Coronavirus: wie loopt een verhoogd risico?

Oudere leeftijd als risicofactor

De grootste risicogroep voor ernstige gevallen zijn ouderen. Vanaf de leeftijd van 40 jaar neemt het risico aanvankelijk heel langzaam toe en stijgt vervolgens steeds sneller – van 0.2 procent bij mensen onder de 40 tot maximaal 14.5 procent bij mensen boven de 80.

De verklaring: op oudere leeftijd is het immuunsysteem niet meer zo krachtig als op jongere leeftijd – en wordt het zwakker en zwakker (immuunveroudering). Omdat er nog steeds geen specifieke medicijnen zijn om het virus te bestrijden, moet de eigen afweer van het lichaam er zelf mee om kunnen gaan. Veel ouderen missen ook de krachtreserves om de spanningen van een ernstig ziekteverloop het hoofd te bieden.

Hoe moet ik mij gedragen? Oudere mensen moeten speciale voorzorgsmaatregelen nemen tegen infecties – zelfs als ze zich nog fit voelen. De beste bescherming is een vaccinatie tegen Sars-CoV-2. Het wordt vooral van cruciaal belang als een reeds bestaande aandoening aan de ouderdom wordt toegevoegd – en dit is het geval voor de meeste senioren.

Mensen met reeds bestaande aandoeningen

Wat bij andere infectieziekten wordt waargenomen, geldt ook voor Covid-19: mensen die al verzwakt zijn, kunnen een infectie met het nieuwe coronavirus niet gemakkelijk verdragen. Reeds bestaande aandoeningen – bijvoorbeeld hartziekten, chronische luchtwegaandoeningen en stofwisselingsstoornissen zoals diabetes – kunnen daarom een ​​aanzienlijke invloed hebben op het verloop van de ziekte.

Het is ook belangrijk dat andere mensen die in een huishouden wonen met risicopatiënten er speciaal op letten dat zij geen Sars-CoV-2 introduceren. De belangrijkste beschermende maatregelen zijn onder meer

  • Vaccinatie tegen Sars-CoV-2
  • Zo min mogelijk sociaal contact met mensen buiten uw huishouden
  • Strikte naleving van de social distancing regels (minimaal 1.5, bij voorkeur 2 meter)

Lees meer over de beschermende maatregelen in het artikel “Covid-19: Hoe kan ik mezelf beschermen?”

Hart-en vaatziekten

Mensen met hart- en vaatziekten zoals hartfalen of coronaire hartziekten (CHZ) hebben een grotere kans op een coronavirusinfectie. Volgens Chinese gegevens sterft ruim één op de tien mensen die ook aan een hartziekte lijden aan Covid-19. De Duitse Hartstichting adviseert: “Meer voorzichtigheid ja, maar wees alstublieft niet overdreven bang.”

De verklaring: elke infectie belast het hart extra. In ernstige gevallen ontwikkelen patiënten longontsteking met kortademigheid. Hierdoor wordt het bloed niet meer verrijkt met zoveel zuurstof als normaal. Het hart probeert dit te compenseren en pompt harder dan normaal. Beschadigde harten worden sneller overweldigd dan gezonde harten.

Daarnaast kan een infectie met het nieuwe coronavirus ook direct het hart aantasten.

Hoge bloeddruk

Mensen die alleen last hebben van hoge bloeddruk lopen ook risico op een Sars-CoV-2-infectie.

De verklaring: Het is nog niet met zekerheid bekend waarom verhoogde bloeddrukwaarden een ongunstig effect kunnen hebben op het beloop van Covid-19. In de regel zijn de bloedvaten bij hypertensiepatiënten beschadigd en kunnen ze zich slechts slecht aanpassen aan een bloedsomloop die door de infectie is veranderd. Bovendien is hypertensie een van de meest voorkomende oorzaken van hartfalen. En dit bevordert op zijn beurt ernstige kuren van Covid-19.

Wat moet ik doen? Patiënten met hoge bloeddruk moeten ervoor zorgen dat hun bloeddruk goed onder controle is in tijden van het coronavirus. Het is daarom belangrijk om uw medicijnen tegen hoge bloeddruk betrouwbaar in te nemen.

Diabetes

Volgens de Duitse Diabetes Vereniging (DDG) lopen goed aangepaste diabetici momenteel geen hoger risico op een ernstig verloop van een Sars-CoV-2-infectie.

Tijdens de grote uitbraak in China was het aantal sterfgevallen onder diabetespatiënten echter hoger dan onder andere besmette personen.

Wat moet ik doen? Patiënten met diabetes die minder goed onder controle zijn, moeten in overleg met hun arts proberen hun bloedglucoseregulatie te optimaliseren. Niet alleen in de huidige besmettingssituatie, maar ook later zullen zij hiervan profiteren.

Chronische luchtwegaandoeningen (astma, COPD)

Mensen met chronische luchtwegaandoeningen hebben ook een hoger risico op ernstige beloop. Hiertoe behoren bijvoorbeeld patiënten met COPD, astma, longfibrose of sarcoïdose.

Toelichting: Bij chronische longziekten is de barrièrefunctie van de luchtwegen verzwakt. Ziekteverwekkers zoals het coronavirus kunnen daardoor gemakkelijker binnendringen en ernstige longontsteking veroorzaken. Het risico op acuut longfalen is zelfs groter bij mensen met eerder beschadigde longen.

Wat moet ik doen? Net als alle andere risicogroepen moeten mensen met een longziekte bijzonder strenge beschermende maatregelen nemen en zich laten vaccineren.

Sommige mensen met een longziekte zijn ook onrustig omdat ze vrezen dat hun cortisonbevattende medicatie de immuunbescherming van hun longen verder zou kunnen verzwakken. De Duitse Respiratoire Liga schrijft echter dat goed aangepaste patiënten hun medicatie niet mogen veranderen of zelfs maar moeten stoppen, zelfs niet in tijden van corona.

