Co-enzym Q10: veiligheidsbeoordeling

Onderzoekers publiceerden een intake-niveau (Observed Safe Level, OSL) voor co-enzym Q10 (ubiquinone), dat als veilig wordt beschouwd. Daarnaast is er een acceptabele dagelijkse inname (ADI) gepubliceerd.

Wetenschappers identificeerden een OSL van 1,200 mg ubiquinon per persoon per dag. Bovendien publiceerden wetenschappers een ADI van 12 mg / kg per dag.

De ADI werd bepaald met behulp van een No Observed Adverse Effect Level (NOAEL), zonder bijwerkingen waargenomen vanaf co-enzym Q10 inname, rekening houdend met een veiligheidsfactor van 100.