Chronische sinusitis: definitie, symptomen, therapie

Kort overzicht

  • Symptomen: verminderde neusademhaling, drukpijn in het gezicht, mogelijk loopneus, slechte adem, veranderde reuk- en smaakzin, vermoeidheid en moeheid.
  • Behandeling: neussprays met cortison, zoutoplossingen in de vorm van druppels, spray, spoelen of inhaleren, in individuele gevallen antibiotica of andere speciale medicijnen, mogelijk een operatie.
  • Verloop van de ziekte en prognose: Vaak duurt het beloop jarenlang, soms blijven de problemen een leven lang bestaan. De prognose hangt onder meer af van de behandelbaarheid van de oorzaak van de ziekte.
  • Oorzaak en risicofactoren: Infecties en slijmvliesziekten, anatomische veranderingen die de ventilatie en afvoer van afscheidingen uit de sinussen belemmeren, allergieën.
  • Onderzoek en diagnose: anamnese, endoscopie, computertomografie (CT), zelden magnetische resonantie beeldvorming (MRI), bijvoorbeeld bij kinderen, eventueel uitstrijkje om ziekteverwekkers op te sporen, allergietest indien nodig.

Wat is chronische sinusitis?

Sinusitis is de medische term voor een ontsteking van de neusbijholten. Als de symptomen van sinusitis langer dan twaalf weken aanhouden, noemen artsen dit chronische sinusitis.

Chronische sinusitis komt relatief vaak voor. Geschat wordt dat jaarlijks ongeveer elf procent van de Europeanen erdoor wordt getroffen. De frequentie neemt toe met de leeftijd. Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma, COPD en allergieën hebben meer kans op chronische sinusitis. Bovendien komt het vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wat zijn de symptomen van chronische sinusitis?

De symptomen van chronische sinusitis zijn in principe vergelijkbaar met die van acute sinusitis. De symptomen zijn echter soms minder karakteristiek en niet zo uitgesproken.

Typische symptomen van chronische sinusitis zijn bijvoorbeeld:

  • Verstopte neus of moeilijke neusademhaling
  • @ Snot
  • Pijn in het gezicht, indien van toepassing
  • Slechte adem, indien aanwezig

De symptomen van chronische sinusitis verschillen ook enigszins, afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van poliepen. Zonder poliepen zijn er in principe dezelfde symptomen als bij acute sinusitis, maar dan in een verzwakte vorm. Bij poliepen wordt de neusademhaling meer belemmerd en zijn hoofdpijn en aangezichtspijn prominenter aanwezig.

Neuspoliepen zijn gezwellen van het neusslijmvlies.

Bovendien is chronische sinusitis soms stressvol voor de psyche van de getroffenen. Het ongemak van chronische sinusitis leidt dus vaak tot een gevoel van verminderde kwaliteit van leven. De slaap is vaak verstoord. Dit leidt er op zijn beurt toe dat patiënten zich moe voelen en overdag minder goed kunnen presteren.

Hoe kan chronische sinusitis worden behandeld?

Chronische sinusitis kan worden behandeld met medicijnen, kruidengeneesmiddelen, huismiddeltjes en soms een operatie.

Artsen schrijven gewoonlijk neussprays voor die cortisone bevatten om chronische sinusitis te behandelen. In zeldzamere gevallen worden cortisonpreparaten gebruikt die inwerken op het gehele organisme (dat wil zeggen systemisch) en bijvoorbeeld in de vorm van tabletten worden ingenomen.

Aan de andere kant worden decongestivum-neussprays niet aanbevolen voor de behandeling van chronische sinusitis. Als ze wekenlang werden gebruikt, raakte het slijmvlies gewend aan de werkzame stof. Symptomen zoals een verstopte neus zouden dan verergeren of tot een vicieuze cirkel leiden.

Bepaalde middelen uit de groep van zogenaamde biologische geneesmiddelen (bijvoorbeeld speciale antilichamen) hebben in onderzoeken positieve effecten laten zien. Biologische geneesmiddelen worden echter zelden gebruikt om chronische sinusitis te behandelen.

Chronische sinusitis: operatie

In bepaalde gevallen adviseren artsen een operatie voor chronische sinusitis. Dit is echter alleen nodig in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer geen van de conservatieve maatregelen succesvol is geweest. Ook als wordt vastgesteld dat de ventilatie en drainage van de sinussen op geen enkele andere manier tot stand kan worden gebracht, kan de arts een operatie aanbevelen.

Er is ook een indicatie voor een operatie als er ernstige complicaties zijn, zoals botinfectie of abcessen.

Kruidengeneesmiddelen voor chronische sinusitis

Het onderzoek tot nu toe geeft geen duidelijk antwoord op de vraag hoeveel kruidenpreparaten chronische sinusitis ten goede komen.

Helpen huismiddeltjes bij chronische sinusitis?

Artsen raden het gebruik van zoutoplossingen aan als huismiddeltje tegen chronische sinusitis. Deze kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld als neusdruppels of -sprays of in de vorm van neusspoelingen. Zoutoplossingen verbeteren de verwijdering van slijmvliesafscheidingen en bevorderen de zwelling van de slijmvliezen.

