Delirium: medicamenteuze therapie

Therapiedoelen

 • Verlichting van symptomen
 • Voor zover beschikbaar:
  • Balanceren van de elektrolyt en water evenwicht.
  • Correctie van een stofwisselingsstoornis
  • Behandeling van een infectie
 • Voorkomen van sociale beperkingen

Therapie aanbevelingen

Verdere opmerkingen

 • Een multicenter dubbelblind onderzoek uit Nederland toonde dat profylactisch aan administratie haloperidol verhinderde de ontwikkeling van delier bij intensive care-patiënten niet.
 • * In een gerandomiseerde studie met mechanisch beademde patiënten die delier ontwikkelden (89% hypoactief delier; 11% hyperactief delier), kregen patiënten intraveneuze behandeling met haloperidol, ziprasidoneof placebo​ Er werden geen significante verschillen gezien voor het primaire eindpunt (aantal dagen dat patiënten geen delier hadden of coma tijdens de observatieperiode van 2 weken) of het secundaire eindpunt (overleving na 30 en 60 dagen / tijd tot stopzetting van mechanische ventilatie en tijd tot respectievelijk ICU / ziekenhuisontslag).
 • De incidentie van delier bij oudere patiënten daarna cardiale bypass chirurgie (CABG) kan aanzienlijk worden verminderd in een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trial door postoperatieve paracetamol iv toe te voegen-via een reductie van opioïden (10% versus 28%).