Diabeteswaarden: wat ze aangeven

Wat zijn de waarden voor diabetes?

In Europa wordt de bloedglucose gewoonlijk gemeten in milligram per deciliter (mg/dl). Internationaal (vooral in de VS) wordt het echter gemeten in millimol per liter (mmol/l).

De belangrijkste waarden zijn nuchtere bloedglucose en HbA1c. Dit laatste wordt ook wel ‘bloedglucose-langetermijngeheugen’ genoemd. Bovendien duiden abnormale waarden in de orale glucosetolerantietest (oGTT) op een voorloper van diabetes (“prediabetes”) of diabetes. Detectie van suiker in de urine wordt ook gebruikt voor de diagnose.

Diabetes: op welk niveau is het gevaarlijk?

Allereerst: het grote gevaar van diabetes mellitus is dat de bloedsuikerspiegel gevaarlijk kan ontsporen en – in extreme gevallen – een diabetisch coma dreigt. Suikerniveaus boven 250 mg/dl (13.9 mmol/l) zijn een alarmsignaal voor hyperglykemie. In het geval van hypoglykemie liggen deze lager dan 70 mg/dl (3.9 mmol/l).

Wanneer wordt diabetes vastgesteld?

Vastende bloedglucose oGTT: 2-Std-waarde HbA1c (%)
Gezond <100 mg / dl <140 mg / dl 4.5 tot 5.7
<5.6 mmol / l <7.8 mmol / l
Verminderde glucosetolerantie 100 – 125 mg/dl 140 – 199 mg/dl 5.7 tot 6.4
5.6 – 6.9 mmol/l 7.8 – 11 mmol/l
Diabetes mellitus ≥ 126 mg / dl ≥ 200 mg / dl ≥ 6,5%
≥ 7 mmol/l ≥ 11.1 mmol/l

Vastende bloedglucose

Nuchtere bloedglucose is de belangrijkste diabetesbloedwaarde voor de diagnose van diabetes. Deze varieert van 60 tot 99 mg/dl of 3.3 tot 5.6 mmol/l bij gezonde personen. Als de nuchtere bloedglucose tussen 100 en 125 mg/dl ligt, wordt er al gesproken van abnormale nuchtere glucose (IFG = verminderde nuchtere glucose). Waarden boven 125 mg/dl duiden zeer waarschijnlijk op diabetes mellitus. Om foutieve metingen uit te sluiten, wordt de waarde meestal een tweede keer bepaald.

Diabetes – HbA1c (bloedglucosewaarde op lange termijn)

Bij zowel gezonde personen als diabetici hechten suikermoleculen zich aan een deel van het rode bloedpigment (hemoglobine). Het met suiker beladen hemoglobine wordt glycohemoglobine A (ook HbA1c) genoemd. Normaal gesproken is er echter aan niet meer dan 5.7 procent van de hemoglobine een suikermolecuul gehecht.

Als gevolg van permanent verhoogde bloedsuikerspiegels is een groter deel van de hemoglobine bij diabetici beladen met een suikermolecuul. Omdat rode bloedcellen gemiddeld ongeveer 120 dagen leven, is de HbA1c-waarde geschikt als diabetes-langetermijnwaarde en geeft dus informatie over de bloedglucoseregulatie van de afgelopen acht tot twaalf weken. Individuele dagelijkse schommelingen hebben geen invloed op de HbA1c-waarde. HbA1c wordt voornamelijk bepaald om het succes van de behandeling te monitoren.

Orale glucosetolerantietest (oGTT)

Na 120 minuten wordt er opnieuw bloed afgenomen om de bloedsuikerspiegel te bepalen. Deze twee-uurswaarde geeft een indicatie hoeveel van de uit het bloed opgenomen glucose met behulp van insuline in de cellen is opgenomen. Als de twee-uurwaarden hoger zijn dan 200 mg/dl, is diabetes mellitus zeer waarschijnlijk. Als diabetes bekend is, mag de oGTT niet worden gebruikt om te voorkomen dat de bloedglucosespiegels ontsporen.

Gewenste diabeteswaarden tijdens de behandeling

De na te streven bloedglucosewaarden worden altijd individueel met de behandelend arts besproken. Dit komt omdat ze verschillen afhankelijk van de constitutie en leeftijd van de patiënt. Voor de meeste patiënten gelden echter de door de Duitse Diabetesvereniging aanbevolen normale diabeteswaarden. Ze verschillen slechts in geringe mate bij type 1-diabetici en type 2-diabetici.

Diabetes type 1-waarden

Diabetes type 2-waarden

Bij diabetes type 2 wordt de behandeling gecontroleerd door zowel de nuchtere bloedglucosewaarde als de HbA1c-waarde. Bij type 2 diabetes ligt de nuchtere bloedglucosewaarde vóór de maaltijd op zijn best tussen 80 en 120 mg/dl. Als deze hoger is, moet de medicatie worden aangepast.

Als bijkomende ziekten zoals hoge bloeddruk (hypertensie), nierbeschadiging (nefropathie) of een stoornis van de vetstofwisseling (hyperlipidemie) aanwezig zijn, moeten deze ook worden behandeld, omdat te hoge bloedsuikerspiegels deze ziekten verergeren. Een HbA1c-waarde tussen 6.5 en 7.5 procent wordt aanbevolen. Er wordt ook rekening gehouden met de individuele behoeften van patiënten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een HbA1c-waarde van 8.0 bij oudere patiënten nog aanvaardbaar is.

Welke diabeteswaarden gelden tijdens de zwangerschap?

  • Bloedglucose nuchter: 92 mg/dl (5.1 mmol/l)
  • Bloedglucose na één uur: 180 mg/dl (10.0 mmol/l)
  • Bloedglucose na 2 uur: 153 mg/dl (8.5 mmol/l)

Bij zowel zwangere als niet-zwangere patiënten is het belangrijk om de diabeteswaarden regelmatig te controleren.