COPD-levensverwachting: factoren die van invloed zijn

Kort overzicht

  • Factoren die de levensverwachting van COPD beïnvloeden: één-secondecapaciteit (FEV1), nicotinegebruik, verergering van de ziekte (exacerbatie), leeftijd, bijkomende ziekten.
  • Levensverwachting in fase 4: hangt van veel factoren af, zoals de longfunctie, de fysieke conditie en het gedrag van de COPD-patiënt.
  • BODE-index: beoordeling van de COPD-levensverwachting, body mass index (BMI), longfunctie (FEV1), kortademigheid (kortademigheid, MMRC-schaal), 6 minuten looptest.

Wat is de levensverwachting bij COPD?

Hoe lang iemand leeft met COPD (chronische obstructieve longziekte) hangt af van verschillende beïnvloedende factoren. Belangrijke factoren zijn onder meer de één-secondecapaciteit, het nicotinegebruik, de verergering van de ziekte (exacerbatie), de leeftijd en eventuele bijkomende ziekten.

Let op: aan de ene kant kan statistische informatie over de levensverwachting bij COPD worden verkregen door patiëntgegevens te analyseren; aan de andere kant is elk verloop van de ziekte anders, en dat geldt ook voor de individuele levensverwachting.

De ernst of het stadium van COPD (zoals GOLD 1, 2, 3, 4) is niet de enige factor die artsen gebruiken om de levensverwachting te schatten. Ook verschillende factoren, zoals roken, beïnvloeden de kans op vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van de ziekte.

Capaciteit van één seconde

Eén factor die de levensverwachting van COPD beïnvloedt, is de één-secondecapaciteit (FEV1). Dit is het grootst mogelijke longvolume dat men bij inspanning binnen één seconde uitademt.

Als de één-secondecapaciteit nog steeds ruim 1.25 liter bedraagt, is de gemiddelde levensverwachting ongeveer tien jaar. Patiënten met een FEV1 tussen 0.75 en 1.25 liter hebben een levensverwachting van ongeveer vijf jaar. Met een capaciteit van één seconde van minder dan 0.75 liter is de levensverwachting ongeveer drie jaar.

Stoppen met roken

Vroegtijdig stoppen met roken heeft een levensverlengend effect. Volgens de American Cancer Society is de levensverwachting van rokers over het algemeen minstens tien jaar korter dan die van niet-rokers.

Als er vóór de leeftijd van 40 jaar met succes wordt gestopt met roken, wordt het risico om te overlijden aan ziekten zoals COPD, die vaak een gevolg zijn van roken, met 90 procent verminderd. Wie nog eerder stopt met roken, profiteert nog meer van de gezondheid.

Deskundigen raden COPD-patiënten aan om sigaretten en andere tabaksproducten op te geven om de progressie van de ziekte een halt toe te roepen en zo zo lang mogelijk te leven.

Verergeringen

Exacerbaties zijn een acute verergering van COPD-symptomen. Elke acute exacerbatie van chronische obstructieve longziekte (AECOPD) verkort de levensverwachting bij COPD-patiënten.

Leeftijd en bijkomende ziekten

Bepaalde factoren bevorderen een ernstig beloop van de ziekte en verkorten daardoor de levensverwachting van COPD. Als de getroffen persoon bijvoorbeeld een hogere leeftijd heeft of als er een andere ernstige bijkomende ziekte is, zoals hartfalen of diabetes mellitus, is een verslechtering waarschijnlijk.

Verhoogde concentraties kooldioxide in het bloed (hypercapnie) of eerdere langdurige behandeling met orale steroïden hebben soms ook een negatief effect op de levensverwachting van COPD.

Wat is de levensverwachting in fase 4?

Het stadium van de ziekte alleen zegt niet veel over de levensverwachting van een COPD-patiënt. De levensverwachting hangt voor een groot deel af van de mate van schade aan de longen (longfunctie) en het lichaam als geheel. Het gedrag van de getroffen persoon (roken, lichaamsbeweging, dieet, enz.) heeft ook een sterke invloed op de levensverwachting.

Deskundigen suggereren dat het leven van een COPD-patiënt gemiddeld met vijf tot zeven jaar wordt verkort (over alle stadia heen). Dit is echter afhankelijk van de hierboven genoemde beïnvloedende factoren. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat de levensverwachting van COPD-patiënten in stadium 4 die roken gemiddeld met wel negen jaar wordt verkort.

Of je met COPD heel oud wordt, hangt dus van veel verschillende factoren af. Zeker is dat je als patiënt soms grote invloed hebt op de levensverwachting met COPD.

BODE-index

De BODE-index helpt bij het schatten van de verwachte COPD-levensverwachting van een patiënt: Patiënten met een hoge BODE-index van tien of minder hebben een lage levensverwachting. Patiënten met een waarde nul hebben het laagste sterfterisico.

In de BODE-index zijn vier eenvoudig te bepalen parameters opgenomen:

  • B voor “Body Mass Index”: De BMI wordt berekend op basis van lengte en gewicht.
  • O voor “Obstructie”: De arts bepaalt de longfunctie aan de hand van de één-secondecapaciteit (FEV1).
  • D voor “Dyspnoe”: De arts meet de kortademigheid met behulp van de Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (MMRC-schaal).
  • E van “Beweegvermogen”: De fysieke belastbaarheid wordt gemeten met de 6 minuten looptest. De patiënt loopt gedurende zes minuten op een vlakke ondergrond. Een gezonde volwassene legt gemiddeld 700 tot 800 meter af, een COPD-patiënt minder, afhankelijk van de conditie.

MMRC-cijfers, de mate van kortademigheid van de patiënt, worden als volgt gedefinieerd:

MMRC-klasse 0

Dyspnoe tijdens zware inspanning

MMRC-graad 1

Kortademigheid bij snel lopen of op lichte hellingen

MMRC-klasse 2

Langzamer lopen dan leeftijdsgenoten vanwege kortademigheid

MMRC-klasse 3

MMRC-graad 4

Dyspnoe bij het aankleden/aankleden

Voor elke parameter van de BODE-index worden punten toegekend:

Parameter

Punten

0

1

2

3

BMI (kg / m²)

> 21

≤ 21

Capaciteit van één seconde, FEV1 (% van doel).

> 65

50 - 64

36 - 49

≥ 35

Kortademigheid, MMRC

0-1

2

3

4

6 minuten looptest (m)

> 350

250 - 349

150 - 249

≤ 149

De arts berekent de BODE-index van een patiënt door de scores van de individuele parameters bij elkaar op te tellen. Hieruit leidt hij vervolgens de veronderstelde COPD-levensverwachting af.