Er bestaat ook een reëel risico dat het verminderen of stoppen van de medicatie ervoor kan zorgen dat de astma op een gevaarlijke manier verergert.

rokers

Roken beschadigt de luchtwegen en de longen, zowel op korte als op lange termijn. Rokers lopen zelfs een groter risico op een ernstige longontsteking als gevolg van een Covid-19-infectie. Hoe groot het risico is, hangt vooral af van hoeveel de betrokkene rookt en hoe lang hij al rookt.

Deskundigen adviseren mensen daarom nu meteen te stoppen met roken en dergelijke. Ook als iemand al langere tijd rookt, kan direct stoppen met roken nog steeds een positief effect hebben op het beloop van een infectie met Sars-CoV-2.

Meer hierover leest u in ons artikel “Coronavirus: rokers worden ernstiger ziek”

Ziekten bij kanker

Volgens het Robert Koch Instituut lopen kankerpatiënten ook een hoger risico op ernstige ziekteverlopen van COVID-19. Een hoger risico op overlijden geldt echter niet voor alle kankerpatiënten, en zeker niet voor degenen die al langere tijd ziek zijn.

Volgens de Duitse Kankerinformatiedienst is er momenteel weinig kennis over hoe kankerpatiënten reageren op het coronavirus. Hun immuunsysteem kan zelfs door verschillende factoren worden verzwakt en zo de penetratie en verspreiding van de virussen bevorderen.

  • Een ernstig verzwakt immuunsysteem kan echter ook het gevolg zijn van kankertherapieën (bijvoorbeeld chemotherapie, radiotherapie, gerichte therapie, antilichaamtherapie, bloedstamceltransplantatie of CAR-T-celtherapie). De beslissende factor is hoe ernstig het immuunsysteem daadwerkelijk is belast.

Niettemin adviseert de Duitse Vereniging voor Hematologie en Medische Oncologie (DGHO) een geplande kankertherapie niet uit te stellen of op te schorten. Een snelle behandeling van de kanker is meestal cruciaal voor de overlevingskansen van de patiënt. Alleen na zorgvuldige medische afweging kan het momenteel zinvol zijn om de behandeling van individuele gevallen van goed beheersbare kanker uit te stellen.

Ook kankerpatiënten krijgen voorrang bij vaccinatie. Kankertherapie kan echter de ontwikkeling van immuunbescherming verzwakken. Het optimale interval is drie, bij voorkeur zes maanden na de laatste behandeling.

Immunodeficiëntie

Een verzwakt immuunsysteem brengt altijd een verhoogd risico met zich mee op infecties en daaropvolgende ernstige ziekten – waaronder Covid-19. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende patiëntengroepen:

  • Mensen met een aangeboren immuundeficiëntie
  • Mensen met een verworven immunodeficiëntie, b.v. mensen die besmet zijn met HIV en die geen therapie krijgen

Immunosuppressieve medicatie gebruiken

Patiënten die langdurig medicijnen moeten slikken die het immuunsysteem onderdrukken (immunosuppressiva zoals cortisone) lopen daardoor ook een groter risico. Deze omvatten in het bijzonder

  • Patiënten met een auto-immuunziekte, b.v. inflammatoire reumatische ziekten waarbij het immuunsysteem het lichaamseigen weefsel aanvalt
  • Patiënten na een orgaantransplantatie, waarbij medicatie moet voorkomen dat het immuunsysteem de getransplanteerde organen afstoot

De mate waarin het medicijn het immuunsysteem downreguleert, hangt af van het actieve ingrediënt en de betreffende dosis. Het is belangrijk om de medicatie niet te stoppen of te verminderen zonder uw arts te raadplegen. De negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen ernstig zijn.

Lever- en nieraandoeningen

Het Robert Koch Instituut is van mening dat mensen met een leverziekte, zoals cirrose of hepatitis, risico lopen op een ernstig beloop van Covid-19. Sommige geïnfecteerde mensen hebben zelfs verhoogde leverwaarden, zelfs als ze niet eerder een leverziekte hadden. Dit is niet ongebruikelijk bij infectieziekten.

De situatie is vergelijkbaar voor patiënten met nierschade. Ook het Robert Koch Instituut beschouwt hen als risicovol. Het is echter nog niet bewezen dat zij een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden aan Covid-19. Uit huidige onderzoeken blijkt dat patiënten die Covid-19 hebben opgelopen een grotere kans hebben op het ontwikkelen van nierdisfunctie en nierfunctiestoornissen. Er lijken nog geen gegevens te zijn over de wijze waarop dit de bestaande nierziekte beïnvloedt.

Heren

Mannen en vrouwen lopen in ongeveer hetzelfde tempo Covid-19 op, maar het risico op overlijden is voor mannen 31 tot 47 procent hoger. In Duitsland stierf 3.1 procent van de bekende besmette mannen, maar slechts 2.7 procent van de vrouwen. Hiervoor zijn verschillende mogelijke redenen. Zo zijn de cellen van mannen voorzien van meer ACE2-receptoren, waardoor het virus de cellen binnendringt. Bovendien is het immuunsysteem van vrouwen over het algemeen actiever en daardoor beter toegerust om infecties te bestrijden.

Zwangere vrouwen

Ernstige gevallen worden ook vaker waargenomen bij zwangere vrouwen. Mogelijk omdat het immuunsysteem tijdens de zwangerschap wordt uitgeschakeld om de foetus te verdragen. Vaccinatie wordt daarom aanbevolen voor zwangere vrouwen met reeds bestaande aandoeningen zoals diabetes of obesitas.

zwaarlijvige vrouwen