Corona-waarschuwingsapp: belangrijkste feiten

Hoe kan de app helpen?

De app die SAP en Deutsche Telekom in opdracht van de Duitse overheid hebben ontwikkeld, is ontworpen om infectieketens zo snel en volledig mogelijk op te sporen. Momenteel moeten de gezondheidsautoriteiten dit tot in de kleinste details doen. Dit kost veel tijd, waarbij onbewust besmette contactpersonen het virus kunnen doorgeven. Ook zijn er hiaten omdat anonieme ontmoetingen niet te traceren zijn.

De corona tracing app biedt daarom de volgende voordelen:

  • De app werkt snel. Contactpersonen die de app hebben geïnstalleerd, worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van contact met een besmette persoon en kunnen voorzorgsmaatregelen nemen.
  • De app registreert ook anonieme ontmoetingen, zoals in de bus, in de rij in de supermarkt of tijdens het zonnebaden. Normaal gesproken zouden deze contacten er niet achter komen dat er een direct besmettingsgevaar bestond.
  • Dat geldt ook voor vergeten contacten – zoals een praatje met een buurman in het trappenhuis.

Nieuwe functie: evenementenregistratie

De Warn-app biedt met de 2.0-update een nieuwe functie: deze bevat nu een mogelijkheid voor evenementenregistratie. Hiermee kunt u met een QR-code inchecken bij winkels, evenementen of besloten bijeenkomsten.

Dit onderscheidt het van de particulier ontwikkelde Luca-app, die veel mensen al gebruiken, maar die vaak wordt bekritiseerd vanwege de gegevensonveiligheid.

Digitaal vaccinatiebewijs van de zomer

In de zomer van 2021 volgt nog een ander onderdeel: het digitale vaccinatiebewijs tegen het coronavirus. Met dit certificaat kunnen gebruikers aantonen dat ze volledig zijn ingeënt. Ook mensen die hersteld zijn van het coronavirus kunnen de app gebruiken om dit te bewijzen. Het is ook ontworpen om negatieve coronavirus-testresultaten weer te geven.

Hoe werkt de app?

De corona-tracing-app werkt via Bluetooth-technologie. Bluetooth verbindt bijvoorbeeld mobiele telefoons draadloos met luidsprekers of hoofdtelefoons. In tegenstelling tot deze “conventionele” verbinding maakt de Corona-Warn-App gebruik van Bluetooth-technologie die aanzienlijk minder stroom verbruikt (BLE = Bluetooth Low Energy). Zo bepaalt de mobiele telefoon hoe dicht iemand bij een ander komt die de app ook heeft geïnstalleerd. Ook de duur van de ontmoeting wordt geregistreerd.

Dichterbij dan twee meter, langer dan 15 minuten

Een afstand van minder dan twee meter over een periode van 15 minuten wordt als een kritische afstand beschouwd. Infectie wordt dan als een goede mogelijkheid beschouwd.

“Digitale handdruk”

Wanneer mensen wier smartphones zijn uitgerust met de traceringsapp elkaar ontmoeten, wisselen de apparaten bepaalde identificatienummers uit – een ‘digitale handdruk’, om zo te zeggen.

Anonieme lokale opslag

De contacten worden alleen lokaal op de betreffende mobiele telefoon opgeslagen, anoniem. Elk apparaat genereert elke 20 minuten willekeurig een nieuw identificatienummer (ID) om extra privacybescherming te bieden. De locatie, het bewegingsprofiel of de identiteit van de gebruiker worden niet vastgelegd.

Verwijdering van gegevens na 14 dagen

Na 14 dagen, wanneer de incubatieperiode voor de ziekte eindigt, wordt het contact automatisch verwijderd.

Wat gebeurt er als een gebruiker positief test op Covid-19?

Als een gebruiker van een traceerapp een positieve Covid-19-test meldt, worden alle tijdelijke ID’s die zijn mobiele telefoon de afgelopen 14 dagen heeft gegenereerd naar een server gestuurd. Daar zijn ze beschikbaar voor vergelijking door alle andere gebruikers.

