Diabetes type 3: vormen en oorzaken

Wat is diabetes type 3?

De term diabetes type 3 verwijst naar ‘andere specifieke soorten diabetes’ en omvat verschillende bijzondere vormen van diabetes mellitus. Ze zijn allemaal veel zeldzamer dan de twee hoofdvormen, diabetes type 1 en diabetes type 2. Diabetes type 3 omvat de volgende subgroepen:

 • Diabetes type 3a: veroorzaakt door genetische defecten in de insulineproducerende bètacellen; ook wel MODY genoemd
 • Diabetes type 3b: veroorzaakt door genetische defecten in de werking van insuline
 • Diabetes type 3d: Veroorzaakt door ziekten/stoornissen van het endocriene systeem
 • Diabetes type 3e: Veroorzaakt door chemicaliën of medicijnen
 • Diabetes type 3f: Veroorzaakt door virussen
 • Diabetes type 3g: Veroorzaakt door auto-immuunziekten
 • Diabetes type 3h: Veroorzaakt door genetische syndromen

Wat is de levensverwachting bij diabetes type 3?

Als diabetes genetisch bepaald is of door andere ziekten wordt veroorzaakt, zijn het meestal de bijkomende ziekten die het verloop van diabetes bepalen.

Prognose met MODY

Bij MODY1 is de situatie heel anders: deze vorm van diabetes type 3 wordt steeds ernstiger en veroorzaakt vaak secundaire ziekten. Hier is het noodzakelijk om de verhoogde bloedsuikerspiegel te verlagen met orale antidiabetica (sulfonylureumderivaten). Sommige MODY-patiënten hebben op hogere leeftijd insuline nodig.

De overige MODY-varianten zijn uiterst zeldzaam.

MODY-patiënten worden in eerste instantie vaak geclassificeerd als type 1-diabetici. Als ze ernstig overgewicht hebben (wat zelden voorkomt), wordt soms ten onrechte de diagnose diabetes type 2 gesteld.

Wat zijn de symptomen van diabetes type 3?

Type 3a-diabetes (MODY)

De mutaties leiden tot een abnormale ontwikkeling van de pancreas- of eilandcellen (waartoe de bètacellen behoren) of tot een verstoring van de insulinesecretie. Bij allemaal komen – zoals bij elke vorm van diabetes – pathologisch verhoogde bloedsuikerspiegels (hyperglykemie) voor.

De symptomen komen overeen met de typische symptomen bij diabetes mellitus en worden onder meer gekenmerkt door:

 • Ernstige dorst (polydipsie)
 • Verhoogd plassen (polyurie)
 • Jeuk (pruritus)
 • Onduidelijk gewichtsverlies
 • Zwakte in prestatie en concentratie
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid

Diabetestype 3b

Deze vorm van diabetes type 3 is gebaseerd op genetische defecten in de werking van insuline. Er worden verschillende varianten onderscheiden:

Acanthosis nigricans is niet specifiek voor deze vorm van diabetes type 3. Het wordt eerder gezien bij veel andere ziekten, bijvoorbeeld maagkanker.

Bij lipatrofische diabetes (Lawrence-syndroom) is de insulineresistentie zeer uitgesproken. Bovendien verliezen de getroffenen geleidelijk lichaamsvet – ze verliezen veel lichaamsgewicht. Dit wordt aangegeven met de term lipatrofie (=verlies van onderhuids vetweefsel).

Diabetestype 3c

 • Chronische ontsteking van de alvleesklier (chronische pancreatitis): het beïnvloedt zowel de secretie van spijsverteringsenzymen (exocriene pancreasfunctie) als de secretie van insuline, glucagon en andere pancreashormonen (endocriene functie). De belangrijkste oorzaak is chronisch alcoholgebruik.
 • Verwondingen aan de alvleesklier (zoals ongelukken)
 • Chirurgische verwijdering van de alvleesklier (in zijn geheel of in delen), bijvoorbeeld vanwege een tumor
 • Cystic fibrosis: ongeneeslijke erfelijke ziekte. Ongeveer 30 procent van de patiënten ontwikkelt ook diabetes type 3 omdat zich stroperige afscheidingen vormen in de pancreas. Het verstopt de uitscheidingskanalen en beschadigt de cellen die insuline en andere pancreashormonen produceren. Insulinetherapie is daarom altijd noodzakelijk.

