Cobalamine (vitamine B12): risicogroepen

Risicogroepen voor cobalamine-tekort zijn onder meer personen met:

Toelichting op de leveringstoestand (Nationale Consumptiestudie II 2008).

8% van de mannen en 26% van de vrouwen haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet. Bij vrouwen van 14-24 jaar is het aandeel onderaanbod bijzonder hoog, namelijk 33%, en daalt vervolgens met toenemende leeftijd tot 26% (65-80 jaar). ).