Daridorexant: effecten, bijwerkingen

Hoe werkt daridorexant?

Daridorexant is het eerste actieve ingrediënt dat in Europa is goedgekeurd uit de groep van orexinereceptorantagonisten. Orexinen zijn boodschapperstoffen die van nature in het lichaam worden geproduceerd en die ons eetgedrag en slaappatroon beïnvloeden. Als ze zich aan hun receptor binden, blijven we langer wakker.

Daridorexant blokkeert deze receptor en heeft dus een indirecte slaapbevorderende werking. Dit onderscheidt de werkzame stof van andere slaappillen, die vooral een direct kalmerend (depressief, kalmerend) effect hebben.

Wat zijn de bijwerkingen?

Vaak voorkomende bijwerkingen van daridorexant betreffen het zenuwstelsel. Ze manifesteren zich als hoofdpijn, vermoeidheid, slaperigheid en duizeligheid.

Sommige mensen worden misselijk na inname van daridorexant.

Uit onderzoek tot nu toe blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat daridorexant fysieke of psychologische afhankelijkheid veroorzaakt. Ook de ontwenningsverschijnselen na het stoppen waren veel milder dan bij andere slaapmiddelen.

Daridorexant beperkt het reactievermogen. Dit belemmert mogelijk het vermogen om actief deel te nemen aan het wegverkeer en machines te bedienen. Dit geldt vooral als u ook alcohol heeft gedronken.

Voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen, zie de bijsluiter die bij uw geneesmiddel met daridorexant is geleverd. Neem contact op met uw arts of apotheker als u ongewenste bijwerkingen krijgt of vermoedt.

Waarvoor is daridorexant goedgekeurd?

Daridorexant heeft goedkeuring in Duitsland en Zwitserland voor de behandeling van volwassenen met slaapstoornissen. De klachten moeten minimaal drie maanden aanwezig zijn en een aanzienlijke invloed hebben op de dagbesteding.

Hoe wordt daridorexant ingenomen?

Daridorexant is verkrijgbaar in de vorm van filmomhulde tabletten. De aanbevolen dosering is één tablet (overeenkomend met 50 milligram daridorexant) 30 minuten vóór het slapengaan. Voor sommige patiënten is 25 milligram soms voldoende.

De maximale dagelijkse dosis is 50 milligram.

U kunt de tablet bij een maaltijd of zelfstandig innemen.

Wanneer mag u daridorexant niet gebruiken?

In de volgende gevallen mag u daridorexant over het algemeen niet gebruiken:

  • als u overgevoelig of allergisch bent voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel
  • narcolepsie (neurologische aandoening waarbij de slaap-waakregulatie in de hersenen verstoord is)
  • gelijktijdig gebruik van middelen die het enzym cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) sterk remmen, bijvoorbeeld het antischimmelmiddel itraconazol, het antibioticum claritromycine en het HIV-medicijn ritonavir
  • Zwangerschap en borstvoeding (ontbrekende gegevens)

Deze interacties kunnen optreden met daridorexant.

Matige remmers van het enzym CYP3A4 vertragen – net als sterke remmers – de afbraak van daridorexant, maar minder massaal. Daarom kunnen ze tegelijkertijd met daridorexant worden ingenomen. De arts zal dan echter de dosis verlagen.

Matige CYP3A4-remmers omvatten:

  • diltiazem en verapamil (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en coronaire hartziekte)
  • erytromycine (antibioticum)
  • Ciprofloxacine (antibioticum)
  • Ciclosporine (immunosuppressivum, gebruikt bij auto-immuunziekten en orgaantransplantaties)
  • Fluconazol (antischimmelmiddel)

Drink 's avonds geen grapefruit en grapefruitsap als u daridorexant gebruikt. De ingrediënten van grapefruit remmen ook het enzym CYP3A4.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met daridorexant

Daridorexant is op recept verkrijgbaar in Duitsland en Zwitserland. Momenteel zijn er in Oostenrijk geen geneesmiddelen geregistreerd die dit actieve ingrediënt bevatten.