Collagenose: oorzaken, symptomen en behandeling

Een zogenaamde collagenose is een bijzondere auto-immuunziekte. In de context van een auto-immuunziekte wordt het eigen weefsel van het lichaam gezien door de immuunsysteem van het menselijk lichaam als een zogenaamd vreemd lichaam.

Wat is collagenose?

Collagenose wordt door vooraanstaande medische experts beschouwd als een ernstige ziekte bindweefsel​ Omdat tijdens de collagenose verschillende organen tegelijkertijd kunnen worden aangetast, kunnen verschillende klinische beelden ontstaan ​​naarmate de ziekte voortschrijdt. Het zogenaamde antifosfolipidensyndroom is onder meer gebaseerd op collagenose. In dit geval is het immuunsysteemDe afweer tegen het eigen weefsel van het lichaam leidt tot een verhoogde bloed stolling. Naast het antifosfolipidensyndroom worden echter de zogenaamde Syndroom van Sjogren wordt ook genoemd als een typisch ziektebeeld. In Syndroom van Sjogren, klagen de getroffenen voornamelijk over pijnlijke en brandend slijmvliezen. Vooral het gebied rond de ogen wordt vaak aangetast.

Oorzaken

Tot op heden zijn de oorzaken van collagenose niet volledig vastgesteld. Toonaangevende medische experts zien echter een sterk verband tussen het optreden van collagenose en erfelijke factoren bij de getroffenen. Omdat vrouwen bijzonder vaak worden getroffen door collagenose, het hormonale evenwicht van onder andere het menselijk lichaam staat naast erfelijke factoren centraal bij medische experts. Naast de reeds genoemde factoren, een bijzonder hoog niveau van psychologisch spanning kan ook collagenose veroorzaken. Extreme blootstelling aan zonlicht wordt ook beschouwd als een andere mogelijke oorzaak van collagenose. Slechts in zeer enkele gevallen wordt aangenomen dat een aan virussen gerelateerde ziekte collagenose veroorzaakt. De diagnose van collagenose vereist meestal een langdurig verblijf in een kliniek.

Symptomen, klachten en tekenen

Collagenose veroorzaakt aanvankelijk typische algemene symptomen zoals koorts en gewichtsverlies. De lichaamstemperatuur blijft vaak langdurig hoog, maar komt zelden boven de 38.5 graden Celsius uit. Niettemin is de koorts leidt tot een gevoel van ziekte. Naast deze algemene ziekteverschijnselen, verschillende ziektebeelden zoals Syndroom van Sjogren of antifosfolipidensyndroom, die op hun beurt weer met verschillende symptomen en klachten gepaard gaan. Over het algemeen ontwikkelt zich de zogenaamde sicca-symptomatologie, waarbij de ogen droog zijn en mond, en bij vrouwen vaginale droogheid​ Het belangrijkste symptoom van collagenose is het fenomeen van Raynaud. Dit houdt in dat de vingers blauw worden en opzwellen voordat ze rood worden en uiteindelijk overlijden. Hiermee geassocieerd zijn gevoelloosheid, pijn en verlamming. De symptomen kunnen ook van invloed zijn op de botten en gewrichten, afhankelijk van het type en de ernst van de auto-immuunziekte. In ernstige gevallen eczeem en erytheem vormen zich ook op de handen en voeten, soms ook vergezeld van pijn en paresthesieën. Wanneer systemic lupus erythematosus ontwikkelt zich als onderdeel van collagenose, huidveranderingen komen ook voor op het gezicht. Bovendien vormen cysten in het gehemelte en gevoeligheid voor de zon huid optreedt.

Diagnose en verloop

Als onderdeel van een uitgebreide diagnose is het verzamelen van een bloed steekproef is altijd de eerste overweging. Op voorwaarde dat een eerste vermoeden van collagenose ontstaat tijdens het onderzoek van de bloed in een laboratorium moet nader onderzoek worden overwogen. Om de diagnose te verbeteren worden onder meer zogenaamde beeldvormende technieken gebruikt. Zo kan een eerste vermoeden onderbouwd worden door middel van een Röntgenstraal van de thorax. De Röntgenstraal moet altijd in twee vlakken worden genomen. Optimale resultaten kunnen dus worden bereikt door zowel de stralingsbron achter de thorax als de stralingsbron naast de thorax te plaatsen. Een andere gebruikte beeldtechniek is een ultrageluid onderzoek van de longen. In de loop van dit onderzoek heeft de hart- wordt ook onderworpen aan een uitgebreide beoordeling. Als er afwijkingen in de longen zijn, bijvoorbeeld a longfunctietest wordt in de meeste gevallen overwogen. Als het zenuwstelsel al is aangetast door collagenose, moet een beoordeling door een neuroloog worden gestart.

