Cialis voor erectiestoornissen

Dit actieve ingrediënt zit in Cialis

Vergeleken met andere actieve ingrediënten in deze groep heeft het actieve ingrediënt van Cialis een aanzienlijk langere halfwaardetijd. Het effect kan tot 36 uur aanhouden. De werkingsduur van Cialis maakt dus spontane seksualiteit mogelijk.

Wanneer wordt Cialis gebruikt?

Het Cialis-effect wordt bovendien gebruikt voor de behandeling van het goedaardige prostaatsyndroom. Bovendien zorgt het actieve ingrediënt van het medicijn voor een betere bloedtoevoer naar de longen en kan dit dus leiden tot betere prestaties tijdens lichamelijke activiteit.

Wat zijn de bijwerkingen van Cialis?

In geval van plotselinge bijwerkingen dient u onmiddellijk een arts te raadplegen, die op individuele basis zal beslissen of het geneesmiddel moet worden gestaakt of dat de dosering moet worden aangepast.

Overdosering

De bijwerkingen van Cialis kunnen toenemen als de dosering van het medicijn hoger is dan aanbevolen. Indien nodig moet in dit geval een arts worden geraadpleegd om te beslissen over verdere stappen. Het medicijn kan op elk moment worden stopgezet, maar dit betekent ook dat het gewenste effect verdwijnt.

Waar u op moet letten bij het gebruik van Cialis

Cialis mag niet worden ingenomen door:

  • gelijktijdige behandeling met organische nitraten of stikstofmonoxidedonoren (bijv. amylnitriet) voor de behandeling van hypertensie of angina pectoris
  • hartziekte of na een recente hartaanval
  • en na een beroerte
  • lage of ongecontroleerde hoge bloeddruk (bijvoorbeeld behandeld met alfablokkers)
  • allergie voor tadalafil of hulpstoffen (bijvoorbeeld lactose)

Voor de onderstaande risicogroepen wordt het gebruik van Cialis alleen aanbevolen na overleg met de behandelend arts:

  • sikkelcelziekte
  • multipel myeloom (beenmergkanker)
  • leukemie (bloedkanker)
  • in geval van pathologische vervorming van de penis

Gelijktijdig gebruik van CYP3A4-remmers (bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelziekten of antibiotica) of het drinken van grapefruitsap kan het optreden van bijwerkingen bevorderen.

Cialis kan dagelijks of indien nodig worden ingenomen. Voor dagelijks gebruik is de filmomhulde tablet van 5 mg geschikt. Dit type therapie wordt aanbevolen voor patiënten die minstens twee keer per week seksueel actief willen zijn en voor patiënten die worden behandeld voor het benigne prostaatsyndroom. Bij patiënten met nier- of leverinsufficiëntie kan de dagelijkse dosis Cialis worden verlaagd tot 2.5 mg.

De Cialis-tabletten van 10 mg en 20 mg worden gebruikt voor geplande geslachtsgemeenschap. Als startdosis moet 10 mg ten minste 30 minuten vóór geplande geslachtsgemeenschap worden ingenomen. Indien nodig kan de arts de dosis verhogen tot 20 mg per dag. Deze dosering Cialis is niet geschikt voor dagelijks gebruik vanwege de dan verhoogde bijwerkingen.

Dingen die u moet weten over Cialis

Er zijn veel generieke Cialis-producten op de internationale markt. Dit zijn imitatiepreparaten van het origineel met hetzelfde actieve ingrediënt. Op internet kunt u echter generieke geneesmiddelen van Cialis vinden die zonder recept verkrijgbaar zijn en tegen veel lagere prijzen. Deze preparaten moeten altijd met voorzichtigheid worden gebruikt. Voorafgaand overleg met een arts wordt sterk aanbevolen, omdat oneigenlijk gebruik kan leiden tot ernstige bijwerkingen, waaronder de dood.

Hier vindt u de volledige informatie over het medicijn als download (PDF)