Kloktest: hoe de dementietest werkt

Onderzoek naar dementie door middel van een kloktest

Dementie (zoals de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie) kan worden gediagnosticeerd met behulp van verschillende testprocedures. Eén daarvan is de kloktekentest. Het is eenvoudig uit te voeren en duurt slechts een paar minuten. Het wordt aanbevolen voor de leeftijdsgroep van 65 tot 85 jaar.

De kloktest is echter niet geschikt als enig diagnostisch instrument voor dementie. Het wordt daarom altijd gecombineerd met een andere test voor vroegtijdige detectie van dementie (MMST of DemTect).

Kloktest: hoe het werkt

Er zijn verschillende varianten van de kloktest. In Duitsland wordt meestal het sjabloon van Shulman (1993) gebruikt: hier wordt de testpersoon gevraagd de cijfers “1” tot en met “12” in een bepaalde cirkel te schrijven, zoals ze op de wijzerplaat van een klok zijn gerangschikt. Bovendien moeten de minuten- en uurwijzers zo worden ingetekend dat ze een specifieke tijd aangeven (meestal 11:10 uur).

Soms is de kloktestvariant volgens Sunderland et al. (1989) wordt ook gebruikt. Hier moet de testpersoon ook de wijzerplaat zelf tekenen (d.w.z. de cirkel).

Bekijk test: Evaluatie

Bij de beoordeling van de horlogetest is het niet alleen van belang of alle cijfers en de twee wijzers in de juiste positie staan. Ook let de examinator er bijvoorbeeld op of de afstanden tussen de cijfers ongeveer gelijk zijn en of de cijfers goed leesbaar zijn.

Hoe geavanceerder de dementie, hoe moeilijker de kloktest voor de getroffene: de getekende klok wordt steeds onherkenbaarder, de cijfers en wijzers zijn verkeerd ingetekend of ontbreken zelfs. Bij ernstige dementie proberen veel patiënten niet eens meer een klok te tekenen. Sommigen schrijven in plaats daarvan woorden of hun naam op het papier.

De score op de kloktest van Shulman (1993) wordt beoordeeld op een schaal van “1” (perfect) tot “6” (geen weergave van een klok).

De kloktestevaluatie in de variant volgens Sunderland et al. (1989) is gebaseerd op een schaal van “10” (juiste weergave) tot “1” (niet meer herkenbaar als klok).

Minutenwijzer fenomeen

Soms worden de wijzerplaat met cijfers en de uurwijzer correct weergegeven, maar is de minutenwijzer verkeerd geplaatst. Dit zogenaamde minutenwijzerfenomeen in de kloktest kan wijzen op het begin van dementie.