Wat kan de app niet?

De Corona-Warn-App is gericht op risicosituaties waarin druppelbesmetting kan optreden. Lange tijd werd dit beschouwd als de belangrijkste transmissieroute. Inmiddels is echter bekend dat de meeste mensen besmet raken via virushoudende, zwevende microdruppeltjes (aerosolen).

Deze overdracht vindt vooral plaats in gesloten, slecht geventileerde ruimtes – en over afstanden van enkele meters. Het Robert Koch Instituut (RKI) bevestigde ons dat de app deze risicosituaties niet kan herkennen.

Bovendien maakt de app geen onderscheid of mensen een mondkapje droegen toen ze elkaar ontmoetten. Volgens recente onderzoeken kan het dragen van maskers het risico op infectie voor andere mensen aanzienlijk verminderen.

Hoe betrouwbaar is de app?

De app is niet onfeilbaar. Een sleutelfactor hierbij is de Bluetooth-meting, die niet voor dit soort gebruik is ontwikkeld. Het signaal varieert in sterkte van mobiele telefoon tot mobiele telefoon. Het maakt ook verschil of u uw mobiele telefoon in uw zak draagt ​​of open in uw hand draagt.

De RKI legde desgevraagd uit dat hiervoor verschillende testscenario's bestonden, waaronder in de rij staan, op een feestje of in het openbaar vervoer.

Verkeerde inschattingen onvermijdelijk

De ontwikkelaars hebben nog geen informatie verstrekt over hoe vaak dergelijke valse rapporten kunnen voorkomen.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

In tegenstelling tot coronavirus-apps in andere landen worden gebruikersbewegingsprofielen niet geregistreerd, zoals bijvoorbeeld via GPS mogelijk zou zijn.

Gedecentraliseerde aanpak

Ook de Duitse coronatracing-app gaat uit van een decentrale aanpak. Op de betreffende smartphones worden geanonimiseerde contactgegevens opgeslagen. De contacten worden niet op een centrale server gecontroleerd, maar op de smartphones zelf. Dit is bedoeld om te voorkomen dat de contactgegevens worden gehackt en toegankelijk worden gemaakt door onbevoegden.

Code zichtbaar voor iedereen

Om beveiligingsproblemen vanaf het begin uit te sluiten, hebben de ontwikkelaars de volledige programmeercode van de app gepubliceerd, zodat deze door iedereen kan worden bekeken en gecontroleerd.

De Chaos Computer Club, een zeer kritisch pleitbezorger van databescherming, beoordeelt de veiligheid van de app inmiddels als positief vanwege de decentrale dataopslag en het vrijgeven van de code.

Kan de app kwaadwillig worden misbruikt?

Niet alle laboratoria zijn hier echter op ingericht. Als alternatief kan de geïnfecteerde gebruiker een TAN verkrijgen bij de afdeling volksgezondheid. Zij zullen eerst controleren of de gebruiker betrouwbaar is.

Is het gebruik van de app vrijwillig?

Installatie en gebruik van de corona tracing app is vrijwillig. Het wordt niet automatisch geïnstalleerd, maar moet actief worden gedownload. Ook gebruikers die positief testen zijn niet verplicht om de testuitslag in de app in te voeren. App-gebruikers die een waarschuwing krijgen, zijn ook niet verplicht actie te ondernemen – zich bijvoorbeeld laten testen of isoleren.

Toch pleiten sommige partijen ervoor dat wetgeving bijvoorbeeld bepaalt dat werkgevers het gebruik van de app niet mogen gelasten of dat de toegang tot bepaalde diensten en locaties zoals luchthavens, restaurants of verzorgingshuizen niet exclusief aan app-gebruikers mag worden voorbehouden.

Wie kan de app gebruiken?

Momenteel heb je een smartphone met Bluetooth nodig om de app te gebruiken. Ook deze functie moet altijd ingeschakeld zijn.

Apple levert de app voor iPhones vanaf besturingssysteemversie iOS 13, Google voor apparaten vanaf besturingssysteem Android 6.