Coronavirus: hoe vaccinatie werkt

Hoe maak ik een afspraak voor vaccinatie?

Voor de vaccinatie heeft u een afspraak nodig. De exacte procedure wordt geregeld door de afzonderlijke deelstaten. Het kan enigszins variëren van staat tot staat.

Vaccinatie in vaccinatiecentra

De vaccinatie wordt uitgevoerd in de vaccinatiecentra. Afspraken worden gemaakt via speciale servicenummers of de patiëntenservice van de medische wachtdienst 116117, die ook kan worden gebruikt om online afspraken te maken (www.116117.de). Als alternatief kunt u zich in sommige deelstaten ook via de betreffende onlineportals registreren. De uitnodiging wordt vervolgens per sms, e-mail of brief verzonden.

Vaccinatie door huisartsen

Zowel huisartsen als veel specialisten (bijvoorbeeld gynaecologen, dermatologen, orthopedisten) bieden Corona-vaccinaties aan. Wie huisartsen als eerste vaccineren, hangt af van hun persoonlijke inschatting van het individuele risico van hun patiënt op infectie of ernstige ziekte.

Vaccinatie bij bedrijfsartsen

Vaccinatie in vaccinatiebussen

Veel steden maken gebruik van vaccinatiebusjes waar u zich zonder afspraak kunt laten vaccineren. Waar ze zich bevinden, kunt u vinden via de internetportalen van de steden.

Wie krijgt welk vaccin?

Het Permanent Comité voor Vaccinatie (STIKO) beveelt de vectorvaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson momenteel alleen aan voor mensen ouder dan 60 jaar. De reden hiervoor is de zeldzame cerebrale veneuze trombose die als bijwerking is opgetreden, uitsluitend bij jongere volwassenen. individuen van middelbare leeftijd. Deze complicatie is bij oudere mensen niet vaker voorgekomen dan bij niet-gevaccineerde mensen in deze leeftijdsgroep.

Dienovereenkomstig moeten mensen jonger dan 60 jaar het BioNTech/Pfizer- of Moderna-mRNA-vaccin krijgen. Maar na een gedegen uitleg door een arts en afweging van het persoonlijke risico kunnen zij ook een vectorvaccin krijgen – bijvoorbeeld omdat de wachttijd voor vaccinatie met een mRNA-vaccin aanzienlijk langer zou zijn.

De mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn nu ook in Europa goedgekeurd voor kinderen en adolescenten van 12 tot 17 jaar en worden nu aanbevolen door de Standing Commission on Vaccination (STIKO) voor iedereen in deze leeftijdsgroep. Het Corona-vaccin is vooral belangrijk voor kinderen en adolescenten met bepaalde reeds bestaande aandoeningen zoals astma, obesitas, hartziekten en trisomie 21 (syndroom van Down).

Met welke tussenpozen wordt er gevaccineerd?

Met uitzondering van het Johnson & Johnson-vaccin (hier is één dosis voldoende) zijn er altijd twee vaccinaties nodig om de vaccinbescherming volledig op te bouwen. Voor de mRNA-vaccins (BionTech/Pfizer, Moderna) adviseert het Permanent Comité voor Vaccinatie een interval van 3 tot 6 weken.

Voor AstraZeneca was het aanbevolen vaccinatie-interval 9 tot 12 weken. Vanwege de hogere werkzaamheid wordt inmiddels – al na vier weken – de tweede vaccinatie gegeven met een mRNA-vaccin.

Hoe bewijs ik dat ik in aanmerking kom voor vaccinatie?

Moeten zwangere vrouwen zich laten vaccineren?

Tot op heden zijn er slechts beperkte gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van het Corona-vaccin tijdens zwangerschap en borstvoeding. Daarom beveelt het Permanent Comité voor Vaccinatie momenteel geen algemene vaccinatie van gezonde zwangere vrouwen aan. Aanstaande moeders kunnen echter twee nauwe contacten noemen die vervolgens ter bescherming worden gevaccineerd.

De situatie wordt anders beoordeeld als zwangere vrouwen tot een risicogroep behoren – bijvoorbeeld vanwege een eerdere ziekte of omdat ze bijzonder blootgesteld zijn aan infecties. Op aanbeveling van de STIKO zouden zij vanaf de vierde maand vaccinatie met een mRNA-vaccin moeten krijgen, na gedetailleerde informatie en een zorgvuldige risico-batenafweging.

Meer over dit onderwerp lees je in het artikel Coronavirus: Wat zwangere vrouwen nu moeten weten.

En hoe zit het met moeders die borstvoeding geven?

Kunnen kinderen en adolescenten worden gevaccineerd?

De mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn nu ook goedgekeurd door het European Medicines Agency (EMA) voor de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar. Lees voor meer informatie over dit onderwerp het artikel Coronavaccinaties voor kinderen en adolescenten.

Wat zijn de versoepelingen voor volledig gevaccineerde personen?

Volledig gevaccineerde en herstelde individuen hebben grotere vrijheden in tijden van hogere incidentie. Hieronder vallen bijvoorbeeld restaurant- en evenementenbezoeken zonder aanvullende testen.

Maar ook zij kunnen besmet raken met Sars-CoV-2 en daarom moeten ze in voorgeschreven situaties maskers blijven dragen. Bovendien kunnen vrijwillige tests geschikt zijn in bijzonder risicovolle situaties.

Digitaal bewijs van vaccinatie

Dit is bedoeld om eigenaren snel en fraudebestendig bewijs te bieden dat ze opnieuw kunnen genieten van bepaalde basisrechten, zoals vakantiereizen of toegang tot evenementen waarvoor anders een negatief testresultaat nodig zou zijn – bijvoorbeeld toekomstige concerten.

Overzicht van vaccinaties op staatsniveau

Landen organiseren vaccinaties telkens individueel. Informatie over vaccinaties en vaccinatiecentra vindt u op de volgende pagina’s: