Clomipramine: effecten, indicaties

Hoe clomipramine werkt

Clomipramine heeft een wisselwerking met talrijke koppelingsplaatsen (receptoren) van zenuwboodschappers (neurotransmitters). Dit verklaart de stemmingsverbeterende, anti-obsessieve en pijnstillende effecten.

Signaaloverdracht in de hersenen vindt plaats via neurotransmitters zoals serotonine en noradrenaline. Wanneer een elektrische impuls een zenuwcel prikkelt, laat deze een boodschapper vrij in de synaptische spleet – een kleine opening die fungeert als contactpunt met de naburige zenuwcel.

De boodschapper migreert naar de naburige cel, bindt zich daar aan speciale receptoren en verzendt daarmee het signaal. De neurotransmitter wordt vervolgens opnieuw opgenomen in de cel van herkomst, waardoor het effect ervan wordt beëindigd.

Hier komt clomipramine in beeld. Het voorkomt dat boodschapperstoffen zoals serotonine en noradrenaline opnieuw worden opgenomen in de zenuwcel van herkomst, waardoor ze langer hun werking uitoefenen.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Clomipramine wordt na orale inname volledig en snel vanuit de dunne darm in het bloed opgenomen. De eerste halte voor het bloed dat uit de darm komt, is de lever als centraal stofwisselingsorgaan. Daar wordt tot 50 procent van het actieve ingrediënt onmiddellijk gemetaboliseerd.

De maximale bloedplasmaspiegels van clomipramine worden twee tot acht uur na inname bereikt. Uitscheiding vindt voornamelijk via de nieren in de urine plaats. Clomipramine zelf wordt na ongeveer 21 uur uitgescheiden, en de helft van zijn actieve metaboliet (metaboliet), desmethylclomipramine, wordt na 36 uur uitgescheiden.

Wanneer wordt clomipramine gebruikt?

Goedgekeurde indicaties voor clomipramine – met kleine verschillen tussen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland – zijn:

 • Depressie
 • Kataplexie (plotseling verlies van spierspanning) bij narcolepsie
 • Hypnagogene hallucinaties (hallucinaties bij het in slaap vallen) bij narcolepsie: indicatie alleen goedgekeurd in Duitsland
 • Slaapverlamming: alleen goedgekeurd voor gebruik in Duitsland
 • langdurige pijnbehandeling als onderdeel van een totaal therapeutisch concept: alleen goedgekeurd voor gebruik in Duitsland en Zwitserland
 • Enuresis nocturna (bedplassen) bij kinderen vanaf 5 jaar (Duitsland) of na 6 jaar (Zwitserland) als onderdeel van een algemeen therapeutisch concept na uitsluiting van organische oorzaken (geen goedkeuring voor deze indicatie in Oostenrijk)

Het gebruik buiten de goedgekeurde indicaties kan plaatsvinden na zorgvuldige informatie van de patiënt in het kader van een zogenaamd “off-label gebruik”.

Hoe clomipramine wordt gebruikt

De behandeling wordt voorzichtig gestart, dat wil zeggen met een lagere dosis, die vervolgens langzaam wordt verhoogd totdat het gewenste behandelingseffect optreedt. Deze hoeveelheid werkzame stof wordt vervolgens aangehouden als onderhoudsdosis.

Om de behandeling te beëindigen, wordt de dosis geleidelijk weer verlaagd. Dit “afbouwen” van de behandeling is bedoeld om bijwerkingen te voorkomen die het gevolg kunnen zijn van een abrupte stopzetting.

De behandeling begint doorgaans ongeveer zeven tot 28 dagen nadat de patiënt ermee is begonnen effect te sorteren. Hoe lang het medicijn moet worden ingenomen, wordt bepaald door de arts.

Wat zijn de bijwerkingen van clomipramine?

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn spraakstoornissen, spierzwakte, hallucinaties, verwarring, slaapstoornissen, angst, braken, diarree, smaakstoornissen, oorsuizen (tinnitus) en jeuk.

Af en toe ervaren patiënten epileptische aanvallen. In zeldzame gevallen treedt er als gevolg van de behandeling een afname van het aantal witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (trombocyten) en urineretentie op.

Als u last heeft van ernstige bijwerkingen of symptomen die niet bekend zijn, raadpleeg dan een arts.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van clomipramine?

Contra-indicaties

Gebruik clomipramine niet in de volgende gevallen:

 • overgevoeligheid voor de werkzame stof of een ander bestanddeel van het geneesmiddel
 • acuut delirium
 • acute urineretentie
 • onbehandeld nauwekamerhoekglaucoom (vorm van glaucoom)
 • prostaatvergroting met resturinevorming
 • pylorusstenose (vernauwing van de maaguitgang)
 • paralytische ileus (darmobstructie als gevolg van darmverlamming)
 • aangeboren QT-syndroom (verlenging van het QT-interval – een deel van het ECG)

Interacties met andere geneesmiddelen

Clompiramine kan interageren met verschillende andere middelen. Onomkeerbare MAO-remmers (geneesmiddelen tegen depressie en de ziekte van Parkinson) moeten bijvoorbeeld minimaal 14 dagen vóór aanvang van de behandeling met clomipramine worden gestopt.

Ook mogen sommige andere middelen niet samen met clomipramine worden gebruikt, zoals anti-aritmica van het kinidine-type of bepaalde andere antidepressiva (zoals SSRI's).

Clomipramine kan de effecten van anticholinergica en centraal depressieve geneesmiddelen versterken.

Clomipramine wordt in de lever voornamelijk afgebroken met behulp van de enzymen CYP2D6 en CYP2C19. Stoffen die deze enzymen remmen of de productie ervan verhogen, kunnen daarom de afbraak van clomipramine belemmeren of versnellen.

De gelijktijdige consumptie van alcohol kan het depressieve effect van het medicijn versterken.

Als tricyclische antidepressiva zoals clomipramine samen met een vezelrijk dieet of laxeermiddelen worden ingenomen, belemmert dit de opname ervan in het lichaam.

Rijden en bedienen van machines

Omdat clomipramine het reactievermogen schaadt, mogen patiënten niet autorijden, machines bedienen of andere gevaarlijke activiteiten ondernemen, tenminste niet tijdens de eerste paar dagen van de behandeling.

Leeftijdsbeperking

Clomipramine is goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde indicaties bij kinderen ouder dan vijf jaar (Duitsland en Oostenrijk) en bij kinderen na zes jaar (Zwitserland).

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer clomipramine tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, moet de groei van het ongeboren kind nauwlettend worden gevolgd door middel van echografie. Bij gebruik tot aan de geboorte kan de pasgeborene aanpassingsstoornissen vertonen. Daarom moet het middel de eerste paar dagen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Het gebruik van clomipramine tijdens het geven van borstvoeding moet zeer streng worden afgewogen, omdat de werkzame stof in de moedermelk terechtkomt. Afhankelijk van de dosering kan de toestand van het kind verslechteren. Tot op heden zijn er echter geen symptomen beschreven bij zuigelingen die borstvoeding kregen en van wie de moeder clomipramine gebruikte.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met clomipramine

Clomipramine is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op recept verkrijgbaar, dwz alleen op vertoon van een doktersrecept bij de apotheek.