Tandprothesen – Kosten: wat u moet weten!

Wat kost een kunstgebit?

De kosten van een kunstgebit variëren van enkele honderden tot ongeveer duizend euro en bestaan ​​uit de volgende factoren:

  • Tandheelkundige vergoeding
  • Vervaardigingskosten van de prothese
  • Materiaalkosten van de prothese

Zij worden voorafgaand aan de behandeling door de tandarts vastgelegd in een zogenaamd behandel- en kostenplan. Het behandel- en kostenplan moet worden ingediend bij de wettelijke zorgverzekeraar, zodat deze het plan kan goedkeuren en de subsidies voor de tandprothesekosten kan berekenen. Deze goedkeuring is slechts een half jaar geldig.

Wat de wettelijke zorgverzekering niet vergoedt, kunt u bijvoorbeeld vergoeden met een particuliere aanvullende tandartsverzekering.

Bij particuliere patiënten worden de kosten van een kunstgebit vergoed, afhankelijk van het gekozen tarief.

Subsidies voor kunstgebitten

Behandel- en kostenplan (HKP)

Het HKP bevat het volgende:

  • I: huidige bevindingen van het gebit
  • II: Bevindingen die van belang zijn voor de berekening van vaste toeslagen
  • III: Kostenplanning – schatting door de behandelende tandarts
  • IV: Subsidiebepaling – subsidies goedgekeurd door de zorgverzekeraar
  • V: Factuurbedragen – werkelijke kosten gemaakt door de behandeling

Het tweede deel van het HKP geeft informatie over alternatieven die niet tot de standaardbehandeling behoren en door de patiënt moeten worden betaald.

Kunstgebit zonder eigen bijdrage

Als de vaste vergoeding van het ziekenfonds hoger is dan de uiteindelijk gemaakte tandprothesekosten – bijvoorbeeld omdat de materiaalkosten lager zijn dan begroot – is de tandprothese vrij van eigen bijdrage. Dit betekent dat de wettelijke zorgverzekering alle kosten dekt.

Kunstgebitten in het buitenland

De wettelijke ziektekostenverzekering dekt doorgaans de tandartskosten voor behandelingen binnen de Europese Unie. De rekening van een buitenlandse tandarts moet u in eerste instantie zelf betalen. Houd er echter rekening mee dat de wettelijke ziektekostenverzekering u alleen vergoedt voor behandelingen die in Duitsland vergoed kunnen worden en alleen tot het bedrag dat in Duitsland gedekt zou zijn. Vervolgbehandelingen vanwege complicaties zijn ook voor eigen rekening, waardoor de kosten van een kunstgebit in het buitenland duurder kunnen uitvallen dan in Duitsland, ondanks goedkopere aanbiedingen.