Stuitbeenpijn in verband met weeën | Oefeningen voor pijn in het stuitbeen tijdens de zwangerschap

Stuitbeenpijn in verband met weeën

contracties kan al in de 20e week van voorkomen zwangerschap, bekend als weeën. Deze contracties kunnen zich ook manifesteren als rug pijn, pijn in de buik or stuitbeen pijn, maar ze mogen niet vaker dan 3 keer per uur vóór de geboortedatum voorkomen en niet met regelmatige tussenpozen, anders moet een arts worden geraadpleegd. Geboorteweeën, in het begin de zogenaamde openingsweeën, drukken zich uit met regelmatige tussenpozen, die in het begin langer zijn en dan steeds kleiner worden. Deze opening contracties ook meer pijn doen op het gebied van de stuitbeen aan het begin en later in de buik en mogelijk in de benen. Ontlasting kan bijvoorbeeld worden bereikt door een massage met een egelbal of door warmte op de rug toe te passen.

Werkverbod

De Wet moederschapsbescherming bevat niet alleen voorschriften over de inrichting van de werkplek en het ontslagverbod, maar ook arbeidsverboden. Het is momenteel alleen van toepassing op vrouwen die thuis werken of werken, niet op vrouwelijke studenten, leerlingen of zelfstandigen. De regelgeving voor vrouwelijke ambtenaren wordt ook afzonderlijk beschreven door de federale en deelstaatregeringen.

Enerzijds is er een individueel tewerkstellingsverbod dat afhankelijk is van het leven of volksgezondheid van de moeder of het kind loopt in het individuele geval gevaar. In individuele gevallen kan dit bijvoorbeeld een psychisch probleem zijn, neiging tot braken of een eerdere miskraam​ Het individuele tewerkstellingsverbod moet worden afgegeven door middel van een medische verklaring waarin het desbetreffende probleem wordt beschreven.

Daarnaast is er een werkgerelateerd tewerkstellingsverbod dat verwijst naar de omstandigheden op de werkvloer. Er moet een competente beoordeling zijn door de werkgever, bijvoorbeeld ook in samenwerking met een bedrijfsarts, om het risico voor de zwangere vrouw en het kind in te schatten. Zo kan de zwangere vrouw worden overgeplaatst of ontslagen.

Als de behandelend arts de indruk heeft dat de omstandigheden op de werkplek niet voldoende goed zijn onderzocht, kan hij ook een tijdelijk arbeidsverbod uitvaardigen totdat de omstandigheden zijn opgehelderd. Er geldt een algemeen arbeidsverbod in de laatste 6 weken voor de bevalling, tenzij de zwangere er vrijwillig mee instemt. Activiteiten die een aanstaande moeder niet mag uitvoeren zijn bijvoorbeeld het tillen van zware lasten (meer dan 5 of 10 kg), staande activiteiten van meer dan 4 uur, activiteiten met verhoogd risico op ongevallen en stukwerk.