Hersenschudding (Commotio Cerebri): medische geschiedenis

Medische geschiedenis (ziektegeschiedenis) is een belangrijk onderdeel bij de diagnose van commotio cerebri (hersenschudding).

Familiegeschiedenis

Sociale Geschiedenis

Huidige anamnese / systemische anamnese (somatische en psychische klachten).

  • Welke symptomen heb je opgemerkt?
  • Kun je je een uitlokkende gebeurtenis (ongeval) herinneren?
  • Heeft u last van hoofdpijn, duizeligheid en / of misselijkheid?
  • Was u bewusteloos? * Zo ja, kan iemand dan vertellen hoe lang de bewusteloosheid heeft geduurd?
  • Ben je gevoelig voor licht / geluid?
  • Kunt u zich de hele procedure herinneren?

Vegetatieve anamnese incl. voedingsanamnese

Zelfanamnese incl. medicatie anamnese

  • Reeds bestaande voorwaarden (hoofd verwondingen, neurologische aandoeningen).
  • Operations
  • Allergieën
  • Medicatiegeschiedenis

* Als deze vraag met "Ja" is beantwoord, is een onmiddellijk bezoek aan de dokter vereist! (Informatie zonder garantie)