Citalopram: effecten, toediening, bijwerkingen

Hoe citalopram werkt

Citalopram interfereert met het hersenmetabolisme, meer specifiek met het metabolisme van de zenuwboodschapper (neurotransmitter) serotonine. Neurotransmitters zenden zenuwsignalen uit tussen hersencellen door te worden uitgescheiden door de ene cel en zich vervolgens te binden aan specifieke koppelingsplaatsen (receptoren) op de volgende cel. De neurotransmitters worden vervolgens opnieuw opgenomen in de cel van herkomst en zo geïnactiveerd.

Deskundigen vermoeden dat een onvoldoende hoeveelheid vrijgekomen serotonine een rol speelt bij het ontstaan ​​van depressieve klachten. Dit is waar citalopram en andere selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) binnenkomen: ze remmen selectief de heropname van serotonine in de cellen waaruit het vrijkomt. Hierdoor kan de neurotransmitter zijn stemmingsverbeterende en angstverminderende effecten langer uitoefenen.

Zelfs als de correlaties nog niet volledig duidelijk zijn, kan citalopram vaak worden gebruikt om een ​​depressie goed onder controle te krijgen. Er moet echter worden opgemerkt dat het effect pas twee tot zes weken na het begin van de behandeling optreedt, omdat de beschreven processen niet onmiddellijk optreden.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Citalopram wordt na inname via de mond (per oraal) goed geabsorbeerd in het maag-darmkanaal. Na opname in de bloedbaan passeert het medicijn de bloed-hersenbarrière om de heropname van vrijgekomen serotonine in het centrale zenuwstelsel te blokkeren.

De afbraak van citalopram vindt voornamelijk plaats in de lever, waarbij verschillende CYP-enzymen betrokken zijn. Na ongeveer 36 uur wordt de helft van de werkzame stof weer uit het lichaam uitgescheiden (halfwaardetijd).

Wanneer wordt citalopram gebruikt?

Buiten deze door de geneesmiddelenautoriteiten goedgekeurde indicaties wordt citalopram ook gebruikt voor andere psychische aandoeningen (“off-label gebruik”).

De duur van de behandeling is afhankelijk van het succes van het herstel en wordt altijd bepaald door de behandelend arts. Vaak is het één tot meerdere jaren.

Hoe wordt citalopram gebruikt?

In de regel wordt citalopram eenmaal daags ('s morgens of 's avonds) als filmomhulde tablet ingenomen, ongeacht de maaltijd. Omdat het actieve ingrediënt een lange halfwaardetijd heeft, is een eenmaal daagse dosis voldoende. In zeldzame gevallen wordt het werkzame bestanddeel toegediend als een infuusoplossing (bij patiënten die intramurale behandeling ondergaan).

Personen ouder dan 65 jaar mogen slechts de helft van de dosis krijgen van de normaal gebruikte hoeveelheid.

Als de langdurige behandeling met citalopram moet worden stopgezet, adviseren deskundigen om de dosis van de werkzame stof langzaam en geleidelijk te verlagen (“afbouwen”) – abrupt stoppen resulteert vaak in ontwenningsverschijnselen zoals malaise, misselijkheid en hoofdpijn. In veel gevallen kan het afbouwen van de therapie dergelijke symptomen voorkomen. Het wordt gepland en begeleid door de arts.

Wat zijn de bijwerkingen van citalopram?

Vooral in de eerste twee weken van de behandeling worden de volgende bijwerkingen waargenomen:

Patiënten die vatbaar zijn voor zelfmoordgedachten moeten gedurende de eerste twee tot vier weken van de behandeling nauwlettend worden gevolgd totdat de antidepressieve effecten van citalopram optreden.

Andere bijwerkingen die vaak voorkomen (bij één tot tien procent van de behandelde personen) of zeer vaak (bij meer dan tien procent van de behandelde personen) zijn:

  • gewichtsverlies en verminderde eetlust
  • angst, nervositeit, verwarring

Af en toe (bij 0.1 tot XNUMX procent van de behandelde patiënten) veroorzaakt citalopram gewichtstoename en verhoogde eetlust.