Complicaties

Collagenose is een relatief ernstige ziekte. Dit beperkt extreem de kwaliteit van leven en het dagelijks leven van de getroffen persoon. Het leidt in de meeste gevallen tot klachten aan verschillende organen en ook in de zenuwstelsel​ Het exacte verloop van de ziekte is afhankelijk van de aangetaste organen, zodat een algemene voorspelling in de meeste gevallen niet mogelijk is. Indien nodig, a transplantatie is vereist zodat de getroffen persoon kan blijven overleven. Evenzo kunnen verlamming en verschillende sensorische stoornissen optreden over het hele lichaam, waardoor het dagelijks leven moeilijk wordt. Het is niet ongebruikelijk dat patiënten ook ernstig ervaren pijn, welke kan leiden tot prikkelbaarheid en psychisch ongemak. Bij de behandeling van collagenose zijn er meestal geen specifieke problemen of complicaties. Een positief verloop van de ziekte kan echter niet in alle gevallen worden gegarandeerd. De behandeling zelf wordt uitgevoerd met behulp van medicijnen en kan de patiënten beperken. Bovendien lijden sommige getroffen personen aan zogenaamde fantoompijn, wat ook leidt tot een vermindering van de kwaliteit van leven. De levensverwachting wordt meestal niet verminderd door collagenose.

Wanneer moet je naar een dokter?

Als symptomen zoals een droge mond or gewrichtspijn worden opgemerkt, kan er een ernstige onderliggende oorzaak zijn voorwaarde dat moet worden verduidelijkt. Medisch advies is noodzakelijk als symptomen en ongemak toenemen of uiterlijk na een week niet zijn verdwenen. Als verder volksgezondheid er ontstaan ​​problemen, zoals aanhoudende 피로 or water behoud in de handen, raadpleeg dan direct de huisarts. Getroffen personen dienen bovengenoemde klachten snel te laten verhelderen, zodat eventuele collagenose in een vroeg stadium kan worden opgespoord. Als de ziekte ernstige pijn of zelfs psychische problemen veroorzaakt, moet de patiënt onmiddellijk de arts op de hoogte brengen, die eventueel verder kan beginnen therapie en raadpleeg een psycholoog. Collagenose treft vooral vrouwen. Mensen die onder spanning of een hormonale aandoening hebben, behoren ook tot de risicogroepen en dienen de huisarts op de hoogte te stellen van ongebruikelijke symptomen. Naast de huisarts kan er een internist geraadpleegd worden. De individuele klachten dienen door verschillende specialisten te worden behandeld. In de late stadia moet de ziekte in het ziekenhuis worden behandeld.

Behandeling en therapie

Om de individuele symptomen te verlichten, therapie op maat van de patiënt is essentieel. Om een ​​geschikte therapeutische methode te selecteren, is het essentieel om de organen te identificeren die bij collagenose betrokken zijn. Patiënten die bijvoorbeeld aan collagenose lijden zonder dat er organen bij betrokken zijn, dienen primair symptomatisch te worden behandeld. Dus in overleg met de behandelende artsen een medicijn therapie wordt meestal geïnitieerd. Bovendien regelmatig Grensverkeer door een arts wordt aanbevolen als onderdeel van deze therapievorm. Als individuele organen zijn aangevallen tijdens de ziekte, moet een immunosuppressieve behandeling worden toegepast. In het kader van immunosuppressieve behandeling kunnen individuele processen van de immuunsysteem worden onderdrukt. De afweer van het immuunsysteem wordt dus uitgeschakeld. cortisone wordt daarom vaak gebruikt aan het begin van de therapie.

