Clobazam: effecten en bijwerkingen

Hoe werkt clobazam?

Clobazam is een werkzame stof uit de benzodiazepinegroep. Deze stoffen verhogen de affiniteit van de lichaamseigen neurotransmitter GABA (gamma-aminoboterzuur) voor zijn bindingsplaats op de GABAA-receptor.

In aanwezigheid van clobazam neemt het GABA-effect op de receptor toe. Er stromen meer chloride-ionen de zenuwcel binnen, waardoor deze minder prikkelbaar wordt. Op deze manier verhoogt het medicijn het kalmerende, angststillende en anticonvulsieve effect van GABA.

Wanneer wordt clobazam gebruikt?

Clobazam is goedgekeurd voor de volgende indicaties:

 • voor de symptomatische behandeling van acute en chronische spanningen, agitatie en angst bij volwassenen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) en bij kinderen en adolescenten (alleen Zwitserland)
 • voor aanvullende therapie bij volwassenen en kinderen van twee jaar en ouder met epileptische aanvallen die met de standaardbehandeling niet aanvalsvrij zijn

Wat zijn de bijwerkingen van clobazam?

Typische bijwerkingen van clobazam zijn vermoeidheid, slaperigheid, duizeligheid en gezichtsstoornissen. Ook slaperigheid, spierzwakte en spijsverteringsstoornissen komen relatief vaak voor.

Zelfs bij correct gebruik kan clobazam uw reactievermogen aanzienlijk verminderen. Uit voorzorg mag u daarom tijdens de eerste paar dagen van de behandeling geen motorvoertuig besturen of zware machines bedienen.

Meer informatie over bijwerkingen vindt u in de bijsluiter van uw Clobazam-medicatie. Neem contact op met uw arts of apotheker als u ongewenste bijwerkingen krijgt of vermoedt.

Hoe wordt Clobazam ingenomen?

Clobazam is verkrijgbaar in de vorm van tabletten en sap.

Clobazam-tabletten

Clobazam-tabletten zijn verkrijgbaar in sterkten van 20 en XNUMX milligram.

De gebruikelijke startdosering voor volwassenen is 20 milligram clobazam per dag. Indien nodig kan deze hoeveelheid worden verhoogd tot 30 milligram.

Oudere patiënten reageren doorgaans gevoeliger op de werkzame stof. In dit geval is een dagelijkse startdosis van tien tot 15 milligram voldoende.

De maximale dagelijkse dosis voor volwassenen is 80 milligram clobazam.

Over het algemeen mag clobazam niet langer dan acht tot twaalf weken worden ingenomen voor de behandeling van acute en chronische toestanden van spanning, opwinding en angst.

Kinderen vanaf zes jaar die clobazam krijgen als aanvullende behandeling voor hun epilepsie, beginnen doorgaans met vijf milligram per dag. Deze dosis clozabam wordt vervolgens geleidelijk verhoogd tot een onderhoudsdosis van 0.3 tot 1.0 milligram per kilogram lichaamsgewicht.

Voor kinderen jonger dan zes jaar is er een speciale sapbereiding beschikbaar (zie hieronder).

Clobazam-sap

Clobazamsap is in Duitsland verkrijgbaar in een concentratie van één of twee milligram clobazam per milliliter. In Oostenrijk zijn alleen preparaten met één milligram per milliliter geregistreerd, in Zwitserland helemaal geen.

De dosering voor kinderen vanaf twee jaar wordt berekend op basis van het lichaamsgewicht. De gebruikelijke startdosis is 0.1 milligram clobazam per kilogram lichaamsgewicht. Dit wordt vervolgens geleidelijk verhoogd, afhankelijk van de reactie van het individu op de behandeling.

Soms schrijven artsen het sap ook voor aan adolescente en volwassen patiënten (bijvoorbeeld bij slikstoornissen).

Wanneer mag Clobazam niet worden ingenomen?

Clobazam mag over het algemeen niet worden gebruikt in de volgende situaties:

 • Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel
 • myasthenia gravis (auto-immuunziekte van de spieren)
 • Ernstige aandoeningen van de ademhalingsfunctie
 • Slaapapneusyndroom (stoornis in de ademhalingsregulatie tijdens de slaap waarbij de longen niet voldoende en/of helemaal niet geventileerd worden als gevolg van korte onderbrekingen in de ademhaling)
 • Ernstige leverdisfunctie
 • Acute intoxicatie met centrale depressiva (bijv. alcohol, psychotrope medicijnen, slaappillen)
 • Alcohol-, drugs- of medicatieverslaving (huidig ​​of in het verleden)
 • borstvoeding
 • bij kinderen jonger dan twee jaar (vanwege onvoldoende gegevens)

Clobazam kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen met een kalmerend effect, waaronder bijvoorbeeld:

 • Opioïden (sterke pijnstillers zoals morfine en hydromorfon)
 • Antipsychotica (geneesmiddelen tegen psychotische symptomen, bijvoorbeeld levomepromazine, olanzapine en quetiapine)
 • Anxiolytica (anxiolytica zoals gabapentine en pregabaline)
 • oudere allergiemedicijnen (zoals difenhydramine en hydroxyzine)

Bij de aanvullende therapie van epilepsie combineren artsen clobazam altijd met één of meerdere anti-epileptica. Interacties met deze werkzame stoffen zijn daarom van bijzonder belang:

 • Valproïnezuur en fenytoïne, waarvan de bloedspiegels kunnen stijgen als gevolg van clobazam
 • Fenytoïne, dat de afbraak van clobazam versnelt
 • Stiripentol en cannabidiol, die de afbraak van clobazam vertragen

Clobazam wordt in de lever afgebroken via het cytochroom P450-enzym 2C19 (CYP2C19). Remmers van dit enzym vertragen dus de uitscheiding van de werkzame stof. De dosis moet dan meestal worden aangepast. Bekende CYP2C19-remmers zijn onder meer:

 • Fluconazol (antischimmelmiddel)
 • Fluvoxamine (antidepressivum)
 • Omeprazol, esomeprazol (medicatie tegen brandend maagzuur)

Clobazam versterkt de werking van spierverslappers (spierverslappers). Dit kan het risico op vallen vergroten, vooral bij oudere patiënten.

Informeer uw arts of apotheker over alle geneesmiddelen (inclusief zelfzorg- en kruidengeneesmiddelen) en voedingssupplementen die u (of uw kind) gebruikt. Op deze manier kunnen mogelijke interacties vooraf worden verduidelijkt. Informatie over interacties vindt u ook in de bijsluiter van het Clobazam-medicijn.

Clobazam tijdens de zwangerschap

Beperkte ervaring met het gebruik van clobazam tijdens de zwangerschap heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor ernstige misvormingen bij het kind. Niettemin wordt het gebruik ervan tijdens de zwangerschap alleen aanbevolen als het verwachte voordeel groter is dan het potentiële risico.

Deskundigen van Charité – Universitätsmedizin Berlin geven prioriteit aan promethazine voor zwangere vrouwen met acute spanning, opwinding en angst. Clonazepam kan de voorkeur verdienen als aanvullende anti-epileptische behandeling.

Als u zich zorgen maakt of u clobazam moet gebruiken ondanks dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw arts.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen die clobazam bevatten

Clobazam is op recept verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.