Omdat het actieve ingrediënt rechtstreeks in het centrale zenuwstelsel werkt, zijn er daarnaast nog vele andere bijwerkingen bekend, maar deze zijn van secundair belang. Deze lijst geeft alleen de belangrijkste bijwerkingen van citalopram weer.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van citalopram?

Contra-indicaties

Citalopram mag niet worden gebruikt bij:

  • overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen van het geneesmiddel
  • gelijktijdig gebruik van monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers – gebruikt voor de behandeling van depressie en de ziekte van Parkinson)
  • gelijktijdig gebruik van linezolid (antibioticum), tenzij nauwkeurige controle van de bloeddruk kan worden verzekerd
  • gelijktijdig gebruik van pimozide (antipsychoticum)
  • aangeboren of verworven lang-QT-syndroom (verlenging van het QT-interval in het hart, zichtbaar op het ECG)

Geneesmiddelinteracties

Gelijktijdig gebruik van citalopram en alcohol moet worden vermeden omdat de gevoeligheid voor alcohol tijdens de behandeling toeneemt. Patiënten die citalopram gebruiken, melden ernstige katerervaringen en ernstige malaise, zelfs na het nuttigen van gewone hoeveelheden alcohol.

Evenzo moeten medicijnen die ook de serotoninebalans beïnvloeden tijdens de behandeling worden vermeden. Sommige geneesmiddelen tegen migraine (triptanen), opioïde pijnstillers (tramadol, fentanyl) en serotonineprecursoren als milde slaapmiddelen of om de stemming te verbeteren (tryptofaan, 5-HTP) mogen alleen worden gebruikt na overleg met de arts of apotheker.

Veel voorkomende medicijnen die verlenging van de QT-tijd veroorzaken, zijn onder meer bepaalde antibiotica (azithromycine, erytromycine, ciprofloxacine, claritromycine, cotrimoxazol), astmamedicijnen (salbutamol, terbutaline), antischimmelmedicijnen (fluconazol, ketoconazol) en medicijnen tegen verkoudheid (efedrine, pseudo-efedrine, fenylefrine, fenylpropanolamine). .

Als u een onregelmatige hartslag of soortgelijke bijwerkingen bemerkt, waarschuw dan een arts!

Citalopram kan de anticoagulerende werking van anticoagulantia (warfarine, fenprocoumon, directe orale anticoagulantia, heparines), bloedplaatjesaggregatieremmers (ASA, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, NSAID's) en reologieën (pentoxifylline, naftidrofuryl, dipyridamol) versterken.

Omdat citalopram met veel andere middelen kan interageren, moet u de arts en apotheker op de hoogte stellen van alle andere medicijnen die u gebruikt. Dit geldt ook voor zelfzorg- en kruidenpreparaten.

Leeftijdsbeperking

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens zwangerschap en borstvoeding mag citalopram alleen worden ingenomen als dit absoluut noodzakelijk is en na een zorgvuldige afweging van de risico’s en voordelen. Als behandeling geïndiceerd is of als stabiele therapie moet worden voortgezet, is het medicijn een eerstelijnsmiddel. Borstvoeding is over het algemeen aanvaardbaar met citalopram.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met de werkzame stof citalopra

Geneesmiddelen die citalopram bevatten, zijn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland alleen op recept verkrijgbaar.

Hoe lang is citalopram al bekend?

Citalopram werd ontwikkeld in de loop van de zoektocht naar een nieuw anticonvulsivum (anti-epilepticum). Toen ontdekt werd dat het actieve ingrediënt een antidepressief effect had in plaats van een anti-epileptisch effect, werd het in 1989 voor deze indicatie gepatenteerd.

Het patent voor citalopram liep in 2003 af. Sindsdien zijn er talloze generieke geneesmiddelen op de markt gekomen die de werkzame stof bevatten.