Vooruitzichten en prognose

Collagenose is een auto-immuun, inflammatoir zacht weefsel reumatiek​ De verschillende vormen van collagenose hebben een goede prognose maar zijn niet te genezen. Leven met deze auto-immuunziekte brengt de patiënt permanent door periodes van verschillende gelokaliseerde ontstekingpijn en ongemak, maar ook tijdens relatief pijnvrije perioden. Dit worden ook wel actieve en inactieve fasen van de ziekte genoemd. De ernst van pijnsymptomen varieert. Milde, matige tot ernstige pijn kan optreden, gekenmerkt door tijdelijke episodes. Het doel met betrekking tot de bestaande prognose voor collagenose is om de pijnsymptomen zo te behandelen dat de patiënt zo symptoomvrij mogelijk kan leven. Het gebruik van pijnstillers en ontstekingsremmend drugs wordt daarom door de arts individueel op de patiënt en de specifieke symptomen afgestemd. patiënten met collagenose moeten hun leven lang regelmatig medisch worden gecontroleerd om gevolgschade op te sporen en te voorkomen. volksgezondheid veranderingen als gevolg van verschillende ontstekingshaarden op tijd. Bij intensieve recidieven met ernstige pijnklachten of organische beperkingen dient ook de arts te worden geraadpleegd. Het is mogelijk dat de pijnmedicatie dan wordt aangepast aan de tijdelijke terugval.

het voorkomen

Omdat de oorzaken van collagenose tot nu toe niet duidelijk zijn geïdentificeerd, kan er geen specifieke aanbeveling voor preventie worden gedaan. Zo kunnen alleen de symptomen die verband houden met de ziekte worden verlicht. Als de individuele symptomen niet worden behandeld, zogenaamde fantoompijn kan gebeuren. De zogenoemde fantoompijn leidt altijd tot een blijvende symptomatologie, hoewel de onderliggende ziekte al genezen is.

Follow-up

De persoon met collagenose heeft meestal weinig of zelfs geen speciale opties voor nazorg, aangezien deze ziekte meestal ook niet volledig kan worden genezen. Omdat het echter niet mogelijk is dat de ziekte zichzelf geneest, moet de persoon met collagenose bij de eerste tekenen en symptomen van de ziekte een arts raadplegen om het optreden van verdere complicaties of een verdere verergering van de symptomen te voorkomen. Een vroege diagnose heeft in de regel altijd een zeer positief effect op het verdere verloop van de ziekte. De meeste patiënten met deze ziekte zijn afhankelijk van het nemen van medicatie ter bescherming van de interne organen van de symptomen en om andere complicaties te voorkomen. In dat geval dienen de instructies van de arts altijd te worden opgevolgd en dienen vragen of bijwerkingen altijd eerst met de arts te worden besproken. Patiënten met collagenose moeten zichzelf ook bijzonder goed beschermen tegen infecties of andere ziekten, aangezien het immuunsysteem aanzienlijk verzwakt is. De hulp en zorg van de getroffen persoon door zijn eigen familie kan ook zeer nuttig zijn bij deze ziekte en mogelijk psychisch ongemak voorkomen.

Dit is wat u zelf kunt doen

Omdat de oorzaken van collagenose niet voldoende zijn onderzocht, niet volledig maatregelen voor zelfhulp kan worden gegeven. De ziekte vertegenwoordigt een ernstige inmenging in de levensstijl van de getroffen persoon. Daarom is het vooral belangrijk om aandacht te besteden aan een stabiele psyche. Positief denken is nuttig bij het dagelijks omgaan met de ziekte. Diverse activiteiten ter verbetering van het welzijn dienen gericht te worden uitgevoerd. Afwisseling en levensbevestigende vrijetijdsactiviteiten worden aanbevolen. Een betrouwbare sociale omgeving is nuttig bij het omgaan met dagelijkse uitdagingen. Daarom moeten contacten worden gecultiveerd en moet terugtrekkingsgedrag worden vermeden. Een gezonde levensstijl is gunstig. Dit omvat een gebalanceerd dieet rijk aan vitaminen en voldoende beweging. Fysieke activiteiten dienen aangepast te worden aan de huidige mogelijkheden. Overmatige eisen moeten altijd worden vermeden. Het verbruik van alcohol, drugs of medicatie die niet met de behandelende arts is afgesproken, moet worden vermeden. Optimale slaaphygiëne is noodzakelijk voor een goede nachtrust. De voorwaarden moeten daarom worden gecontroleerd en aangepast aan individuele vereisten. Voor veel patiënten is een uitwisseling met andere patiënten erg nuttig en wordt het als prettig ervaren. In zelfhulpgroepen of in fora kan een uitwisseling met andere mensen worden gecultiveerd. Er worden vertrouwensgesprekken gevoerd en er wordt wederzijdse bijstand verleend.