Koper: toevoersituatie

Koper is niet opgenomen in de Nationale Voedingsenquête II (2008). Met betrekking tot de inname van koper onder de Duitse bevolking zijn er gegevens uit het Nutrition Report 2004 van de German Nutrition Society (DGE).

Deze gegevens op koper de inname is gebaseerd op schattingen en geeft alleen de gemiddelde inname weer. Het is niet mogelijk uitspraken te doen over mannen en vrouwen met een lagere inname onder de gemiddelde waarde. Dit betekent echter niet dat er geen onderaanbod van koper is onder de Duitse bevolking.

Met betrekking tot de aanbodsituatie kan worden gesteld:

  • Gemiddeld wordt het innameadvies voor koper in de Duitse bevolking in alle leeftijdsgroepen bereikt door zowel mannen als vrouwen.
  • Zowel mannen als vrouwen consumeren gemiddeld ongeveer 2 mg koper per dag.
  • Zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven hebben geen aanvullende behoefte aan koper. Het innameadvies voor koper wordt dan ook gemiddeld gehaald door zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.

Aangezien de innameadviezen van de DGE gebaseerd zijn op de behoeften van gezonde mensen en mensen met een normaal gewicht, kan een individuele aanvullende behoefte (bijv. Door te eten, consumptie van stimulerende middelen, langdurige medicatie, etc.) hoger zijn dan de innameadviezen van de DGE.