrichte schouder drukt hij bijvoorbeeld instinctief de aangedane arm tegen de romp.

Kenmerkend voor een ontwrichting is ook dat het aangedane lichaamsdeel plotseling niet meer of nauwelijks bewogen kan worden (zoals de vinger bij een vingerontwrichting of de arm bij een schouderontwrichting).

Als de ligamenten en spieren al overbelast zijn en er herhaaldelijk sprake is van ontwrichting, is deze zogenaamde gebruikelijke ontwrichting vaak minder pijnlijk dan een traumatische ontwrichting.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De arts geeft de patiënt eerst pijnstillers om het daaropvolgende lichamelijk onderzoek draaglijker te maken. Tijdens dit onderzoek bekijkt de arts het aangetaste gewricht zelf en zijn positie nauwkeurig. Ook controleert hij de bloedcirculatie, mobiliteit en prikkelwaarneming van het aangetaste lichaamsdeel.

Als de hand van een ontwricht schouder- of ellebooggewricht er bijvoorbeeld bleek of zelfs blauwachtig uitziet, is er waarschijnlijk een bloedvat gewond. Als de patiënt de arm of vingers niet meer goed kan bewegen of een tintelend gevoel voelt in de betreffende gebieden, zijn de zenuwen hoogstwaarschijnlijk gewond.

De volgende stap is het maken van een röntgenfoto van het ontwrichte gewricht. Op deze manier bepaalt de arts of het echt volledig ontwricht is en of daarbij ook botten gewond zijn geraakt. Af en toe is op het echobeeld al een dislocatie te zien (vooral bij kinderen).

In zeldzame gevallen is een gewrichtsendoscopie (arthroscopie) noodzakelijk voor een dislocatie.

Wat zijn de oorzaken van een dislocatie?

Afhankelijk van hoe de dislocatie plaatsvindt, maken artsen onderscheid tussen de volgende dislocaties:

Traumatische luxatie

Deskundigen spreken hiervan wanneer een gewricht ontwricht als gevolg van directe of indirecte kracht (bijvoorbeeld bij een ongeval of val).

Gewone luxatie

Gewone dislocatie is het gevolg van aangeboren of verworven gewrichtsinstabiliteit (bijvoorbeeld als gevolg van zeer losse ligamenten). In dit geval is een minimale belasting vaak voldoende en raakt het aangetaste gewricht ontwricht. Een dislocatie zonder enige kracht wordt ook wel spontane dislocatie genoemd.

Pathologische dislocatie

Het treedt bijvoorbeeld op als gevolg van chronische gewrichtsschade of gewrichtsontsteking met overstrekking van het kapsel. Pathologische dislocatie komt ook voor bij gewrichtsvernietiging en als gevolg van spierverlamming.

Congenitale luxatie

Oudere mensen zijn gevoeliger voor ontwrichtingen dan jongere mensen. Dit komt omdat pezen, ligamenten en botten met de leeftijd verslijten, waardoor gewrichten instabieler worden. In principe ontwrichten jonge mannen ook vaker hun gewrichten dan vrouwen, omdat ze vaker risicovolle sporten beoefenen.

Wat is de prognose van een dislocatie?

Een mogelijke complicatie van dislocatie is dat een van de bij het gewricht betrokken botten volledig afbreekt of dat een klein stukje bot afsplintert tijdens dislocatie. Artsen spreken dan van een luxatiefractuur (dislocatiefractuur). Dit risico bestaat bijvoorbeeld bij vallen waarbij grote krachten op het gewricht inwerken.

In de meeste gevallen genezen eenmalige dislocaties volledig na passende therapie. Als er echter opnieuw een dislocatie optreedt, wordt het betreffende gewricht soms steeds instabieler. Hierdoor zijn aanhoudende klachten mogelijk.

Over het algemeen zijn het verloop en de duur van de genezing afhankelijk van eventuele bijkomende blessures, de therapie, de leeftijd en de hulp (bijvoorbeeld door actieve spierontwikkeling) van de getroffen persoon.

Zijn er preventieve maatregelen?

Als iemand vaker last heeft van een ontwrichting (bijvoorbeeld door zwakte van het bindweefsel), kan het raadzaam zijn om van bepaalde activiteiten of sporten af ​​te zien.