DemTect: hoe de dementietest werkt

DemTect: Testtaken

De DemTect (Dementiedetectie) helpt bij het vaststellen van verstandelijke beperkingen van een patiënt. Het kan ook worden gebruikt om het verloop van mentale achteruitgang te beschrijven. Net als andere tests (MMST, kloktest, etc.) wordt het gebruikt bij de diagnostiek van dementie.

De DemTect bestaat uit vijf onderdelen, waarmee verschillende cognitieve vaardigheden worden getest.

DemTect-subtest: woordenlijst

In de eerste subtest wordt de leergroei van het episodisch geheugen getest: een woordenlijst met tien termen (bord, hond, lamp, etc.) wordt aan de patiënt voorgelezen. De patiënt wordt gevraagd alle woorden die hij zich kon herinneren te herhalen; de volgorde doet er niet toe. Het geheel wordt één keer herhaald (met dezelfde woordenlijst).

Het aantal correct herhaalde woorden in beide rondes wordt opgeteld (maximaal 20 punten).

DemTect-subtest: nummerconversie

Vervolgens wordt hem gevraagd om twee cijferwoorden (zoals ‘zeshonderdeenentachtig’) om te zetten in de overeenkomstige getallen.

Op deze subtest kunnen maximaal vier punten worden gescoord.

DemTect-subtest: Supermarkttaak

In de derde subtest wordt de patiënt gevraagd zoveel mogelijk dingen op te noemen die in de supermarkt te koop zijn. Deze subtest test de semantische woordvloeiing. De examinator telt de genoemde termen en registreert deze als een score (maximaal 30).

DemTect-subtest: nummerreeks achteruit

In de vierde taak worden getallenreeksen van twee, drie, vier, vijf en zes cijfers achter elkaar hardop voorgelezen en wordt de patiënt gevraagd deze achterstevoren te herhalen. De langste reeks getallen die correct achterstevoren wordt herhaald, wordt geteld (maximaal zes punten). Deze taak wordt gebruikt om het werkgeheugen te testen.

DemTect-subtest: Herhaling van de woordenlijst

DemTect: Evaluatie

Aan het einde krijgen alle deelresultaten van de vijf subtests een overeenkomstige puntenwaarde volgens een conversietabel. Deze vijfpuntswaarden worden opgeteld bij het totaalresultaat (maximaal: 18). Het geeft een indicatie van de cognitieve prestaties van de patiënt:

  • 13 – 18 punten: cognitieve prestaties passend bij de leeftijd
  • 9 – 12 punten: milde cognitieve stoornis
  • 0 – 8 punten: Vermoeden van dementie

Als dementie wordt vermoed, worden verdere tests uitgevoerd.

Let op: De DemTect is niet geschikt voor het ophelderen van vermoedelijke dementie bij patiënten jonger dan 40 jaar.

DemTect: Combinatie met MMST

De DemTect kan ook gecombineerd worden met de MMST (Mini Mental Status Test), een andere belangrijke test in de dementiediagnostiek. Deze combinatie is erg handig, omdat de DemTect milde cognitieve stoornissen beter kan detecteren dan de MMST.