Clenbuterol: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe clenbuterol werkt

Clenbuterol is een medicijn uit de groep van bèta-sympathicomimetica. Het activeert bepaalde bindingsplaatsen van boodschapperstoffen in de longen (de zogenaamde bèta-2-receptoren). Als reactie op dit signaal verwijden de bronchiën zich. Dit effect is wenselijk bij bepaalde longziekten.

Bovendien wordt clenbuterol in de verloskunde gebruikt als een betrouwbaar arbeidsremmend middel. Door de bevalling te remmen, kan vroeggeboorte worden voorkomen. Hierdoor heeft de baby meer tijd om zich in de baarmoeder te ontwikkelen.

Clenbuterol werkt tot op zekere hoogte ook ‘off-target’ (d.w.z. weg van het eigenlijke doel = de longen) op de stofwisseling, spieropbouw en vetverbranding. Daarom kan het worden misbruikt als dopingmiddel in de sport.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na inname wordt clenbuterol snel en volledig in het bloed opgenomen. Het effect treedt op na vijf tot twintig minuten en houdt ongeveer 20 uur aan.

De hoogste bloedwaarden worden na twee tot drie uur bereikt. De werkzame stof verlaat het lichaam onveranderd en na 34 uur wordt de helft ervan voornamelijk via de urine uitgescheiden (halfwaardetijd).

Wanneer wordt clenbuterol gebruikt?

Vanwege de lange halfwaardetijd wordt het volledige effect van clenbuterol pas op de vierde dag verwacht.

Clenbuterol wordt ook gebruikt in combinatie met het slijmoplossend middel ambroxol om bronchitis (ontsteking van de bronchiën) met verhoogde slijmproductie te behandelen. Het wordt vooral gebruikt bij ernstige bronchiale spasmen (bronchospasmen) die gepaard gaan met kortademigheid.

Hoe clenbuterol wordt gebruikt

Voor de symptomatische behandeling van astma en COPD schrijven artsen gewoonlijk clenbuterol voor in de vorm van tabletten die tweemaal daags worden ingenomen. Aan het begin van de behandeling kiezen ze gewoonlijk een hogere dosering totdat de symptomen verbeteren.

De enkelvoudige dosis voor volwassenen en kinderen van twaalf jaar en ouder ligt tussen 0.02 en 0.04 milligram clenbuterol (overeenkomend met één tablet 's ochtends en één 's avonds). De maximale dagelijkse dosis is 0.1 milligram clenbuterol (= 5 tabletten).

Merk op dat clenbuterol niet op tijd werkt bij acute aanvallen met vernauwing van de luchtwegen. In dit geval is een noodspray met een snelwerkend middel noodzakelijk!

Bij bronchitis worden ook vaak combinatiepreparaten van clenbuterol en ambroxol in tabletvorm gebruikt. Volwassenen en kinderen ouder dan twaalf jaar nemen gewoonlijk één tablet in de ochtend en één in de avond. Het totale aantal tabletten dat per dag wordt ingenomen, mag niet meer dan vier bedragen.

Wat zijn de bijwerkingen van clenbuterol?

Vaak voorkomende bijwerkingen van clenbuterol zijn tremor, hoofdpijn, rusteloosheid, misselijkheid en hartkloppingen.

Af en toe zijn ongewenste bijwerkingen onder meer duizeligheid, spierpijn en krampen, nervositeit, jeuk, brandend maagzuur, snelle hartslag, onregelmatige hartslag, hoge of lage bloeddruk en problemen met plassen.

De meeste bijwerkingen treden vooral op aan het begin van de behandeling en verdwijnen naarmate de behandeling voortduurt.

Als u allergische huidreacties op clenbuterol ervaart, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener!

Voor informatie over minder vaak voorkomende bijwerkingen, zie de bijsluiter die bij uw clenbuterolgeneesmiddel is geleverd. Neem contact op met uw arts of apotheker als u ongewenste bijwerkingen vermoedt.

Wanneer mag u clenbuterol niet gebruiken?

Over het algemeen mag u clenbuterol niet gebruiken:

  • als u overgevoelig bent voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel
  • bij ernstige hyperthyreoïdie (overactieve schildklier)
  • bij hartritmestoornissen
  • hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (erfelijke hartziekte)

Deze geneesmiddelinteracties zijn mogelijk met clenbuterol

  • Theofylline (reservemedicijn voor astma en COPD)
  • Ipratropium (medicijn tegen astma en COPD)
  • Salmeterol en formoterol (luchtwegverwijders)
  • Budesonide en ciclesonide (cortisonderivaten)

Gelijktijdig gebruik van bètablokkers zoals metoprolol, bisoprolol en propranolol verzwakt het anti-astmatische effect van clenbuterol.

Clenbuterol kan ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel stijgt. Daarom kan het bij diabetici nodig zijn om de dosering van orale bloedsuikermedicijnen (antidiabetica) of de hoeveelheid insuline te verhogen gedurende de behandeling met clenbuterol.

Clebuterol bij kinderen

Op kinderen gerichte formuleringen van clenbuterol (bijvoorbeeld sap) in vaste combinatie met het actieve ingrediënt ambroxol kunnen vanaf de geboorte worden gebruikt.

Clenbuterol: zwangerschap en borstvoeding

Gegevens tot nu toe duiden niet op een verhoogd risico op misvormingen bij ongeboren kinderen. Uit voorzorg raden deskundigen het gebruik van clenbuterol bij zwangere vrouwen echter af. Het actieve ingrediënt kan echter in de dagen vóór de geboorte worden gebruikt om de weeën te remmen en zo de geboorte uit te stellen. Dit moet echter wel door een arts worden gecontroleerd.

Clenbuterol gaat over in de moedermelk. Baby's die borstvoeding krijgen, moeten daarom worden gecontroleerd op eventuele symptomen als de moeder het geneesmiddel gebruikt. Schakel indien nodig over op flesvoeding.

Clenbuterol en vruchtbaarheid

Of clenbuterol de menselijke vruchtbaarheid beïnvloedt, is tot nu toe niet in onderzoeken onderzocht. Er zijn echter onderzoeken bij dieren geweest. Deze leverden geen bewijs dat het medicijn de vruchtbaarheid op enige directe of indirecte manier negatief beïnvloedt.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen die clenbuterol bevatten

Clenbuterol in elke dosering met of zonder ambroxol is in Duitsland en Oostenrijk op recept verkrijgbaar en is alleen op recept verkrijgbaar via een apotheek.

Er zijn momenteel geen preparaten die clenbuterol bevatten geregistreerd in Zwitserland.