Codeïne: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe codeïne werkt

Codeïne dempt de hoestreflex door het hoestcentrum in de hersenstam te remmen. Volgens de huidige doctrine is dit codeïne-effect voornamelijk te wijten aan morfine – een metabolisch tussenproduct (metaboliet) waarin codeïne in kleine hoeveelheden in de lever wordt omgezet. Er zijn echter ook aanwijzingen dat codeïne-6-glucuronide verantwoordelijk is voor het effect. Dit is een andere metaboliet die in de lever wordt gevormd uit codeïne.

Het analgetische effect is voornamelijk te danken aan het metabolische tussenproduct morfine. Codeïne zelf kan ook aan de koppelingsplaatsen van opioïden (opioïdereceptoren) worden gekoppeld, maar met minder bindend vermogen.

Zoals alle opioïden heeft codeïne ook een constiperend en kalmerend effect.

Hoest

Hoesten is een gezonde afweerreactie van het lichaam. Het helpt vreemde voorwerpen uit de luchtwegen te verwijderen – bacteriën, virussen of bijvoorbeeld rookdeeltjes worden samen met wat slijm opgehoest (“productieve hoest”). De impuls hiervoor wordt geleverd door het hoestcentrum in de hersenstam, waaraan de irritatie van het slijmvlies door het vreemde lichaam via zenuwbanen wordt gemeld.

Bij irritatie of ontsteking van het slijmvlies kan de hoestprikkel echter ook optreden als er in het geheel geen afscheiding in de luchtwegen aanwezig is. Dit staat bekend als een “droge prikkelbare hoest”. Dit heeft geen fysiologisch voordeel.

In de vorm van druppels, hoestsiroop of tabletten wordt codeïne via de mond (oraal) ingenomen. Het actieve ingrediënt wordt snel vanuit de dunne darm opgenomen en in het bloed opgenomen. Daarom worden na inname op een lege maag de maximale niveaus van het actieve ingrediënt na ongeveer een uur bereikt.

In de lever wordt codeïne afgebroken tot tussenproducten (waaronder morfine) en vervolgens via de nieren in de urine uitgescheiden.

Wanneer wordt codeïne gebruikt?

Codeïne wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van droge prikkelbare hoest. In combinatie met paracetamol kan de werkzame stof echter ook als pijnstiller worden gebruikt.

Hoe codeïne wordt gebruikt

Bij prikkelbare hoest wordt de codeïnedosering aangepast aan de hoestfrequentie en -sterkte van de patiënt. Volwassenen en adolescenten ouder dan twaalf jaar zonder andere ernstige aandoeningen van de luchtwegen mogen maximaal 200 milligram van het werkzame bestanddeel per dag innemen.

De totale dagelijkse dosis wordt gewoonlijk verdeeld in vier afzonderlijke doses. De laatste dosis moet bij voorkeur vlak voor het slapengaan worden ingenomen om te voorkomen dat hoestirritatie de slaap verstoort.

Vanwege ernstige bijwerkingen, waarvan sommige fataal waren, adviseert het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) codeïne niet langer te gebruiken bij kinderen jonger dan twaalf jaar.

Wat zijn de bijwerkingen van codeïne?

Lichte hoofdpijn en slaperigheid komen vaak voor.

Af en toe komen slaapstoornissen, kortademigheid of een droge mond voor.

In zeldzame gevallen ontwikkelen zich ernstige allergische reacties (zoals het Stevens-Johnson-syndroom).

Overdosering

Symptomen van opiaatvergiftiging kunnen optreden als de doses te hoog zijn of bij mensen die het medicijn vanwege genetische aandoeningen bijzonder snel in morfine omzetten. Deze omvatten euforie of verhoogde slaperigheid, een afname van de ademhalingsdrift (ademhalingsdepressie), een daling van de bloeddruk, stoornissen in willekeurige bewegingen (ataxie) en spierkrampen.

In deze context kan het codeïne/alcoholmengsel de symptomen van een overdosis verergeren.

Als u na het gebruik van codeïne last krijgt van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u tot dan toe geen symptomen heeft ondervonden, raadpleeg dan uw arts.

Wanneer mag codeïne niet worden ingenomen?

Contra-indicaties

Codeïne mag niet worden gebruikt bij:

  • overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel
  • onvoldoende ademhalingscapaciteit (ademhalingsinsufficiëntie) of verminderde ademhalingscontrole (ademdepressie)
  • @ longontsteking
  • acute astma-aanval
  • kinderen onder de twaalf jaar
  • naderende geboorte
  • bedreigde vroeggeboorte
  • Patiënten van wie bekend is dat ze ‘ultrasnelle CYP2D6-metaboliseerders’ zijn, dat wil zeggen die codeïne zeer snel in morfine omzetten

Interacties

Verplaatsbaarheid en bediening van machines

Codeïne heeft een anticonvulsief effect en heeft bijwerkingen die het reactievermogen belemmeren. Daarom moet actieve deelname aan het wegverkeer en het bedienen van machines tijdens het gebruik worden vermeden.

Bij langdurig gebruik, bijvoorbeeld als onderdeel van een totaaltherapeutisch concept voor chronische pijn, moet op individuele tolerantie worden gewacht voordat u weer achter het stuur van een motorvoertuig gaat zitten of machines gaat bedienen.

Leeftijdsbeperking

Codeïne is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan twaalf jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen mogen geen codeïne gebruiken tijdens de zwangerschap. Het actieve ingrediënt kan de placenta passeren en het lichaam van het ongeboren kind binnendringen. Er zijn aanwijzingen dat codeïne gedurende de eerste drie maanden misvormingen in het embryo kan veroorzaken. Als het medicijn kort voor de geboorte wordt gebruikt, kan het bovendien ademhalingsdepressie bij het kind veroorzaken.

Alleen in gerechtvaardigde gevallen mag codeïne worden gebruikt als kortdurend hoestonderdrukker tijdens de zwangerschap bij aanhoudende prikkelbare hoest en falen van fysieke maatregelen.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die codeïne bevatten?

Preparaten die codeïne bevatten, zijn in Duitsland zonder beperking op recept verkrijgbaar.

Codeïne is in Oostenrijk ook op recept verkrijgbaar. Hier is echter slechts één kant-en-klaar preparaat beschikbaar, daarom is het recept vaak gebaseerd op een magistraal preparaat. Dit betekent dat de apotheker op basis van een doktersrecept individueel voor patiënten een codeïnehoudend medicijn bereidt.

In Zwitserland valt codeïne in verstrekkingscategorie B en is hier samen met enkele andere actieve ingrediënten opgenomen in de zogenaamde B+-lijst. Dit betekent dat codeïne ook zonder doktersrecept verkrijgbaar is – na uitgebreid overleg met een apotheker.