Cochleair implantaat: hoe het hoortoestel werkt

Wat is een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat is een elektronische binnenoorprothese. Het bestaat uit een implantaat dat in het binnenoor wordt geplaatst en een spraakprocessor die als hoortoestel achter het oor wordt gedragen. Het cochleaire implantaat kan sommige mensen helpen die ernstig gehoorverlies in het binnenoor hebben.

Het normale hoorproces

Het gezonde oor vangt geluidsgolven op en stuurt deze via de gehoorgang naar het trommelvlies, waardoor dit mechanisch gaat trillen. De drie gehoorbeentjes in het middenoor – malleus, aambeeld en stijgbeugel – brengen de trillingen over naar het zogenaamde ovale venster.

Direct daarachter bevindt zich het binnenoor met het met vloeistof gevulde slakkenhuis (Latijn voor ‘slak’): deze spiraalvormig gewonden botholte bevat het eigenlijke gehoororgaan – een eveneens gewikkeld, met vloeistof gevuld buissysteem van fijne membranen.

Ingebed in deze membranen zijn sensorische cellen uitgerust met fijne haartjes die in de vloeistof uitsteken. Als deze trillen door de geluidsgolven die door het ovale venster worden uitgezonden, geven ze de stimulus via de gehoorzenuw door naar de hersenen. Hier worden de signalen omgezet in akoestische informatie.

Hoe werkt een CI?

De ontvanger van het implantaat in het binnenoor decodeert de signalen en verzendt deze via een elektrode naar het slakkenhuis. Daar stimuleren de elektrische impulsen de gehoorzenuw. Het geeft de signalen door aan de hersenen, die de informatie verwerken alsof het een natuurlijke akoestische gebeurtenis is. Horen wordt dus mogelijk met een CI.

Hoortoestel en cochleair implantaat: de verschillen

Wat is het verschil tussen een CI en een hoortoestel? Een hoortoestel ondersteunt het horen dat nog functioneert. Het bevat een microfoon die geluiden of geluiden uit de omgeving oppikt. Deze worden vervolgens omgezet in elektrische signalen, waarvan het volume door de ingebouwde versterker naar boven wordt bijgesteld. Afhankelijk van de aanwezige gehoorbeperking versterkt het hoortoestel die frequenties of geluiden die de getroffen persoon niet meer goed waarneemt.

Als de geluidsoverdracht door de gehoorbeperking te sterk wordt beperkt of als de omzetting van geluidsgolven in prikkels in het binnenoor niet meer werkt, bereikt het hoortoestel zijn grenzen. In zulke gevallen kan een cochleair implantaat uitkomst bieden. Het neemt de functies van het binnenoor over en stuurt signalen rechtstreeks naar de gehoorzenuw. De CI zorgt er dus voor dat mensen zonder functionerend gehoor kunnen horen, bijvoorbeeld kinderen die doof geboren zijn.

Cochleair implantaat: wanneer wordt het gebruikt?

Een intacte gehoorzenuw en centrale gehoorgang zijn de basisvereisten voor een cochleair implantaat. Volwassenen en kinderen die doof of zeer slechthorend zijn en voor wie een conventioneel hoortoestel, beengeleidingshoortoestel of implanteerbaar hoortoestel geen gesproken communicatie mogelijk maakt, kunnen baat hebben bij een CI. De reden voor het gehoorverlies of gehoorverlies – of het nu gaat om gehoorverlies, geluidstrauma, medicatie of een ongeval – doet er niet toe.

Concreet worden cochleaire implantaten gebruikt voor:

 • Schade aan de haarcellen in het slakkenhuis (bekend als cochleaire doofheid).
 • Postlinguale doofheid (begint pas na het leren van de taal)
 • Prelinguale of erfelijke doofheid bij kinderen (begin van doofheid vóór het leren van de taal)
 • Gehoorverlies waarbij spraakverstaan ​​zelfs met een gehoorapparaat niet mogelijk is

In tegenstelling tot kinderen krijgen volwassenen die al doof zijn geboren gewoonlijk geen cochleair implantaat. Hun hersenen hebben nooit geleerd akoestische stimuli te herkennen en te interpreteren. Omdat het al volwassen is, wordt niet verwacht dat het nog steeds de juiste vaardigheden voor het begrijpen van gesproken taal kan verwerven. Daarom blijft een cochleair implantaat meestal ineffectief.

