Delirium: onderzoek

Een uitgebreid klinisch onderzoek is de basis voor het selecteren van verdere diagnostische stappen:

 • Algemeen lichamelijk onderzoek - inclusief bloeddruk, pols, lichaamsgewicht, lengte; verder:
  • Inspectie (bezichtiging).
   • Huid, slijmvliezen en sclerae (wit deel van het oog) [symptomen van delirium tremens (alcohol terugtrekking delirium): zweten, tremor (schudden; beoordelen van vloeistof evenwicht (bijv. tekenen van uitdroging (uitdroging))
  • Auscultatie (luisteren) van het hart [symptomen van delirium tremens (alcoholonttrekkingsdelirium): tachycardie (hartslag te snel:> 100 slagen per minuut)]
  • Onderzoek van de longen [vanwege differentiële diagnoses: longinsufficiëntie met hypoxemie (verlaagd zuurstofgehalte in het bloed) en hypercapnie (verhoogd koolstofdioxidegehalte in het bloed), longontsteking (pneumonie)]:
   • Auscultatie (luisteren) van de longen.
   • Bronchofonie (controle van de transmissie van hoogfrequente geluiden; de patiënt wordt gevraagd het woord '66' meerdere keren met een spitse stem uit te spreken terwijl de arts naar de longen luistert) [verhoogde geluidsgeleiding door pulmonale infiltratie / verdichting van long weefsel (bijv. in longontsteking) het gevolg is dat het getal "66" beter wordt begrepen aan de zieke kant dan aan de gezonde kant; in het geval van verminderde geluidsgeleiding (verzwakt of afwezig: bijv. in borstvliesuitstroming​ Het resultaat is dat het getal "66" nauwelijks hoorbaar tot afwezig is over het zieke deel van de long, omdat de hoogfrequente geluiden sterk worden verzwakt]
   • Voice fremitus (controleer de transmissie van lage frequenties; de patiënt wordt gevraagd om meerdere keren met zachte stem het woord '99' uit te spreken, terwijl de arts zijn handen op de borst of rug van de patiënt) [verhoogde geluidsgeleiding door pulmonale infiltratie / verdichting van long weefsel (bijv. in longontsteking) het gevolg is dat het getal "99" beter wordt begrepen aan de zieke kant dan aan de gezonde kant; in het geval van verminderde geluidsgeleiding (sterk verzwakt of afwezig: in borstvliesuitstroming​ Het gevolg is dat het getal "99" nauwelijks hoorbaar tot afwezig is over het zieke deel van de long, omdat de laagfrequente geluiden sterk worden verzwakt]
 • Neurologisch onderzoek - inclusief bewustzijnsniveau, sensorische / motorische testen, test op pijnlijke nekstijfheid (meningismus) [vanwege mogelijke oorzaak: dementie?] [Vanwege differentiële diagnoses:
  • Epilepsie met lange postictale fase.
  • Encefalitis (ontsteking van de hersenen)
  • Hersenen abces (ingekapselde verzameling van pus in de hersenen).
  • Meningitis (meningitis)
  • Niet-convulsieve status epilepticus (vorm van aanhoudende epileptische aanval die niet opmerkelijk is voor spiertrekkingen / convulsies)]
 • Urologisch onderzoek [vanwege differentiële diagnoses:
  • Urineweginfecties, niet gespecificeerd
  • Nierinsufficiëntie (nierzwakte)
  • Uremie (optreden van urinestoffen in het bloed boven normale waarden)]

Vierkante haakjes [] geven mogelijke pathologische (pathologische) fysieke bevindingen aan.