Coronaviruscrisis: wat moet ik doen als ik een spoedarts nodig heb?

Wanneer moet ik 911 bellen en wanneer moet ik de medische wachtdienst bellen?

Het noodnummer 112 is gereserveerd voor noodgevallen. Als algemene regel geldt dat u alleen 112 moet bellen als een of meer mensen in nood verkeren en de tijd kort is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pijn op de borst, ernstige kortademigheid of een ongeval.

De medische wachtdienst 116117 is uw aanspreekpunt als u medisch advies nodig heeft, maar het geen spoedgeval is. Ook als u vragen heeft over het coronavirus en de symptomen daarvan kunt u bellen met 116117. Door de grote vraag in de huidige situatie kunnen er echter wachttijden zijn.

Wat u moet doen als u denkt besmet te zijn met het coronavirus, leest u in het artikel Coronavirus: Wat moet u doen bij een (mogelijke) besmetting?

Kan ik ondanks de coronacrisis 112 bellen?

Kan ik nog naar de spoedeisende hulp?

De spoedeisende hulp is, net als 112, gereserveerd voor spoedgevallen – ook tijdens de huidige Corona-crisis. Veel ziekenhuizen scheiden momenteel uit voorzorg mensen met luchtwegklachten van andere patiënten. Dit om het mogelijke risico op besmetting met het coronavirus op de spoedeisende hulp te voorkomen.

Blijf in het algemeen indien mogelijk thuis en bezoek de spoedeisende hulp alleen in geval van nood. Als u dringende vragen heeft, kunt u contact opnemen met de wachtdienst via 116 117.

Moet ik coronasymptomen (hoesten/koorts/kortademigheid) melden als ik 911 bel?

Als u symptomen heeft zoals hoesten, kortademigheid of koorts, vermeld deze dan – ongeacht de reden waarom u dringende medische hulp nodig heeft! Om ervoor te zorgen dat medisch noodpersoneel de zaak correct kan classificeren en de patiënt de best mogelijke zorg kan bieden, moeten zij op de hoogte zijn van alle symptomen van de persoon.

Moet ik contact melden met iemand die besmet is met het coronavirus of zich in risicogebieden bevindt?

Ja. Heeft u contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus of bent u onlangs in een risicogebied geweest? Geef dit dan telefonisch door aan de ambulancedienst. Paramedici en spoedartsen kunnen dan passende beschermende maatregelen nemen.

Een overzicht van risicogebieden vindt u hier.

Word ik behandeld als ik klachten heb van een besmetting met het coronavirus?

Ja. Spoedeisende hulpartsen en paramedici behandelen elke patiënt, zelfs als er symptomen van een coronavirusinfectie aanwezig zijn. In dit geval zullen de artsen veiligheidsmaatregelen nemen om te voorkomen dat ze zelf besmet raken. Als de gezondheid van de patiënt het toelaat, wordt hij of zij voorzien van een mond-neusbescherming.

Ik ben positief getest op Sars-CoV-2. Krijg ik hierdoor later hulp?

Welke informatie moet ik bij de hand hebben om een ​​noodoproep te kunnen doen?

Wanneer u een noodoproep plaatst, zorg er dan voor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

  • Waar is iets gebeurd?
  • Wat is er gebeurd?
  • Hoeveel mensen zijn gewond?
  • Wie meldt de noodsituatie?
  • Wacht op mogelijke terugbelacties!

Beantwoord alle vragen naar waarheid. Volg daarna de instructies en wacht samen met het slachtoffer tot de spoedarts arriveert.

Meer informatie over EHBO vindt u ook op onze overzichtspagina “Eerste Hulp”.