Omgaan met dementie – Tips en advies

Omgaan met dementie: tips voor getroffenen

De diagnose dementie roept bij veel getroffenen angsten, zorgen en vragen op: hoe lang kan ik voor mezelf blijven zorgen? Hoe moet ik omgaan met de toenemende dementiesymptomen? Wat kan ik doen om ze te verlichten?

In de vroege stadia van dementie heeft de ervaring geleerd dat de getroffenen het beste met hun dagelijkse leven om kunnen gaan als ze goed geïnformeerd zijn over de ziekte, er openlijk mee omgaan en hulp zoeken als dat nodig is.

Het onderhouden van sociale contacten en hobby's

Om goed om te gaan met dementie is het belangrijk om actief te blijven. Regelmatige ontmoetingen met vrienden, excursies en hobby's die vóór de diagnose werden gecultiveerd, moeten zo lang mogelijk worden gehandhaafd. Wie actief is, kan het geleerde langer onthouden en zijn onafhankelijkheid trainen. Voldoende activiteit overdag zorgt bovendien voor een goede nachtrust.

Het is ook zinvol om deel te nemen aan recreatieve of seniorengroepen. In vergevorderde stadia van dementie moeten getroffenen zich aansluiten bij een zorggroep voor dementiepatiënten.

Bij het plannen en organiseren van vrije tijd mogen de betrokkenen zich niet te veel inspannen: het is beter om minder bezigheden in hun vrije tijd uit te voeren dan de dag door te haasten van de ene activiteit naar de andere.

Pas activiteiten aan en leer nieuwe dingen

Je kunt bijvoorbeeld de voorkeur geven aan het lezen van korte verhalen en krantenartikelen, het oplossen van eenvoudigere puzzels of het aanschaffen van eenvoudigere modellen met grotere componenten.

Dergelijke activiteiten zijn een goede hersen- en geheugentraining. Demente patiënten moeten zich echter niet alleen aan beproefde activiteiten houden, maar ook nieuwe activiteiten leren, zoals dansen, muziek maken, schilderen of puzzelen. Even nuttig zijn spelletjes voor dementiepatiënten, zoals gezelschapsspelletjes (eventueel vereenvoudigd), balspelen of woordspelletjes (zoals raden of spreekwoorden aanvullen).

Structureren van de dag

Omgaan met dementie en de symptomen ervan is gemakkelijker voor de getroffenen als ze hun dag goed structureren. Bij alle activiteiten zoals slapen, eten, wassen, wandelen, vrienden ontmoeten, sporten etc. moeten mensen zoveel mogelijk een gewoonte aannemen van vaste tijden. Dit helpt bij de oriëntatie en voorkomt stress.

Blijf mobiel

Door op de juiste manier om te gaan met dementie kunnen veel getroffenen lange tijd zelf het huishouden blijven doen, bijvoorbeeld koken, boodschappen doen, de was doen of in de tuin werken. Indien nodig kunnen familieleden of zorgverleners hulp bieden.

Als lopen en staan ​​problemen veroorzaken, kunnen wandelaars en rollators helpen.

Eet een uitgebalanceerd dieet en drink voldoende

Als patiënten geen evenwichtig dieet volgen en te weinig drinken, kunnen de symptomen van dementie verergeren. Daarom zijn een gevarieerde voeding en voldoende vochtinname van groot belang.

Sommige patiënten verliezen echter hun gevoel voor smaak, plezier in eten en eetlust. Strategieën hiertegen zijn het intensiever kruiden van het eten en meer variatie in het menu. Ook kleine kommen met stukjes fruit, groenten en chocolade kunnen overal in huis worden geplaatst. Dit verleidt dementiepatiënten om er steeds weer naar te grijpen. Wie niet meer zelf kan koken, heeft de mogelijkheid om ‘maaltijden op wielen’ te bestellen.

De dagelijkse drinkhoeveelheid dient minimaal 1.5 liter te zijn, bij voorkeur in de vorm van soepen, water, sappen of thee. Ook hier is het zinvol om drankflessen op meerdere plekken in huis te plaatsen.

Tips tegen vergeetachtigheid

Dementiepatiënten moeten proberen belangrijke spullen die ze vaak nodig hebben (sleutels, portemonnee, bril, etc.) altijd op dezelfde plek te bewaren. Belangrijke telefoonnummers en adressen dienen altijd binnen handbereik te zijn, bij voorkeur zowel op een vaste plek in huis als in de handtas/portemonnee.

Afspraken en data moeten in een kalender worden genoteerd.

Het is voor familieleden en zorgverleners gemakkelijker om met dementie om te gaan, net als voor de getroffenen, als ze op de hoogte zijn van het type en het mogelijke beloop van de ziekte. Er zijn ook andere tips die de omgang met dementiepatiënten kunnen verbeteren en vergemakkelijken.

Communiceer correct

Goede dementiezorg omvat goede communicatie met patiënten. Dit wordt echter steeds moeilijker naarmate de ziekte voortschrijdt – patiënten worden steeds vergeetachtiger, kunnen zich geen namen, data, woordbetekenissen meer herinneren en formuleren zinnen vaak slechts langzaam. Dit vergt veel begrip en geduld van anderen.

Herinneringen kunnen hierbij nuttig zijn: informatie over de dagelijkse routine of antwoorden op veelgestelde vragen van patiënten (zoals de dag van de week, waar ze wonen, enz.) kunnen bijvoorbeeld op kleine stukjes papier worden opgeschreven. Deze briefjes kunnen vervolgens op druk bezochte plaatsen worden geplakt, zoals de koelkast of de badkamerdeur.

Een ander herinneringsboek dat de communicatie bij dementie kan vergemakkelijken en bevorderen, is een geheugenboek. Foto's van belangrijke gebeurtenissen en mensen uit het leven van de patiënt worden in het boek geplakt en eronder wordt een korte notitie geschreven (soort gebeurtenis, naam, enz.).

Wanneer u met dementiepatiënten praat, moeten de volgende communicatietips ter harte worden genomen:

  • Wacht geduldig tot de patiënt vragen beantwoordt of aan een verzoek voldoet.
  • Formuleer de vragen indien mogelijk zo dat de patiënt ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden.
  • Maak vóór elk gesprek oogcontact en spreek de patiënt bij naam aan.
  • Spreek langzaam, duidelijk en in korte zinnen.
  • Vermijd ironische of satirische opmerkingen; de dementiepatiënt begrijpt ze meestal niet.
  • Herhaal belangrijke informatie meerdere keren, zoals het tijdstip waarop u moet vertrekken voor een doktersafspraak of een wandeling.
  • Vermijd discussies.
  • Negeer beschuldigingen en verwijten van de persoon met dementie zoveel mogelijk; deze zijn vaak niet persoonlijk bedoeld, maar weerspiegelen alleen de angst, frustratie en hulpeloosheid van de getroffen persoon.
  • Bied niet meer dan twee keuzes aan (zoals eten of drinken) – al het andere zal dementiepatiënten in verwarring brengen.

Een belangrijk model voor de communicatie met mensen met dementie heet validatie: dementiepatiënten worden als het ware bereikt waar ze zijn. Je laat ze in hun eigen wereld en twijfelt niet aan hun meningen en opvattingen. Het gaat dus om het waarderen en serieus nemen (=validatie) van de dementiepatiënt.

Zoveel hulp als nodig – niet meer!

Het is echter beter om de patiënt niet alles uit handen te nemen, maar hem de tijd te geven om zelf dingen te doen. Dit traint niet alleen de hersenen, maar voorkomt ook dat dementiepatiënten zich als een kind behandeld voelen.

Het helpt ook niet erg om ongeduldig toe te kijken. Dementiepatiënten voelen zich dan extra onder druk gezet.

Het prikkelen van de zintuigen

Bekende geuren uit het verleden kunnen herinneringen oproepen waarvan men dacht dat ze begraven waren. Dit kan de geur van de moeder zijn of de geur van machineolie als iemand met dementie vroeger in een autoreparatiewerkplaats werkte.

Ook andere zintuiglijke prikkels (aanraking, smaak, zicht) kunnen dementiepatiënten prikkelen, plezier bezorgen en herinneringen oproepen.

Zorg voor uw eigen verlichting

Geduld, kracht, tijd, begrip – de omgang met dementiepatiënten is vermoeiend en vraagt ​​veel van familieleden en zorgverleners. Regelmatige rust en ontspanning zijn daarom erg belangrijk.