Diabetestype 3d

Diabetes type 3 komt soms voor in de context van andere hormonale (endocriene) ziekten en aandoeningen. Ze worden dan gegroepeerd onder de term diabetes type 3d. De triggerende hormonale ziekten zijn onder meer:

 • Ziekte van Cushing: Hier maakt het lichaam meer van het hormoon ACTH vrij, wat op zijn beurt de afgifte van lichaamseigen cortisone verhoogt. Dit veroorzaakt een verhoogde bloedsuikerspiegel. Andere gevolgen van een teveel aan ACTH zijn zwaarlijvigheid van de romp, osteoporose en hoge bloeddruk.
 • Somatostatinoom: kwaadaardige tumor van de pancreas of twaalfvingerige darm die verhoogde hoeveelheden van het hormoon somatostatine produceert. Dit remt onder meer de insulineproductie. Hierdoor kan de bloedsuikerspiegel niet meer voldoende verlaagd worden.
 • Feochromocytoom: Meestal goedaardige tumor van het bijniermerg. Het stimuleert bijvoorbeeld de vorming van nieuwe glucose (gluconeogenese) zodanig dat de bloedsuikerspiegel abnormaal stijgt.
 • Hyperthyreoïdie: Hyperthyreoïdie doet soms ook de bloedsuikerspiegel ontsporen.

Diabetestype 3e

Verschillende chemicaliën en (zelden) medicijnen veroorzaken diabetes type 3e. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Pyrinuron: knaagdierengif (rodenticide) en bestanddeel van het rattengif Vacor (was alleen in de VS op de markt en is nu niet meer goedgekeurd)
 • Pentamidine: actief ingrediënt tegen protozoa; gebruikt bij de behandeling van parasitaire ziekten zoals leishmaniasis
 • Schildklierhormonen: Voor de behandeling van hypothyreoïdie.
 • Thiazidediuretica: Diuretica die worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen zoals hartfalen en hoge bloeddruk.
 • Fenytoïne: anticonvulsivum dat wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie en hartritmestoornissen
 • Bèta-sympathicomimetica: gebruikt voor de behandeling van onder meer COPD, astma en prikkelbare blaas
 • Diazoxide: Voor de behandeling van een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie)
 • Nicotinezuur: in water oplosbare vitamine uit de groep van B-vitamines; verergert de glucosetolerantie (d.w.z. de gezonde reactie van het lichaam op glucose-inname)

Diabetestype 3f

In zeldzame gevallen veroorzaken bepaalde virale infecties diabetes type 3, zoals het rodehondvirus en het cytomegalovirus. Ongeboren kinderen lopen het grootste risico: in deze gevallen draagt ​​de aanstaande moeder de virussen op hen over. Mogelijke virale triggers van diabetes type 3 zijn onder meer:

 • Congenitale cytomegalovirusinfectie: Het cytomegalovirus (CMV) behoort tot de groep herpesvirussen en komt wereldwijd veel voor. Voor gezonde volwassenen is het meestal onschadelijk. Voor ongeboren kinderen kan een CMV-infectie echter soms ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en een levensbedreiging vormen. Het kind ontwikkelt onder andere een pancreasontsteking.

Diabetestype 3g

In individuele gevallen resulteren bepaalde auto-immuunziekten in diabetes type 3:

 • Anti-insulinereceptor-antilichamen: ze bezetten de aanlegplaatsen voor insuline op het oppervlak van lichaamscellen. Insuline kan zich niet meer aanleggen en zorgt er dus niet meer voor dat de bloedsuikerspiegel in de cellen wordt opgenomen.

Diabetestype 3u

Dit omvat vormen van diabetes type 3 die voorkomen in combinatie met verschillende genetische syndromen. Deze omvatten:

 • Trisomie 21 (syndroom van Down): Getroffen personen hebben drie exemplaren van chromosoom 21 in plaats van twee.
 • Syndroom van Turner: Bij getroffen meisjes/vrouwen ontbreekt een van de twee X-chromosomen of is structureel defect.
 • Syndroom van Wolfram: Neurodegeneratieve ziekte geassocieerd met neurologische symptomen, atrofie van de oogzenuw, diabetes mellitus type 1 en diabetes insipidus. Dit laatste is een stoornis van de waterhuishouding die geen diabetes mellitus is.
 • Porfyrie: erfelijke of verworven stofwisselingsziekte waarbij de vorming van het rode bloedpigment (heem) verstoord is.
 • Ataxie van Friedreich: erfelijke ziekte van het centrale zenuwstelsel die onder andere neurologische gebreken, skeletmisvormingen en diabetes veroorzaakt.
 • Dystrofia myotonica: erfelijke spierziekte met spieratrofie en -zwakte en andere klachten zoals hartritmestoornissen, cataract en diabetes mellitus.

Lees meer over de typische symptomen van diabetes in het artikel Diabetes mellitus.