Digitaal coronavaccinatiecertificaat: feiten, antwoorden

Wat is het digitale Corona-vaccinatiecertificaat?

Met het digitale ‘Corona-vaccinatiecertificaat’ bewijst u dat u momenteel over een volledige vaccinatiebescherming tegen Sars-CoV-2 beschikt. Via een individuele QR-code die op uw smartphone kan worden opgeroepen, kunt u met het nieuwe vaccinatiebewijs het vaccinatiebewijs snel en eenvoudig tonen op reis en indien nodig bij evenementen of andere activiteiten.

Zullen mensen die hersteld en getest zijn de detectie-apps ook gebruiken?

Ja. Negatieve Corona-testen kunnen ook in de CovPass-app, de Corona-waarschuwingsapp en de Luca-app worden opgeslagen als “testcertificaat” of ook wel “herstellingscertificaat”. Dit geldt echter alleen voor die uitgevoerd door een officiële instantie.

Dit omvat PCR- of antigeentesten uitgevoerd door een testcentrum of een gecertificeerd laboratorium. Zelftests voor persoonlijk gebruik tellen niet mee.

Nee. Het digitale vaccinatiebewijs is een vrijwillig aanbod dat bedoeld is als ongecompliceerd alternatief voor het voorleggen van het gele vaccinatiebewijs of het schriftelijke statusbewijs van het gezondheidsbureau als “hersteld”. Deze behouden echter nog steeds hun geldigheid. Daarnaast is het mogelijk om alleen de afdruk van de QR-code te tonen.

Wanneer is het digitale vaccinatiebewijs beschikbaar?

Hoe krijg ik het certificaat?

De QR-code die u nodig heeft voor het digitale vaccinatiebewijs ontvangt u voortaan rechtstreeks als afdruk in het vaccinatiecentrum of van uw vaccinerende arts. Vervolgens scan je de code met je smartphone en upload je deze via een daarvoor bestemde app (CovPass app, Corona waarschuwingsapp, Luca app).

Bewaar de QR-codes die u heeft gekregen, zodat u deze indien nodig opnieuw kunt scannen (bijvoorbeeld als u van mobiele telefoon verandert).

Degenen die al zijn gevaccineerd, ontvangen de code de komende weken in veel Duitse deelstaten per post van het vaccinatiecentrum waar ze zijn gevaccineerd. Degenen die zich bij de huisarts hebben laten vaccineren, kunnen de code ook laten uitreiken bij gecertificeerde artsen, ziekenhuizen en apotheken op vertoon van het vaccinatiebewijs.

Hoe werkt het digitale vaccinatiebewijs?

Er verschijnt dan een speciale QR-code in uw app, die de controleurs scannen met een bijbehorend apparaat – vergelijkbaar met de kaartjescontrole in de trein. De code geeft vervolgens in rood of groen aan of het bewijs geldig is. Ook uw naam en geboortedatum zijn zichtbaar – zodat u kunt controleren of u daadwerkelijk de eigenaar van het certificaat bent.

Hoe veilig zijn mijn gegevens op het digitale vaccinatiebewijs?

Op het vaccinatiebewijs staan ​​alleen gegevens over het tijdstip van de vaccinaties, het toegediende vaccin en uw naam en geboortedatum. Deze laatste zijn nodig om uw identiteit te matchen met het voorgelegde certificaat via een identiteitsbewijs met foto.

Kritiek: parallelle structuur en bezorgdheid over gegevensbescherming

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is terughoudend over de plannen van de Europese Commissie. Het beschouwt het EU-brede digitale vaccinatiecertificaat als een solo-inspanning van de Europese Unie.

Er zijn ook zorgen over gegevensbescherming van verschillende kanten, omdat niet alleen artsen of autoriteiten toegang moeten hebben tot de gezondheidsgegevens, maar bijvoorbeeld ook particuliere derde partijen toegang kunnen hebben – zoals de receptie van een hotel, uw reisagent of mogelijk de concertorganisator.

Is er een Europese regelgeving gepland?

Een Europees document – ​​ook wel een ‘digitaal groen certificaat’ genoemd – is dan geldig in alle staten van de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Via een door de EU ter beschikking gestelde interface kan het digitale vaccinatiebewijs zo naar behoefte door alle lidstaten worden gecontroleerd.

Het is echter aan elke lidstaat om te beslissen hoe deze regelgeving verder wordt ontwikkeld.

Is er een centraal vaccinatieregister gepland?

Nee. De gegevens worden niet centraal opgeslagen.

Staan er ook andere vaccinaties vermeld?

Auteur- en broninformatie

Deze tekst komt overeen met de specificaties van de medische literatuur, medische richtlijnen en lopende onderzoeken en is beoordeeld door medische experts.