Unilateraal of bilateraal?

In principe kan een cochleair implantaat unilateraal of bilateraal worden gebruikt – afhankelijk van de gehoorbeperking en hoe uitgesproken deze aan elke kant is.

Voor sommige patiënten kan de optimale therapie dus bestaan ​​uit het gebruik van een CI aan de ene kant en een hoortoestel aan de andere kant. In andere gevallen is een bilaterale aanpassing met een cochleair implantaat zinvoller – spraakverstaan ​​in lawaai en gericht horen is dan over het algemeen beter dan met een unilateraal CI.

De arts bespreekt individueel met elke patiënt of met de ouders van het behandelde kind welke maatregelen leiden tot de beste hoorervaring.

Cochleair implantaat: voor- en nadelen

Cochleaire implantaten vervangen de oren niet, maar bieden wel veel mogelijkheden voor de getroffenen. Geïnteresseerden dienen zich vooraf te informeren over deze voordelen, maar ook over de mogelijke nadelen en risico's.

Voordelen van het cochleair implantaat

Cochleaire implantaten vergroten het waarneembare bereik van geluid en volume, waardoor de drager makkelijker met zijn medemensen kan communiceren en zo (weer) een groter aandeel heeft in sociale ontmoetingen. Muziek kan ook beter worden waargenomen. Bij kinderen kan het zo vroeg mogelijk plaatsen van cochleaire implantaten de spraakontwikkeling bevorderen.

Nadelen van het cochleair implantaat

Nadelen en beperkingen geassocieerd met een cochleair implantaat:

 • Het implantaat moet worden verwijderd tijdens het slapen en tijdens bepaalde sporten zoals zwemmen of vechtsporten.
 • Sterke magnetische velden, elektrostatica en hoogfrequente signalen kunnen in zeldzame gevallen onbedoelde irritatie van de gehoorzenuw veroorzaken.
 • Externe, extra microfoons kunnen nodig zijn om tv en audio zo realistisch mogelijk te horen.
 • Omdat een cochleair implantaat een complex apparaat is, kunnen er technische complicaties optreden.
 • Verzorging en onderhoud zowel thuis als in de zorgkliniek kan veel tijd in beslag nemen.
 • Ondanks intensieve training treedt volledig herstel van spraakverstaan ​​zelden op, omdat de taalkundige informatie voor de hersenen onvolledig blijft.
 • Sommige mensen vinden een cochleair implantaat visueel onaantrekkelijk.

Cochleair implantaat bij kinderen

De procedure is mogelijk vanaf de zesde levensmaand – in individuele gevallen kan het cochleair implantaat zelfs worden ingebracht bij baby's jonger dan zes maanden. Voor kinderen die pas na verloop van tijd ernstig doof of slechthorend worden, moet de procedure zo vroeg mogelijk plaatsvinden.

Wanneer is een CI niet geschikt voor kinderen?

In deze gevallen is het cochleair implantaat niet geschikt voor kinderen:

 • aangeboren afwezigheid van het slakkenhuis
 • Doofheid van de gehoorzenuw
 • gebrek aan revalidatievaardigheden

Cochleair implantaat: de operatie

Voorafgaand aan een cochleaire implantaatoperatie gaat er een uitgebreide voorbereiding vooraf. Dit bevat:

 • een algemene preoperatieve diagnose
 • onderzoek van de gehoor- en spraakstatus
 • beeldvormend onderzoek van de interne hoofdstructuren door middel van magnetische resonantie beeldvorming (MRI) of computertomografie (CT)
 • een gedetailleerd persoonlijk consult en uitleg van de patiënt door de behandelend arts over de procedure, kansen en risico's van de ingreep

Er zijn cochleaire implantaten van verschillende modellen en van verschillende fabrikanten. De arts en de patiënt (of de ouders van het te opereren kind) beslissen samen welk apparaat er geïmplanteerd wordt.

Hoe wordt een cochleair implantaat ingebracht?