Zoute inhalaties zijn soms ook nuttig bij chronische sinusitis.

Huismiddeltjes hebben hun beperkingen. Als de klachten langdurig aanhouden, niet beter worden of zelfs verergeren, dient u altijd een arts te raadplegen.

Helpen homeopathie of acupunctuur bij chronische sinusitis?

Er zijn enkele onderzoeken naar het gebruik van homeopathie en acupunctuur voor de behandeling van chronische sinusitis. Deskundigen zijn echter van mening dat de gegevenssituatie tot nu toe te onduidelijk is om hier enig voordeel uit te kunnen halen.

Het concept van homeopathie en de specifieke werkzaamheid ervan zijn controversieel in de wetenschap en niet duidelijk bewezen door studies.

Wat is het beloop van chronische sinusitis?

Het ziekteverloop bij chronische sinusitis is vaak langdurig en de chronische ontsteking houdt soms jarenlang aan – in extreme gevallen moeten de getroffenen de rest van hun leven met de sinusitis omgaan. Met de juiste en consistente therapie verbeteren de symptomen echter vaak.

In principe speelt de oorzaak van chronische sinusitis een belangrijke rol in de prognose. Hoe beter de oorzaak kan worden geëlimineerd, hoe groter de kans op een gunstige prognose.

Ook een subjectieve verbetering van de klachten is belangrijk. Dit komt omdat de gevolgen van chronische sinusitis vaak druk uitoefenen op de psyche van de patiënt. De slaapkwaliteit lijdt vaak onder de belemmerde neusademhaling. Daarom beschrijven mensen met chronische sinusitis vaak constante vermoeidheid.

Wat is de oorzaak van chronische sinusitis?

Er zijn verschillende oorzaken van chronische sinusitis. Soms wordt de chronische ontsteking voorafgegaan door een infectie van de luchtwegen, vooral het neusslijmvlies, met virussen en/of bacteriën. Belangrijke risicofactoren zijn ook een vernauwing van de neus, waardoor het moeilijk wordt de sinussen te ventileren en secreties af te voeren.

Omgekeerd bestaat echter het risico dat er vernauwingen ontstaan ​​als gevolg van chronische ontstekingen.

Bovendien verhogen allergieën soms het risico op chronische sinusitis.

De exacte mechanismen die plaatsvinden in het slijmvlies tijdens chronische sinusitis zijn echter nog niet volledig begrepen. Onderzoekers vermoeden onder meer dat lokale defensiefuncties verstoord zijn.

Hoe diagnosticeert de arts chronische sinusitis?

De arts voert vervolgens verschillende onderzoeken uit om chronische sinusitis vast te stellen. Vooral neusendoscopie met een endoscoop is belangrijk. Dit is een lange smalle staaf met aan het uiteinde een lichtbron en camera.

De arts duwt de endoscoop voorzichtig in de neusopening en onderzoekt de binnenkant van de neusholte, de neusholtes en de nauwe toegangen tot de sinussen. Daarbij zoekt hij naar tekenen van ontsteking en naar anatomische vernauwingen.

Daarnaast beschikken artsen over diverse beeldvormende technieken. Een echografisch onderzoek heeft als voordeel dat het vrijwel geen risico's met zich meebrengt. Van alle sinussen kunnen echter alleen de maxillaire sinussen en de frontale sinussen met behulp van echografie worden onderzocht. De betekenis van het onderzoek is beperkt.

Normaal gesproken zijn er geen laboratoriumtests nodig voor de diagnose van chronische sinusitis. Als er echter een vermoeden bestaat van een andere onderliggende ziekte (zoals cystische fibrose, specifieke immuundeficiënties, sarcoïdose of andere), zal de arts een passend gericht laboratoriumonderzoek regelen.

In bepaalde omstandigheden zal de arts een uitstrijkje van de neus nemen om de betrokken ziekteverwekkers nauwkeurig te bepalen.

Bovendien kan de arts allergietests laten uitvoeren, vooral bij patiënten die chronische sinusitis hebben maar geen neuspoliepen hebben.

Hoe kan chronische sinusitis worden voorkomen?

Niet alle oorzaken van chronische sinusitis kunnen worden voorkomen. Om echter te voorkomen dat acute sinusitis chronische sinusitis wordt, is het belangrijk om deze consequent te genezen.

Om infecties en chronische ontstekingen te voorkomen, is het over het algemeen nuttig om voor een gezond immuunsysteem te zorgen. Ondersteun uw immuunsysteem met een gezonde levensstijl. Daar hoort een gezond en gevarieerd dieet bij met veel verse groenten en fruit, vis en matig tot weinig vlees.

Probeer lichamelijk actief te zijn en te bewegen. Dagelijkse wandelingen in de frisse lucht zijn een goed begin.

Vermijd indien mogelijk factoren die schadelijk zijn voor uw gezondheid of uw verdediging verzwakken. Vermijd stress en zorg voor voldoende slaap. Rook niet, omdat roken de slijmvliezen aanhoudend irriteert.