Cobalamine (vitamine B12): veiligheidsbeoordeling

De deskundigengroep in het Verenigd Koninkrijk op vitaminen en mineralen (EVM) laatst geëvalueerd vitaminen en mineralen voor de veiligheid in 2003 en een zogenaamd Safe Upper Level (SUL) of Guidance Level voor elke micronutriënt vastgesteld, op voorwaarde dat er voldoende gegevens beschikbaar waren. Dit SUL- of begeleidingsniveau weerspiegelt de veilige maximale hoeveelheid van een micronutriënt die geen bijwerkingen veroorzaakt wanneer het een leven lang dagelijks uit alle bronnen wordt ingenomen.

De maximale veilige dagelijkse inname voor vitamine B12 is 2,000 µg. De maximale veilige dagelijkse inname voor vitamine B12 is 800 keer de door de EU aanbevolen dagelijkse inname (Nutrient Reference Value, NRV).

Deze waarde is van toepassing op volwassenen van 19 jaar en ouder en houdt alleen rekening met de inname van vitamine B12 van dieet supplementen naast de conventionele inname via de voeding. Het is niet van toepassing op zwangere of zogende vrouwen vanwege een gebrek aan studies.

Tot op heden geen nadelige bijwerkingen van overmatige vitamine B12-inname, beide van conventionele dieet en supplementen, zijn waargenomen.

De gegevens van de NVS II (Nationale Voedingsenquête II, 2008) over de dagelijkse inname van vitamine B12 uit alle bronnen (conventioneel dieet en supplementen) geven aan dat een hoeveelheid van 2,000 µg vitamine B12 per dag nog lang niet bereikt is.

Talrijke studies hebben nee gevonden bijwerkingen voor de verschillende vormen van vitamine B12 (cyanocobalamine, hydroxycobalamine en methylcobalamine) in grote hoeveelheden. De dagelijkse inname van cyanocobalamine in hoeveelheden van 4,500 µg gedurende twee weken, 2,000 µg gedurende één jaar en 1,000 µg gedurende meerdere jaren bleef zonder waarneembare bijwerkingen. Nee bijwerkingen werden ook waargenomen bij dagelijkse inname van 300 µg hydroxycobalamine gedurende één jaar en 6,000 µg methylcobalamine per dag gedurende 12 weken. Hoog-dosis orale vitamine B12 therapie bij 5,000 µg per maand genomen gedurende vijf jaar toonde ook nee bijwerkingen.

De veiligheid van vitamine B12 zelfs bij hoge doses kan onder meer worden toegeschreven aan het feit dat de opneembare hoeveelheid in de darm fysiologisch beperkt is en niet naar believen kan worden verhoogd. Dat wil zeggen dat bij een overmatige opname slechts een klein deel daadwerkelijk wordt opgenomen.