Van daaruit boort de chirurg een kanaal in het middenoor, van waaruit hij via een ander gat een opening naar het binnenoor maakt. Via deze toegang duwt hij de elektrode in het slakkenhuis. Hij verankert het eigenlijke implantaat in een apart botbed achter het oor. Tijdens de operatie wordt het cochleair implantaat getest en wordt de functie van de gehoorzenuw gecontroleerd.

Normaal gesproken kan de patiënt daarna direct het ziekenhuis verlaten. Postoperatieve controles omvatten computertomografie (CT) of magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) om de positie van het implantaat in het oor te controleren, en zorgvuldig toezicht op de wondgenezing. Op deze manier kunnen eventuele complicaties in een vroeg stadium worden opgespoord.

De laatste stap is de individuele aanpassing van de spraakprocessor na volledige wondgenezing.

Cochleair implantaat: risico's van de procedure

Naast de algemene risico's die aan elke operatie zijn verbonden (bijvoorbeeld problemen met de wondgenezing), kunnen er soms specifieke complicaties optreden tijdens een cochleaire implantaatoperatie. Deze omvatten:

 • Duizeligheid
 • Schade aan zenuwen in het operatiegebied
 • Ongewenste stimulatie van andere zenuwen (vooral gezichts- en smaakzenuwen)
 • Infecties van het middenoor
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • vorming van een fistel
 • Blauwe plekken (hematoom)
 • Verlies van enig restgehoor
 • Materiële incompatibiliteit
 • Afwijzing van het implantaat

In zeldzame gevallen veroorzaakt een defect cochleair implantaat hoofdpijn. Een nieuw oorimplantaat kan helpen.

Na het inbrengen van het cochleair implantaat kunnen gehoorproblemen optreden, vooral bij volwassenen. Dit komt omdat het horen met de elektronische prothese in het begin vreemd is en de drager er eerst aan moet wennen. Kinderen hebben hier minder problemen. Ze groeien op met het implantaat in hun oren, dus de moeilijke aanpassing is niet nodig.

Cochleaire implantaatchirurgie: waar u achteraf op moet letten

Zowel postoperatieve basistherapie als vervolgtherapie, evenals levenslange nazorg, zijn van cruciaal belang voor het succes van de procedure.

Voor kinderen zijn ouders, kinderartsen en logopedisten betrokken bij de plaatsing van het cochleaire implantaat en de nazorg.

Basistherapie

Naast de algemene medische opvolging omvat de basistherapie initiële aanpassing en geleidelijke optimalisatie van de spraakprocessor:

Na de operatie wordt het cochleaire implantaat voor de eerste keer geactiveerd en aangepast. Speciale nadruk wordt gelegd op gehoor- en spraaktests, controles en intensieve auditieve spraaktraining. Bovendien wordt de patiënt getraind in de omgang met en het gebruik van aanvullende apparaten.

Vervolgtherapie

De basistherapie wordt voortgezet in de vervolgtherapie. De hersenen moeten gewend raken aan de nieuwe kunstmatige stimulatie en de noodzakelijke perceptuele en verwerkingsprocedures leren. Een intensieve combinatie van training en periodieke aanpassingen van de spraakprocessor vormen de basis voor het succes van de behandeling. Regelmatige audiometrische controles helpen hierbij.

Nazorg

Een cochleair implantaat vereist levenslange nazorg door een kliniek met de juiste ervaring. Deze nazorg bestaat uit een medische en technische controle en overleg. Artsen controleren regelmatig de gehoor-, spraak- en taalprestaties van de patiënt en documenteren deze. Het doel is om het individuele communicatievermogen van de patiënt te optimaliseren en te stabiliseren.

Cochleair implantaat: kosten

Duitsland

De kosten van een cochleair implantaat – dat wil zeggen het apparaat, de operatie en de nazorg – bedragen ongeveer 40,000 euro. Als de getroffen persoon voldoet aan de vereisten voor de procedure, dekken de wettelijke zorgverzekeraars de kosten.

Bij particuliere zorgverzekeraars dient u vooraf na te gaan of de kosten vergoed worden.

Oostenrijk

De kosten voor de operatie en de initiële uitrusting worden doorgaans gedekt door een fonds. Getroffen personen hoeven dan alleen de vervolgkosten zelf te betalen, namelijk voor: